Střípky z besedy s myslivci

Výsledky programu Precize i své další záměry ve výrobě lovecké munice představila společnost Sellier & Bellot návštěvníkům výstavy Natura viva 2007 na besedě, která se konala v pátek 25. května na výstavišti v Lysé nad Labem.

S aktuálními informacemi návštěvníky seznámili výrobně-technický ředitel Sellier & Bellot, a. s., ing. Petr Lajda, vedoucí vývoje nábojů ing. Pavel Kratochvíl a ředitel prodeje ing. Milan Nedvěd. O svých praktických zkušenostech následně hovořili lovci, kteří dlouhodobě ověřovali kvalitativní parametry nábojů Sellier & Bellot. Beseda potvrdila, že se do popředí zájmu myslivců dostávají především otázky vztahu účinnosti různých typů střel na lovenou zvěř, kdy se na jedné straně preferuje vysoký ranivý účinek a na straně druhé minimalizace důsledků střely na zvěřinu. Z dalších zajímavých dotazů vybíráme:

Proč společnost Sellier & Bellot nevyrábí nestandardní náboje ke zbraním, které dosud někteří myslivci vlastní?
Kategorie nestandardních nábojů prochází během času různými proměnami, např. v katalogu z 50. let, vydaném Sellier & Bellot, lze najít celkem 23 ráží, k nimž byly v omezené míře dodávány náboje. Naproti tomu v 70. letech mezi nestandardní ráže patřily náboje 6,5x52R, 8x57 JR, 9,3x62, 9,3x72R a 9,3x74R, které byly vzhledem k zájmu zákazníků znovu zařazeny do výroby a dnes jsou součástí sortimentu Sellier & Bellot. Výroba nestandardních nábojů ale vyžaduje splnění řady podmínek: náboj musí rozměrově odpovídat požadavkům C.I.P. (Mezinárodní stálá komise pro zkoušky ručních palných zbraní a střeliva), což znamená zajistit vývoj a výrobu nástrojů a měřidel a provést typovou kontrolu ve státní zkušebně. Navíc musí být k dispozici dostatek balistických zbraní pro jednotlivé ráže a zrovna tak je třeba zajistit i dostatek funkčních zbraní. Je třeba si uvědomit, že zbraně většiny nestandardních ráží se již nevyrábějí. Zkoušky nelze provádět se starými zbraněmi, jejichž funkčnost a spolehlivost není stoprocentně zajištěna. Splnění těchto požadavků je finančně velmi náročné a vzhledem k minimálnímu požadovanému množství těchto nábojů od zákazníků těžko realizovatelné.

V katalogu se u balistických hodnot nábojů uvádí „optimální nástřelná vzdálenost“ (ONV). Jak těmto hodnotám správně rozumět?
ONV vychází z charakteristiky balistické křivky daného náboje a konkrétní střely. Znamená to, že ONV je pro každou ráži i střelu v absolutní délkové míře jiná. ONV je taková vzdálenost, v níž je zásah přesně v bodu záměru, maximální převýšení dráhy letu střely není větší než 4 cm a kdy jsou nejlépe využity balistické vlastnosti náboje. Při střelbě na vzdálenost, která je kratší než ONV, dojde k posunu zásahu o max. 4 cm nahoru, při střelbě na optimální vzdálenost je bod zásahu v bodě záměru a při střelbě na vzdálenost delší o přibližně 30-50 m dojde k posunu bodu zásahu o max. 4 cm dolů. Z toho vyplývá, že nastřelení zbraně na ONV střelci umožní podstatně prodloužit délku přesné střelby a při střelbě na ONV včetně vzdálenosti o 30 až 50 metrů delší není potřeba jakékoliv korekce zamíření.

Jaký vliv na opotřebení vývrtu hlavně má používání nábojů se střelou s ocelovým pláštěm s vnější naválcovanou vrstvou tombaku?
Na základě našeho testování a podle dlouhodobého testování výrobců zbraní a konečných uživatelů nebylo zaznamenáno jakékoli poškození vývrtu hlavní.

Do jak zahrdlené zbraně lze bezpečně používat náboje SLUG?
Náboje s jednotnou střelou typu SLUG je možné použít ve zbraních s jakýmkoliv zahrdlením včetně plného zahrdlení. Vždy však musí být splněn předpoklad dobrého technického stavu zbraně.

Jaká je záruční doba a životnost střeliva?
Ze zákona je záruční doba minimálně dva roky. Pokud je střelivo správně skladováno a není na něm žádná viditelná závada, může se používat i po delší době. Má-li zákazník jakékoli pochybnosti ohledně záruční doby, bylo by nejlépe spojit se s pracovníky technického či obchodního úseku firmy Sellier & Bellot, kde získá konkrétní informace.

Připravil ing. Josef Pastorek.

Svět myslivosti na Facebooku