Archiv časopisu Svět myslivosti

Svět myslivosti č. 06/07

Podaří se udržet tradici brněnské zbrojovky?

Tomu, kdo se zajímá o lovecké zbraně, jistě v uplynulých letech neunikly zprávy o špatné ekonomické situaci Zbrojovky Brno, o konkurzním řízení podaném na tuto společnost a o její nejisté budoucnosti. V únoru letošního roku byl prodán tovární areál, v němž měla firma několik desetiletí své výrobní haly. Zajímali jsme se o to, zda výroba zbraní v Brně definitivně končí, nebo jestli ještě existuje naděje na její zachování.

Roštejnská obora

Ing. Dalibor Pačes

V seriálu o našich oborách tentokrát zavítáme do obory historické i novodobé zároveň. Historické proto, že byla založena koncem 16. století, díky čemuž patří mezi nejstarší obory v ČR. Po r. 1945 však zanikla a obnovení se dočkala až začátkem nového tisíciletí. Řeč je o Roštejnské oboře, ležící nedaleko Telče v kraji Vysočina.

Jsme také z venkova!

Pavel Kříž

Většina myslivců žije na venkově, nebo odtud alespoň pochází. A téměř veškerá plocha honiteb se rozkládá na venkově. Do honiteb se vrací myslivci, kteří bydlí ve městech. Je tedy zřejmé, že převážná část myslivců má dostatek příležitostí ke sledování toho, co se dnes na vesnici děje. Ani nejopatrnějším šouláním honitbou nebo pozorným rozhlížením se z posedu se však neobezná vše ...

Přehlídka trofejí zvěře z honitby VLS Lipník n. B. za myslivecký rok 2006/2007

Ing. Jan Jeniš

Ve dnech 5.-6. května t. r. proběhla v areálu Střední lesnické školy Hranice (dále jen SLŠ Hranice) přehlídka trofejí zvěře z honiteb Vojenských lesů a statků ČR, s. p., divize Lipník nad Bečvou (dále jen VLS). Lze říci, že pořádání této akce v prostorách SLŠ Hranice se stalo již tradicí, která je přínosná pro obě strany. VLS ve škole nacházejí perfektní zázemí pro konání specifické a vzhledem k množství trofejí náročné akce. Přehlídka se připravuje ve čtrnáctidenním předstihu před zpřístupněním veřejnosti, což využívá SLŠ k praktické výuce předmětů biologie, zoologie a myslivost. Do výuky se zapojují i odborní pracovníci VLS.


Z našich honiteb 6/2007

Opožděná dodávka časopisu Svět myslivosti č. 5/2007 v Jihomoravském kraji

Na základě telefonátů předplatitelů Světa myslivosti z Jihomoravského kraje jsme zjistili, že mnohým z nich nebyl na počátku května doručen Svět myslivosti č. 5/2007. Okamžitě jsme tuto „nedodávku“ reklamovali u společnosti Postservis Praha, která zajišťuje distribuci časopisu. Odpovědný pracovník potvrdil, že časopisy odešly z Postservisu v řádném termínu 30. 4. 2007. Problém však nastal v brněnské pobočce České pošty, kde jsme zjistili následující informace.

Ze zahraničí 6/2007

Medvědi z Yellowstonského parku již nepotřebují chránit

Americká vláda rozhodla, že medvědy grizzly v Yellowstonském národním parku již není potřeba chránit podle zákona o ohrožených druzích, protože se jejich populace obnovila, uvedl časopis National Geographic. Yellowstonští medvědi byli mezi ohrožené druhy zapsáni v r. 1975, kdy se odhady jejich počtu pohybovaly mezi 136 a 312 jedinci. V současné době v oblasti žije přes 500 medvědů.

Svět myslivosti na Facebooku