Myslivecká výročí – září

 

00VYRO

Myslivecká výročí – září

První, koho si v září připomeneme, je méně známý malíř Bartoloměj Hlavín, patřící mezi umělce, kteří začínali jako lesníci. Od jeho narození uplynulo 160 let - narodil se 12. září 1846 v Běštíně nedaleko Hostomic.

Po krátké lesnické kariéře na Hořovicku (1863-1869) vystudoval v r. 1874 Akademii výtvarných umění v Praze a vzdělání si doplnil ve Vídni a v Mnichově. Vynikl jako malíř historických námětů a jako portrétista. V pozdějších letech se vrátil k malování zvěře a krajiny rodných Brd.

Zemřel 20. prosince 1904 v Praze.

Na 24. září připadá shodou okolností výročí tří významných myslivců.

První je Václav Holek, který se ten den v r. 1886 narodil v Malých Nepodřicích poblíž Písku. Vyučil se puškařem, po vyučení pracoval ve Vídni, od r. 1910 u firmy J. Nowotný v Praze na loveckých zbraních soustavy Holland&Holland, které byly vysoce ceněny. Zabýval se zdokonalováním a konstrukcí loveckých zbraní. Po celém světě se stal Holek známým jako konstruktér svým lehkým kulometem vz. 26.

Konstruktér zbraní Holek zemřel 13. prosince 1954 v Brně.

Druhý, kdo přišel na svět ve stejný den, ale o 40 let později, je doc. MUDr. Jaromír Kovařík, CSc., který se narodil v r. 1926 v Olomouci. V r. 1951 dokončil studia na lékařské fakultě a také získal první lovecký lístek. Doc. Kovařík je znám z odborných časopisů jako náš nejvýznamnější znalec myslivecké kultury, zvyků a tradic. Je autorem monografií Tradice v myslivosti (1993), Myslivost na starých pohlednicích (1997), Biografický slovník významných osobností se vztahem k české myslivosti (2001) a Zvěř, lov a myslivost v české lidové slovesné kultuře (2006) a spoluautorem dalších šesti mysliveckých knih.

Od r. 1990 je doc. Kovařík členem kulturně-propagační komise ČMMJ a od r. 1991 členem komise pro myslivost v umění, dějiny myslivosti a myslivecká muzea CIC - Mezinárodní rady pro myslivost a ochranu zvěře. Doc. Kovařík chystá kromě jiných prací další dílo, které pojednává o mysliveckých památkách.

K jeho osmdesátinám mu přejeme pevné zdraví, aby mu jeho svižné pero dále sloužilo jak ve vědecké práci, tak v publicistické činnosti a mohl tak realizovat své záměry.

Ve stejný den jako doc. Kovařík se v Solivaru na Slovensku narodil profesionální hudebník a pedagog, který se věnoval lovecké hudbě, Josef Selement. Ten v r. 1980 založil pod patronací ČSMS známé lovecké trio a v r. 1995 zkomponoval pro ČMMJ další hlaholy a některé lovecké signály. Je také autorem textů oblíbené Hubertské mše pro 3 lovecké rohy in B.

Selement zemřel v den svých 77. narozenin v r. 2003 v Praze.

V poslední zářijový den si vzpomeneme na spisovatele JUDr. Jaromíra Tomečka, který se narodil 30. září 1906 v Kroměříži. Myslivec a oblíbený spisovatel, bystrý pozorovatel přírody, popularizující ekologii a ochranu přírody je autorem více než 40 knih.

Jaromír Tomeček zemřel 15. července 1997 v Brně.

Před 70 lety, v září 1936, vydala ČSMJ Signály pro lesnici B, které později s některými změnami a doplňky vyšly ještě několikrát. Tehdy nazývané lesnici B říkáme dnes borlice. Autor signálů, tehdejší předseda ČSMJ prof. ing. Antonín Dyk, doplnil notový záznam texty, usnadňujícími zapamatování. Dykovy signály byly schváleny tehdejšími Státními lesy a statky, čímž bylo podpořeno jejich uplatňování.

Nejsou to však jediné zdejší lovecké signály; předcházející zkomponovali Elznic, Rozmara a Kaucký.

Svět myslivosti na Facebooku