Z našich honiteb

 

{mosimage}

00HON

Z našich honiteb

Myslivecké slavnosti Vysočiny
Dne 11. září t. r. uspořádaly Řád sv. Huberta, město Chotěboř a statek Doubravka tradiční Myslivecké slavnosti Vysočiny. Do chotěbořského zámeckého parku zavítalo u této příležitosti přibližně 400 návštěvníků.

Program začal v 10 hodin v kostele sv. Jakuba v Chotěboři troubenou Svatohubertskou mší v provedení Loveckého tria Praha pod vedením JUDr. Petra Vacka.
Po poledni se na slavnostním nástupu sešli členové Řádu sv. Huberta, zástupci pořadatelů a hosté. Je a všechny návštěvníky slavností oficiálně přivítali nový velmistr Řádu sv. Huberta Jan Votava a ing. Tomáš Škaryd, starosta Chotěboře. Poté vyjela do prosluněné krajiny pod Železnými horami hubertova jízda.
Zámecký park byl tou dobou již v obležení dětí, pro něž pořadatelé připravili několik tématických soutěží o drobné ceny. Byla též vyhlášena dětská soutěž o pohár pro lukostřelce Vysočiny.
V hotelu U zámku proběhla přednáška na téma evropská zvěř a její šance na přežití. V hotelovém sálu si návštěvníci mohli prohlédnout vystavené preparáty zvěře.
Po 15. hodině se k vystoupení připravil Václav Svoboda, mistr v napodobování hlasů snad všech druhů naší zvěře. Ukázky zaujaly jak myslivce, tak laickou veřejnost. Ta mohla po skončení jeho vystoupení nahlédnout pod pokličku mysliveckých tradic a seznámit se s průběhem přijímání mezi myslivce, pasování na lovce daňčí zvěře atd. Dobře připravený výklad umocňovaly ukázky loveckých skladeb v podání trubačského souboru JUDr. Vacka.
Jen co skončily ukázky mysliveckých tradic, vrátili se účastníci hubertovy jízdy. Vyhlášení vítěze honu na lišku a předání poháru nejlepšímu lukostřelci bylo symbolickou tečkou za letošním ročníkem Mysliveckých slavností Vysočiny. Ing. Ondřej Kozub

OREL SKALNÍ POMŮŽE CHRÁNIT GRIPPENY
Čáslavskou leteckou základnu, na níž "parkují" stíhačky Jas-39 Grippen, pomůže chránit orel skalní. Správa letiště získala z umělého chovu několikaměsíční mládě, jehož roční výcvik budou mít na starosti tamní sokolníci. Dravec se poté připojí k sokolům a jestřábům, kteří mají na letišti za úkol zahánět špačky, vrány, racky a další opeřence. Střet s nimi totiž představuje zvlášť pro nadzvukové stíhačky velké nebezpečí.
Kromě Čáslavi vlastní orly skalní v současné době také pražská Ruzyně, brněnské a pardubické letiště.
www.ekolist.cz, 23. 8. 2005, red.

MZE: VÝZNAČNÉ TROFEJE SI LZE PROHLÉDNOUT NA INTERNETU
Ministerstvo zemědělství ČR začalo na svých internetových stránkách zveřejňovat informace o význačných trofejích hodnocených Ústřední hodnotitelskou komisí trofejí. Po vyhledání stránky Mze ČR (www.mze.cz) se lze v sekci Lesní hospodářství dostat prostřednictvím odkazů "Myslivost" a "Ústřední hodnotitelská komise trofejí" k hodnoceným trofejím, jejichž přehledy je možné zobrazit podle roku hodnocení, nebo podle druhu zvěře. U každé trofeje je k dispozici bodovací tabulka a fotografie (vše v jednom souboru ve formátu pdf). Přehled dosud obsahuje trofeje jelena lesního, daňka evropského, siky japonského a Dybowského a muflona. Kromě význačných trofejí si lze prohlédnout i ty, jež prošly rukama členů hodnotitelské komise, ale díky bodové hodnotě nesplnily kritérium zařazení mezi význačné trofeje.
DV

Ponese ZOO ve Dvoře Králové jméno po Josefu Vágnerovi?
Ing. Josef Vágner, CSc., (1928 - 2000) patřil k těm lidem, jimž se podařilo splnit si svůj dětský sen. V 60. a 70. letech se zúčastnil sedmi velkých a dvou malých expedic do Afriky a Asie, odkud přivezl 2000 zvířat. To dalo život unikátnímu projektu: zoologické zahradě - Safari ve Dvoře Králové nad Labem.
V letošním roce si připomínáme 5. výročí úmrtí známého českého lesníka, zoologa a vášnivého myslivce. K uctění jeho památky vznikly internetové stránky www.zoo-safari.cz a iniciativa, jejímž cílem se stalo prosazení myšlenky přejmenovat ZOO Dvůr Králové na Labem na ZOO-SAFARI JOSEFA VÁGNERA. Více informací lze najít na výše uvedené internetové adrese, kde jsou k dispozici i petiční archy. Na nich mohou zájemci svým podpisem iniciativu podpořit.
red.

CHŘIBSKÁ ZAMYŠLENÍ
František Bezděk a Petr Titz: Chřibská zamyšlení. V r. 2005 vydalo nakladatelství Albis international v Ústí nad Labem. Kniha má 156 stran, 60 černobílých a 16 barevných fotografií. Cena 189,- Kč.
Knížka, vzniklá úspěšnou spoluprací spisovatele a fotografa, obsahuje svěží vyprávění o tom, co lidi vede k myslivosti a co se událo při lovu. Autor textu, který se nám představil jako poutavý vypravěč, humorně, vtipně a s nadhledem zachytil ve 40 příbězích události skutečně prožité nebo zaznamenané z doslechu. Občas jde o vzpomínky, někde i o úvahy o smyslu a účelu myslivosti. Kulisou všeho je živá příroda. Kniha líčí události nevšední i jedinečné, které jsou zrcadlem různých typů myslivců i loveckých hostů. Vyprávění je občas zpestřeno moravismy a místy přechází do nezvyklých hovorových termínů.
Dějištěm příběhů je oblast Chřibů. Nedílnou součástí knihy jsou vynikající fotografie, které pořídil Petr Titz. Ty krásu oblasti vhodně dokumentují a dokreslují.
Čtenář ocení nejen pěkné myslivecké vyprávění, ale i kouzelné fotografie, jež jsou zdařilou součástí knihy.

Svět myslivosti na Facebooku