Myslivecká výročí – srpen

 

{mosimage}

00VYRO

Myslivecká výročí – srpen

Letos v srpnu by se dožil osmdesáti let myslivecký výzkumník ing. Bohuslav Fanta, CSc. Narodil se 15. srpna 1926 v Trhových Svinech. Po absolvování pražské lesnické fakulty v r. 1949 odešel do lesnické praxe do Stožce na Šumavě, odkud přešel v r. 1952 do tehdy nově zřízeného Výzkumného ústavu myslivosti a lesnické zoologie ve Zbraslavi nad Vltavou. Hlavním Fantovým úkolem bylo řešit chov zvěře ve vztahu k prostředí, hledat příčiny škod působených zvěří na lesních dřevinách a sledovat společenské hodnocení myslivosti a ekonomiku chovu bažantů. Ing. Fanta byl u nás první, kdo již v letech 1955 až 1958 choval zajíce polního v zajetí.

Po dobu své činnosti publikoval přes 100 vědeckých a odborných prací. Zemřel 26. listopadu 1996 v Praze.

Před 70 lety zemřel Arnošt Emanuel Silva Tarouca. Narodil se v obci Čechy pod Kosířem (okr. Prostějov) dne 3. ledna 1860 a po studiu práv se věnoval úřednické kariéře.

Tento poslední rakousko-uherský ministr ze-mědělství byl zanícený myslivec a snažil se zdokonalit chov zvěře. Napsal kromě řady článků dvě myslivecké knihy, a to Kein Heger - kein Jäger (Kdo není chovatel, není myslivec - 1899) a lovecké vzpomínky Glückliche Tage (Šťastné dny - 1923). Silva Tarouca vynikl jako dendrolog a výsledkem jeho lásky ke stromům je světově známý průhonický park, který v r. 1927 prodal státu. Také v tomto odvětví byl publikačně činný.

Zemřel v Průhonicích 16. srpna 1936.

Náš nejplodnější myslivecký spisovatel Alois Mikula, jehož 30. výročí smrti si tento měsíc připomínáme, se narodil 27. února 1892 v Březině na Drahanské vrchovině. Vystudoval lesnickou školu v Hranicích a jako lesník pracoval nejdéle na Břeclavsku. V r. 1945 přesídlil do Prahy.

Od mládí byl činný v lesnických a mysliveckých organizacích a publikoval v odborném tisku. Teprve těsně před odchodem do důchodu začal psát knihy. Napsal jich 26, některé se dočkaly dalších vydání a tři byly přeloženy do slovenštiny. V populárně naučných knihách seznamoval se zvěří a přírodou a přispěl tak ke správnému názoru na myslivost. Z odborných knih, které v mnohém dodnes neztratily platnost, připomínáme: Naši havranovití (1949), Příručka pro mysliveckou praxi (1953), Lov zvěře odstřelem a odchytem (1954), Práce psa při lovu (1955), Hlasy naší zvěře (1956) a Náš pes a jeho svět (1978), která vyšla po autorově smrti. Pro ČSMJ vypracoval 10 přednášek s diapozitivy. Jeho příspěvky najdeme ve Stráži myslivosti a v Myslivosti.

Alois Mikula zemřel 25. srpna 1976 v Praze

JUBILEUM ING. JIŘÍHO MLČOUŠKA

Dne 25. srpna oslaví 60. narozeniny ing. Jiří Mlčoušek, známý myslivecký publicista a člen redakční rady Světa myslivosti.

Ing. Jiří Mlčoušek se narodil v Brně, kde vystudoval lesnickou fakultu Vysoké školy zemědělské. Myslivecká veřejnost jej zná především jako znalce kamzičí zvěře a autora humorné beletristické literatury. Poznatky o jesenických kamzících, získané během jeho působení u státních lesů na severní Moravě, uložil do knih Kamzíci v Jeseníkách (1993) a Kamzíci v Jeseníkách za úsvitu i za soumraku (2000). Odborné články i zábavné povídky inspirované životem lesníků a myslivců se pravidelně objevují v časopisech Myslivost a Svět myslivosti. Od poloviny 90. let minulého století vyšly povídky souhrnně v několika knihách: Hajný Vítězslav a fořt Bořivoj (1994), Osudy lesníka Lamberta Keclíka (1998), Úsměvy loveckých chat (1999), Veselý revír myslivce Poldiho (2003) a Zapadlovská odysea (2005).

Oslavenci přejeme hodně zdraví, pohody, životního optimismu a mysliveckých zážitků.

Redakce

Svět myslivosti na Facebooku