Precize nábojů Sellier & Bellot je srovnatelná se světovou špičkou

 

{mosimage}

00PRED

Precize nábojů Sellier & Bellot je srovnatelná se světovou špičkou

Dosažení stabilní precize loveckých kulových nábojů se stává stále významnějším konkurenčním argumentem jednotlivých světových výrobců. Také společnost Sellier & Bellot zvolila k udržení svého dobrého jména právě tuto cestu. O tom, jak se daří rozšiřovat sortiment loveckých kulových nábojů s parametry precize v úrovni srovnatelné se světovou špičkou, hovoříme s ing. Petrem Lajdou, výrobním ředitelem Sellier & Bellot, a. s.

„Když jsme se zamýšleli nad možnostmi dalšího zvyšování kvality našich loveckých kulových nábojů, snažili jsme se definovat jejich kvalitativní znaky především z pohledu zákazníka,“ říká ing. Lajda. „Bezpečnost a spolehlivost nábojů zákazník zpravidla příliš nevnímá, považuje je za samozřejmost. O to více ho ale zajímají přesnost a ranivý účinek, neboť to jsou parametry, které rozhodují o úspěšném lovu. Ranivý účinek určuje konstrukce střely a při výrobě ho už nelze ovlivnit. Zaměřili jsme se proto na další zvyšování přesnosti nábojů, především na to, aby náboje stabilně dosahovaly požadovaných hodnot. Na samém začátku bylo zapotřebí stanovit souhrn podstatných faktorů, které lze ovlivnit ve výrobě. K tomu nám pomohla důkladná analýza všech našich nábojů a střel, ale také objektivní posouzení dosavadních připomínek a požadavků zákazníků. Využili jsme také poznatky ostatních výrobců i dostupné studie.“

- Jak byl tedy definován požadavek precize nábojů Sellier & Bellot?

„Za kritérium přesnosti bylo stanoveno, že soustřel 4 x 5 ran na vzdálenost 100 m nesmí být větší než 5 cm. Obdobné kritérium je uplatňováno předními světovými výrobci. Kontrolní střelba se provádí z balistické zbraně na elektronický terč, kdy je pevně zafixována balistická hlaveň, zcela eliminující vliv střelce.“

- Zde je na místě zdůraznit, že parametry precize je možné objektivně porovnávat vždy jen u konstrukčně shodných nábojů.

„Samozřejmě, a proto také u spotřebitelů někdy vznikají určité nesprávné představy. Je snazší dosahovat vysoké precize u homogenních střel, kde odpadají sekvenční efekty, schopné ovlivňovat chování střely i její přesnost v cíli. My v převážné míře používáme ogivální střely, skládající se z jádra a pláště. Ty jsou také mnohem náročnější na dodržení požadované přesnosti při výrobě. V některých případech jsme museli k dosažení přesnosti hledat i další cesty, např. u náboje 30-06 Springfield se střelou FMJ 11,7 g se nám změnou složení výmetné náplně podařilo zlepšit parametr precize z 5 na 3 cm.“

Po stanovení balistických parametrů jednotlivých nábojů a střel byl následně zpracován harmonogram postupného zavádění programu precize u jednotlivých typů.

- Mohli jste se i v této fázi opřít o potřeby zákazníků?

„Využili jsme obrovskou sumu konkrétních poznatků lovců, které pracovníci našeho marketingu shromáždili mimo jiné v průběhu spotřebitelské soutěže „Pro radost z úspěchu“, která probíhala v ČR a na Slovensku, a z celosvětové internetové ankety. Navíc precizi lovecké munice dlouhodobě ověřuje v praxi i skupina zkušených střelců z řad oborníků, profesionálních lovců a dalších myslivců. Výsledky střelby v balistické zkušebně jsou tak konfrontovány s reálnými podmínkami střelby v honitbě.“

- Lze konstatovat, že výsledná přesnost nábojů je přímo úměrná přesnosti jejich výroby?

„Nepochybně. Stanovili jsme přesné statistické metody k trvalému a průběžnému sledování kvality ve výrobě a doslova každý vyráběný náboj prochází přísnou, permanentní kontrolou. Nejen při finální přejímce každé série, ale i během její výroby je přesnost nábojů prověřována balistickou zkušebnou a elektronické terče s výsledky těchto zkoušek jsou trvale uloženy. Kdykoliv je možné zpětně dohledat, jaké parametry přesnosti měla příslušná série nábojů. Akceptováním moderních trendů v konstrukci a technologii, změnami v použitých materiálech i v samotném procesu výroby, ale i opatřeními v oblasti lidských zdrojů jsme tak vytvořili další předpoklady k tomu, aby značka Sellier & Bellot byla spotřebiteli i nadále vnímána jako symbol kvality, přesnosti a spolehlivosti.“

Připravil Milan Gruber

Svět myslivosti na Facebooku