Myslivecká výročí - červen

Před 60 lety, 1. června 1947, zemřel profesor Vysoké školy zemědělské v Brně, dnes Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity, PhDr. Emil Bayer. Absolvoval filosofickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze, učil jako středoškolský profesor zoologie. Z jeho podnětu byla v r. 1922 zřízena biologická stanice v Lednici a později pomohl prosadit desetileté hájení tatranského kamzíka. Předmětem jeho zájmu byla také parohatá zvěř a jako jeden z prvních se zabýval parazity zvěře (Cizopasníci naší lovné zvěře, 1941). Teprve po jeho smrti vyšla Učebnice zoologie (1948), jíž byl autorem.
Prof. Bayer se narodil 18. srpna 1875 v Jičíně.


Druhým významným zoologem byl prof. PhDr. Vilém Sallač, který se narodil 25. března 1852 v Poličce. Maturitu složil na malostranském gymnáziu v Praze, v r. 1878 ukončil studia na filosofické fakultě Univerzity Karlovy a nastoupil jako středoškolský profesor na gymnáziu, na němž maturoval. V r. 1882 přešel na lesnickou školu v Bělé pod Bezdězem, kde vyučoval zoologii, botaniku a geologii s mineralogií. Sallač byl první, kdo se u nás zabýval studiem paroží jelenovitých. Výsledkem této práce je Sallačova sbírka paroží, druhá největší na světě, uložená v Lesnickém, mysliveckém a rybářském muzeu Ohrada. Paroží jelenovitých věnoval několik svých pojednání. V r. 1912 byl prof. Sallač penzionován, ale v r 1919, po vzniku pražské lesnické fakulty, byl přes svůj vysoký věk povolán, aby na ní přednášel dendrologii, biologii lovné zvěře a entomologii. Byl také výborný ornitolog.
Zemřel před 80 lety, 2. června 1927, v České Lípě.
Dne 8. června před 200 lety (1807) se v Boru u Protivína narodil Václav Špatný. Vyučený myslivec se v r. 1823 dostal na Hlubokou, kde se v r. 1842 stal preparátorem lesnického a mysliveckého muzea Ohrada, později jeho vedoucím a zakladatelem sbírek. Preparoval také posledního medvěda a vlka, ulovené v Čechách a pořídil sbírku loveckých zbraní.
Na Ohradě také zemřel 23. dubna 1882.
Mezi nevýznačnější organizátory celostátní myslivecké organizace patřil Josef Žalman, který zemřel před 60 lety, 25. června 1947 v Pozořicích. Byl jedním z prvních absolventů českých lesnických škol v Písku: v r. 1902 ukončil dvouletou revírnickou a pokračoval na vyšším lesnickém ústavu, kde závěrečnou zkoušku složil v r. 1904.
Žalman se narodil 27. července 1884 v Dlouhé Třebové. Po studiích prošel všemi stupni zaměstnání až po lesního ředitele liechtensteinského lesního úřadu v Pozořicích. Po první světové válce vyvinul velké úsilí o sjednocení myslivců, které bylo v r. 1923 korunováno ustavením Čs. myslivecké jednoty. Od r. 1925 až do německé okupace byl jejím jednatelem. Stál také u zrodu časopisu Stráž myslivosti, jemuž dal jméno a do něhož napsal kromě jiného obsáhlý článek o muflonech, první jejich monografii v naší literatuře. Četnými podněty se snažil o nový zákon o myslivosti s celostátní platností, k němuž vydal v r. 1925 Návrh osnovy. O rok dříve vystoupil se svým spisem Obrana myslivosti. Nejznámější z jeho publikací jsou Základy myslivosti, jež se dočkaly čtyř vydání (1941 až 1950). V letech 1930 až 1941 vydával Žalmanův myslivecký kalendář.
Na 30. června připadá 160. výročí narození (1847) Jana Teodoricha Doležala, zakladatele prvního českého lesnického časopisu. Doležal spatřil světlo světa v myslivně Posekanec nedaleko Proseče. Po studiích na reálce vstoupil do lesnické praxe, kterou po delší úspěšné práci opustil a v r. 1872 založil měsíčník Háj s podtitulem „časopis pro lesníka, myslivce a přítele přírody“. Letos by tedy Háj oslavil své 135. výročí. Součástí časopisu byla zábavná příloha Myslivna, kterou v r. 1878 Doležal přeměnil v myslivecký měsíčník Lověna, do níž přispívali také slovenští autoři. Kromě zmíněných dvou časopisů vydával časopisy další, např. Zprávy lesnické, lovecké a rybářské aj.
Přílišné pracovní vypětí, které si vyžádala práce samostatně podnikajícího novináře, ho natolik vyčerpalo, že 25. prosince 1901 ve Žďáru nad Sázavou předčasně zemřel.


Svět myslivosti na Facebooku