Rychle a přesně II.

 

00VYBA

Rychle a přesně II.

Ing. Jiří Fencl

V minulém čísle Světa myslivosti byl otištěn první díl článku o mechanických mířidlech a optických zaměřovačích vhodných k lovu na naháňkách na spárkatou zvěř. Čtenáři byli seznámeni s výběrem z aktuální nabídky mechanických mířidel, kolimátorů a zaměřovacích dalekohledů. V tomto článku bude věnována pozornost záměrným osnovám u zaměřovacích dalekohledů, přednostem a nedostatkům jednotlivých typů mířidel a celkovému shrnutí.

Svět myslivosti na Facebooku