Úvodník 6/2006

 

{mosimage}

00UVOD

Úvodník

Prof. Ing. Josef Hromas

Vážení čtenáři,

je známo, že Mezinárodní rada pro myslivost (nyní i pro ochranu zvěře) – CIC – byla založena v r. 1930 v Paříži na základě předchozí úmluvy zástupců Československa, Francie, Rumunska a Polska v r. 1928 v Palárikově. Od té doby byla Paříž oficiálním sídlem CIC, ale později byl sekretariát této organizace převeden na návrh maďarské vlády do Budakeszi u Budapešti, kde je dodnes. Sídlem CIC se však od letošního zasedání stala rakouská Vídeň. Zasedání CIC se konají každoročně - obvykle vždy v jiném státě (v r. 1998 to bylo u nás - v Praze). Letos se uskutečnilo v Limassolu na Kypru.

V programu Valného shromáždění CIC jsou vědecké konference, v tomto roce byly tématem problémy migrujícího ptactva, jež má pro myslivce na Kypru, který je jakousi „oddychovou stanicí“ pro tyto ptáky, zásadní význam. V dalších dnech následovala jednání v odborných komisích CIC doplněná jednou exkurzí.

Pro naši delegaci mělo zvláštní význam jednání posledního dne. Na závěrečném Valném shromáždění CIC jsme totiž získali dokonce dvě prestižní ceny Edmonda Blanca za úspěšné chovy zvěře. V historii CIC se ještě nestalo, aby tyto dvě ceny získal jeden stát, i když to nejsou prvé ceny CIC, které jsme v historii obdrželi. Dříve se však udělovaly úspěšným chovatelům zvěře (u nás cenu získal např. Ivan Višňák za špičkové chovy mufloní zvěře v Židlochovicích). Nyní se udělují honitbám na návrh a nezbytné zdůvodnění jednotlivých států CIC. Návrh na udělení těchto cen tentokrát podala Českomoravská myslivecká jednota ve spolupráci s Ministerstvem zemědělství ČR. Nešlo však o jediné návrhy, které byly CIC doručeny. V letošním roce se jich sešlo nebývalé množství z různých států - přibližně 20. Přesto ceny nakonec přebíral František Řehoř, zástupce Lesů České republiky, s. p., za chovy zvěře v oboře Poněšice a ing. Jan Jeniš, zástupce Vojenských lesů a statků ČR, s. p., za chovy zvěře v honitbě Libavá.

Je nutné zdůraznit význam toho, že diplomy přebírali zástupci těchto honiteb, kteří se o výsledky chovů také sami zasloužili a že mohli být přítomni slavnostním okamžikům, které uvedl výčtem mysliveckých úspěchů uvedených honiteb dr. Nicolas Franco, dřívější president CIC za pozornosti všech účastníků letošního Valného shromáždění CIC. Mohli bychom si jen přát, aby takovýchto významných událostí bylo více i v budoucnosti.

LMDA lesnický a myslivecký digitální archiv

Digitální archiv časopisů

Archiv časopisů Svět myslivosti od roku 2000 je nyní k nalezení na adrese: lmda.silvarium.cz

Zpracovaná data lze prohlížet v digitální knihovně prohlížeče Kramerius 5, který je standardem národních knihoven. Data budou postupně doplňována s určitým zpožděním oproti aktuálnímu vydání.

Každý návštěvník může zdarma využívat pro vlastní (nekomerční) potřebu data LMDA pro vyhledávání informací obsažených v digitalizovaných titulech.

Svět myslivosti na Facebooku