Klub chovatelů foxteriérů ČR osmdesátiletý

Ing. Dalibor Pačes

Kdo by neznal rtuťovitého, atraktivně vyhlížejícího foxteriéra, ať už v drsném, nebo hladkém „kabátku“.  Na pracovních zkouškách, na výstavách, nebo třeba jen při procházce honitbou či parkem jej rozhodně nelze přehlédnout. Ač je často chován jako ryze společenský pes, ztratil jen pramálo ze svých vrozených loveckých vlastností. Cílený chov usiluje o zlepšení exteriéru a upevnění žádoucích vloh norníka, honiče a barváře. Právě o chovu bude v tomto příspěvku řeč, neboť chovatelé a obdivovatelé foxteriérů u nás slaví letos výročí 80 let od založení klubu.

KRÁTCE Z HISTORIE KLUBU
Foxteriér, původem „Angličan“, se na evropskou pevninu dostal kolem r. 1860, a to s anglickými dostihovými koňmi – nejprve do Francie a Itálie, později i do Německa a Rakouska-Uherska. Poté, co se stal v Anglii kvůli všeobecné oblibě a početnosti doslova národním plemenem, stoupla jeho popularita i na pevnině. Koncem 19. a na začátku 20. století vznikly téměř ve všech státech Evropy kluby chovatelů foxteriérů.
Československý klub chovatelů foxteriérů vznikl v r. 1928 vyčleněním z Klubu chovatelů teriérů (zal. 1924). Byl klubem s celostátní působností a řádným členem Československé myslivecké jednoty (ČSMJ). V r. 1940 se sloučil s Československým klubem pro foxteriéry v Praze (zal. 1935) a o rok později převzal i členy ze zrušeného spolku Norník (zal. 1925 jako ústřední spolek pěstitelů, chovatelů a přátel loveckých teriérů a jezevčíků při ČSMJ se sídlem v Brně).
Činnost klubu utlumila druhá světová válka. V r. 1969 došlo po federálním rozdělení republiky také k rozdělení plemenné knihy na českou a slovenskou. V r. 1991 založili slovenští chovatelé samostatný klub, český klub upravil svůj název na Klub chovatelů foxteriérů ČR, pod nímž vystupuje dodnes.

ZAKLADATELÉ KLUBU A JEHO POKRAČOVATELÉ

Zakladateli a dlouholetými funkcionáři klubu byli Emanuel Libý (první předseda klubu), Antonín Záveský (dlouholetý vedoucí plemenné knihy pro foxteriéry a autor publikace Chov a výcvik foxteriérů a jezevčíků /1954/), Jaroslav Rydlo a další. Opomenout nelze významné chovatele a propagátory foxteriérů ing. Petáka (chovná stanice Iris), dr. Brázdu (CHS Taxon), dr. Jičínského (CHS Triangel), ze slovenských chovatelů Milana Šedíka (CHS Tornádo) a mnoho dalších. Na postu předsedy klubu působili dr. Soukup, ing. Najman, dr. ing. Nečas a další, v neposlední řadě František Švéda (CHS ze Šilfova dolu), chovatel hladkosrstých foxteriérů a rozhodčí pro výkon i exteriér. V současné době zastává funkci předsedy klubu chovatelka drsnosrstých foxteriérů a rozhodčí pro exteriér Eva Letáčková (CHS z Rifu). Aktuální sestavu vedení klubu doplňují poradce chovu ing. Hutěčka ml. (Tuskulum), výcvikář Bohuslav Papež (CHS Steinbach Terry), jednatel Dalibor Smékal (CHS z Benkovského kopce) a další.

ČLENSKÁ ZÁKLADNA

První záznamy o počtu členů se dochovaly z r. 1969 – tehdy jich bylo 336. Do založení samostatného klubu na Slovensku v r. 1991 kolísala členská základna mezi 301 až 583 členy. Díky narůstající popularitě foxteriérů v posledních deseti letech nahradili odliv slovenských chovatelů noví členové. V loňském roce tvořilo členskou základnu 529 členů, z toho 19 zahraničních a sedm čestných.

