Z našich honiteb 4/2008

Myslivecké pasti v dějinách lovu zvěře

Ľudovít Letošťák, Anton Krištof: Myslivecké pasti v dějinách lovu zvěře. V r. 2005 vydalo vydavatelství Epos, Ružomberok. Ze slovenštiny přeložila J. Váňová. Rozsah 93 stran, 94 černobílých obrázků. Prodejní cena 189 Kč.

Autoři sestavili na základě historických podkladů přehled způsobů lovu za pomoci pastí, z nichž řadu jich dnes již nelze používat. Proto se hned v úvodní části zabývají současnou právní úpravou lovu zvěře odchytem a lapáním.
Lovecké pasti rozdělili podle toho, zda jsou určeny pro zvěř srstnatou nebo pernatou a jednotlivě popisují jejich použití. V přehledu najdeme pasti od nejjednodušších až po velmi dokonalé. Při použití pastí bylo vždy nutné dbát na správné umístění a zbavení jejich okolí pachu člověka. Ani na to není zapomenuto, stejně jako na vhodné návnady. I když mnohé pasti patří historii a dnes se již nepoužívají, je zajímavé se s nimi seznámit.
Je škoda, že překladatelka nebyla důslednější v používání české odborné terminologie: již název je chybný, neboť nejde o myslivecké, ale o lovecké pasti.

Unie mysliveckých organizací ČR má své internetové stránky

Nedávno založená Unie mysliveckých organizací ČR oznámila spuštění svých internetových stránek. Na adrese www.umocr.eu lze zatím kromě odkazů na členské organizace najít dokumenty UMO (statut, deklarace, smlouva), k nimž by však postupně měly přibývat informace o činnosti UMO, o aktivitách jejích členů atd.
Redakce

Zajímavý srnec

Dne 28. 3. 2007 jsem u silnice mezi Melčí a Moravicí (okr. Opava), vedoucí honitbou HS Memora, v níž hospodaří Myslivecké sdružení Lišák Melč, našel asi týden starou padlinu srnce, pravděpodobně sraženého autem. Srnec ve věku 4–5 let měl nasazené na naše podmínky silné parůžky šesteráka (104–105 b. CIC). Zajímavostí je třetí parůžek o délce 12 cm, který samostatně vyrůstá z pučnice. Parůžky byly v lýčí, po preparaci byly uměle přibarveny.
Roman Popadinec, MS Lišák Melč

Kurz vábení zvěře na LDF MZLU v Brně

Dne 10. března t. r. proběhl na Lesnické a dřevařské fakultě Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity (LDF MZLU) v Brně kurz vábení zvěře, uspořádaný sekretariátem Českomoravské myslivecké jednoty. Zájemců, kteří si přišli poslechnout ukázky hlasů naší zvěře a zdokonalit se v jejich napodobování, bylo mnoho, a to nejen z řad studentů a myslivců, ale i z řad laické veřejnosti.
Kurz byl rozdělen do tří částí podle vystoupení odborných lektorů. První se představil Jiří Hrdlička s ukázkami vábení srnčí zvěře. Druhým lektorem byl Václav Svoboda, který seznámil přítomné s vábničkami na různé druhy srstnaté a pernaté zvěře. Jako třetí vystoupil Josef Kapras, student LDF MZLU v Brně a zároveň mistr Evropy z r. 2005 a vicemistr Evropy z r. 2006 ve vábení jelenů, který předvedl ukázky jeleního troubení. Třešničkou na dortu úspěšného kurzu byla ukázka vábení siky japonského.
V průběhu celého kurzu lektoři odpovídali na dotazy posluchačů a kontrolovali, popř. upravovali jejich donesené vábničky. Každý účastník kurzu obdržel „Osvědčení o absolvování kurzu vábení“.
Závěrem nezbývá než poděkovat pořadateli a lektorům za přínosné vystoupení, které svým obsahem obohatilo všechny účastníky kurzu.
Stanislava Šmídová, studentka LDF MZLU v Brně

 

Bobři na řece Moravě

Na horním toku řeky Moravy u obce Postřelmov začali bobři celoplošně ničit břehové porosty olší a vrb. Na připojeném snímku je zachyceno přibližně 20 pokácených olší o průměru na pařezu 20 cm.
Ing. Jan Novák, Postřelmov


Otrav dravců v uplynulém roce ubylo na třetinu

Na území ČR vloni zahynulo na otravu insekticidem karbofuran deset dravců, což je o dvě třetiny méně než prokázaných otrav v r. 2006.
Případy otrávených dravců vyšetřuje Policie ČR obvykle pro podezření ze spáchání trestného činu neoprávněného nakládání s chráněnými a volně žijícími živočichy a planě rostoucími rostlinami. Dosud však nebyl nikdo usvědčen. Ochránci přírody vypsali odměnu pro člověka, jehož informace povedou k potrestání travičů. Na kontě, kam může kdokoli na odměnu přispět, nyní čeká 77 000 Kč.
www.ekolist.cz, 28. prosince 2007, red.


Novela veterinárního zákona prošla úspěšně Poslaneckou sněmovnou

Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR schválila na své schůzi 19. března t. r. novelu veterinárního zákona, která umožňuje kromě jiného porážku farmově chovaných jelenovitých zastřelením přímo na farmě (dosud musí farmáři vozit zvířata na jatka). Podle novely budou moci myslivci prodávat určité množství zvěřiny do spotřebitelské sítě. Podmínkou je kontrola zvěřiny tzv. proškolenou osobou, po čemž odborná veřejnost již několik let volá. Zákon byl odeslán k projednání do Senátu.
Redakce


Svět myslivosti na Facebooku