Z našich honiteb

 

{mosimage}

00HON

Z našich honiteb

Českokrumlovská přehlídka trofejí

Jak se již stalo dobrou tradicí, hostil i letos kulturní dům v Kaplici přehlídku trofejí spárkaté zvěře ulovené v uplynulé lovecké sezoně na území okresu Český Krumlov. Na přehlídce, která se konala ve dnech 18.–21. května t. r. , si návštěvníci mohli prohlédnout 1000 srnčích a  102 jeleních trofejí. Vystaveny byly také mufloní toulce, zbraně 20 kňourů a lebky lišek a jezevce.

Chovatelské přehlídce předcházelo hodnocení trofejí. Dvanáctičlenná hodnotitelská komise, v níž se objevil i známý myslivecký odborník doc. ing. Vladimír Hanzal, CSc., pracovala pod vedením ing. Bedřicha Navrátila. Z 1000 srnčích trofejí označila 63 červeným a šest modrým bodem. Dvě trofeje dosáhly hodnoty bronzové medaile (110,40 a 106,53 b. CIC). Úroveň trofejí v porovnání s lety minulými stoupá, stále je však mnoho hodnotných srnců uloveno většinou zahraničními lovci v květnu a předkládáno pouze na fotografiích. Lov srnčí zvěře, zejména holé, zaznamenal v okrese za poslední dva roky pokles.

Jeleních trofejí (včetně fotografií) bylo předloženo k hodnocení 102, z nichž bylo 36 „červených“ a 7 „modrých“. Komise obodovala šest jeleních trofejí, jedna dosáhla stříbrné medaile (201,51 b. CIC, věk 12 let) a pět medaile bronzové (180,74, 178,20, 173,51, 172,29 a 170,26 b. CIC). Uvedené bodové hodnoty naznačují, že genofond jelení zvěře na Českokrumlovsku je dobrý. Mnoho jelenů je však loveno předčasně, nemají čas vyspět. Jednou z příčin předčasného lovu je i skutečnost, že jelení zvěř (mimo obor) není v oblasti normovaná a tudíž je považovaná za nežádoucí.

Z předložených 20 zbraní kňourů byly jedny „stříbrné“ (115,30 b. CIC, věk osm let) a jedny „bronzové“ (111,454 b. CIC, věk šest let). Zbraně kňourů mladších pěti let byly označeny červeným bodem a tito kňouři byli považováni za předčasně ulovené (osm trofejí). Potvrdilo se, že teprve zralí kňouři nad sedm let dosahují vysokých bodových hodnot.

Mufloní zvěř se v oblasti vyskytuje pouze ve dvou lokalitách. Přesto byla udělena jedna zlatá medaile trofeji ulovené ve volnosti (210,75 b. CIC). Muflon ulovený v oboře „dosáhl“ na bronz (189,00 b. CIC).

Mezi zajímavosti patřily lebky šelem. Lebka lišky obecné dosáhla stříbrné medaile (24,70 b. CIC) a lebka jezevce lesního medaile bronzové (22,10 b. CIC).

Během čtyř dnů konání navštívilo přehlídku přes 800 lidí. Návštěvníci si mohli prohlédnout také výstavu fotografií na téma „Živá příroda kolem nás“ mladého, nadaného fotografa Jaroslava Charváta.

Lukáš Bodnár, Kaplice

Srnec se zlomeným parůžkem

Dne 10. ledna t. r. jsem ho při svých toulkách honitbou MS Chvatliny (okr. Kolín) potkal poprvé. Byl to srnec, který měl na pravé straně nasazen krásný parůžek šesteráka, na levé straně měl však jen několik hrbolků. Měl jsem u sebe fotoaparát a povedlo se mi ho poměrně dobře zvěčnit.

Když jsem pak 16. května vyrážel na čekanou, bylo jasné, do kterých míst půjdu. Zasedl jsem ještě za tmy na krytou pozorovatelnu, v jejíž blízkosti se srnec zdržoval. Diana mi byla nakloněna a srnec se ihned po rozednění zvedl z obilí. Uloven byl ve 4:50 h. Na pravé straně má skutečně parůžek silného šesteráka, na levé to již nejsou zdaleka jen hrbolky, ale zajímavě deformovaný, těžko slovy popsatelný parůžek se sedmi výsadami. Věk srnce odhadl myslivecký hospodář na čtyři roky, váha po vyvržení a bez hlavy byla 16 kg.

Text a foto Karel Hetzendorf, Králka


Změny v redakční radě Světa myslivosti

V souvislosti s úpravou statutu redakční rady našeho časopisu došlo na červnovém zasedání redakční rady ke změnám na místě předsedy a místopředsedy. Doc. Ing. Vladimíra Hanzala, CSc., vystřídal na pozici předsedy doc. RNDr. Petr Koubek, CSc. Novým místopředsedou po ing. Romanu Urbancovi, Ph.D., se stal Jiří Černý. Nově bylo zavedeno tříleté funkční období pro obě funkce. Doc. Hanzalovi a ing. Urbancovi, kteří nadále zůstávají členy redakční rady, děkujeme za jejich práci v uplynulých letech.

Redakce

Svět myslivosti na Facebooku