ČINNOST KLUBU
Klub byl před 80 lety založen k odbornému vedení a usměrňování chovu foxteriérů u nás, a to jak na poli pracovním, tak exteriérovém. Toto základní motto platí dodnes.
Od počátku existence klubu převažovali výrazně drsnosrstí foxteriéři (FXD) nad hladkosrstými (FXH). Svědčí o tom počty narozených drsnosrstých štěňat, jež dosáhly dvou vrcholů – v r. 1936 (1029) a v r. 1970 (819). Koncem 90. let minulého století začali přibývat FXH a začátkem nového tisíciletí se počty obou plemen vyrovnaly. Teprve několik posledních let mají navrch FXH, což dokumentuje nejen počet zapsaných štěňat v r. 2006 (353 FXH a 195 FXD), ale i počet chovných jedinců v r. 2007 (109 psů a 224 fen FXH, 72 psů a 146 fen FXD). Přestože podmínky chovnosti nevyžadují pracovní zkoušku, má více než 60 % chovných jedinců zkoušku z výkonu.
V současnosti pořádá klub jednu speciální a dvě klubové výstavy, na nichž mohou zájemci splnit podmínky chovnosti. K posuzování na těchto výstavách jsou zváni rozhodčí a zároveň významní chovatelé foxteriérů ze zahraničí. Pracovní schopnosti foxteriérů lze ověřit na klubové barvářské soutěži, honičských zkouškách a na klubových zkouškách z norování. Příznivci foxteriérů se mohou také setkat na letním výcvikovém táboře, kde se nováčci i pokročilí dozvědí mnoho cenných informací nejen o chovu, výcviku, úpravě exteriéru a prezentaci na výstavách.
Informace o činnosti klubu se objevují v klubovém Zpravodaji, který vychází čtyřikrát ročně. Aktuální a podrobné zprávy lze najít na internetových stránkách klubu.

SOUČASNÉ ÚSPĚCHY

Klub každoročně vyhlašuje soutěž Top foxteriér krásy a Top foxteriér práce, která je přehlídkou nejúspěšnějších účastníků výstav a pracovních zkoušek. V loňském roce toto ocenění získali fena Genesis Gaudea Kelečský poklad (Top FXH krásy, 16 výstav), pes Uzzu Star Franke (Top FXD krásy, devět výstav), pes Qwerr Steinbach Terry (Top FXH práce, osm pracovních zkoušek), fena Bes Lichnoveček (Top FXD práce, čtyři pracovní zkoušky). Nejlepší vůdci foxteriérů na pracovních zkouškách jsou odměňováni vůdcovskými odznaky I.–III. stupně.
Úspěchem je jistě i to, že se naši foxteriéři objevují na předních místech na mezinárodních výstavách a pracovních soutěžích. O naše nejlepší odchovy, zejména pracovní, je zájem v zahraničí.

AKCE K 80. VÝROČÍ

V předvečer květnové klubové výstavy proběhne společenské setkání, v jehož programu nebude chybět ohlédnutí za činností klubu v uplynulých 80 letech s připomenutím významných událostí, chovatelů a jejich psů. Oslavy vyvrcholí začátkem září na dvoudenní akci v Horním Jelení na Pardubicku. Kromě tradiční speciální výstavy je letos na druhý den akce naplánována jubilejní klubová výstava foxteriérů. Na slavnostní večer mezi oběma výstavami, během něhož dojde k předání zvláštních ocenění, budou pozváni čestní hosté, představitelé klubů foxteriérů okolních států, rozhodčí-specialisté, kteří posuzovali na klubových výstavách, a čelní zástupci české kynologie.
K příležitosti výročí vyjde CD doplněné historickými i současnými fotografiemi.
Více informací o klubu na: www.foxterrier.cz.

Svět myslivosti na Facebooku