Mezinárodní všestranné zkoušky loveckých slídičů

IN

Lovecké signály v podání trubačů Okresního mysliveckého spolku ČMMJ Cheb doprovázely ve dnech 14.-16. září t. r. účastníky XXV. ročníku mezinárodních všestranných zkoušek (MVZ) loveckých slídičů. Místem „zápolení“ 12 psů a jejich vůdců se letos staly honitby MS Vlastník Lipová, MS Palič a MS Hrozňatov v okolí Lipové u Mariánských Lázní na Chebsku.

V pátek proběhlo losování a zahájení zkoušek. Startovní pole tvořilo šest anglických špringršpanělů (ASS), pět anglických kokršpanělů (AC) a jeden německý křepelák (NK). Na nejúspěšnější účastníky čekaly tituly CACIT, res. CACIT a CACT, res. CACT.
K zadání titulu CACIT jsou podobně jako na Memoriálu Mileny Štěrbové některé disciplíny všestranných zkoušek upraveny. Pes musí na zkouškách prokázat hlasitost. Nahánění se zkouší 2x10 minut v různých lečích a pes musí obdržet známku 4. Dohledávka a přinášení pernaté se provádí na vzdálenost 50 kroků po ukončení slídění. Na vlečku se srstnatou zvěří je pro kokršpaněly použit divoký nebo domácí králík, příp. zajíc velikosti králíka, pro ostatní plemena zajíc. Délka vleček je 400 kroků. Dráhy pobarvených stop jsou založeny kapáním vepřové krve z láhve přes větvičky. Zakládají se vždy předcházející den před setměním, délka dráhy je 500 kroků. K tomu, aby mohl pes na MVZ získat titul CACIT, musí kromě „čtyřky“ z nahánění získat ještě nejméně 4x nejvyšší známku z disciplín slídění, vlečka se srstnatou zvěří, dohledávka a přinášení pernaté zvěře, slídění v rákosí, přinášení kachny z hluboké vody, práce na pobarvené stopě, poslušnost a ovladatelnost. Zbývající disciplíny z výše uvedených, které nebyly hodnoceny známkou 4, musí být ohodnoceny nejhůře známkou 3.
Nároky na vůdce a především na jejich čtyřnohé svěřence jsou opravdu vysoké. O posouzení jejich výkonů se letos postaral mezinárodní sbor rozhodčích v čele s Milanem Bendou. V sobotu ráno se polovina účastníků odebrala k plnění polních a vodních disciplín a druhá polovina nastoupila do lesa. První den neobstáli tři psi, druhý den se k nim přidali ještě další dva. Většinou neuspěli na dohledávce a přinášení, na vlečce, jednou také na barvě. Zkoušky úspěšně dokončilo sedm psů, z toho tři v I. a čtyři v II. ceně. Vítězství z loňského roku obhájila jediná zástupkyně plemene NK Dona ze Šilhanova chovu vedená Petrem Šilhanem. Tato fena předvedla na barvě práci hlásiče a mimo titulů CACIT a CACT získala i ocenění za nejlepší práci v lese a na poli. Na druhém a třetím místě skončili sourozenci ASS Bastian od Kamenné báby Věroslava Orlovského (res. CACIT, CACT) a Bára od Kamenné báby Jaroslava Reisingera (res. CACT). K pozoruhodnému výsledku vítězné dvojice je třeba připomenout, že Petr Šilhan kromě úspěšného předvedení Dony po celou dobu zkoušek zajišťoval jejich zdárný průběh. Společně se všemi členy organizačního týmu připravili skvělé podmínky jak pro rozhodčí a soutěžící, tak pro početnou koronu. Mnozí účastníci přijeli z velké dálky. Všichni se však shodli na tom, že za tak výborně připravenými zkouškami stojí za to cestovat.
Text a foto IN
Podrobné výsledky MVZ na www.kchls.cz/zkousky.


Svět myslivosti na Facebooku