ČMMJ oslavila na veletrhu Silva Regina 85. výročí svého založení

Ing. David Vaca, Ph.D.

Českomoravská myslivecká jednota, která v letošním roce slaví 85. výročí svého založení, uspořádala dne 9. dubna t. r. v Brně slavnostní zasedání. Zasedání a následný raut proběhly za účasti čelných představitelů naší největší myslivecké organizace a jejích hostů v pavilónu Rotunda brněnského výstaviště při příležitosti veletrhu Silva Regina.

Delegáti okresních mysliveckých spolků, představitelé klubů ČMMJ a hosté obsadili pohodlná sedadla pavilónu výstaviště, které je jen o pět let mladší než ČMMJ. Část míst však zůstala volná, neboť kvůli nehodě na dálnici D1 zůstali někteří pozvaní „uvězněni“ v koloně aut a do Brna nestačili dorazit. Akci zahájil a moderoval, stejně jako při oslavách 80. výročí, místopředseda ČMMJ ing. Jiří Chmel. Slavnostní fanfáry zatroubili rovněž jako před pěti lety Trubači OMS Přerov, letos však společně se souborem Panoši, tvořeným studentkami brněnské lesnické fakulty.
Se slavnostním projevem vystoupil předseda ČMMJ ing. Jaroslav Palas. Ve svém vystoupení shrnul činnost organizace od založení po současnost, popsal aktivity jejích složek a nastínil některé z úkolů do budoucna. Jako významnou událost pro propagaci myslivosti na veřejnosti vyzdvihl vznik televizního pořadu pro myslivce, který bude od května vysílán Českou televizí.
Za ministerstvo zemědělství pozdravil účastníky zasedání náměstek ministra ing. Stanislav Kozák, který poděkoval jménem ministra mgr. Petra Gandaloviče ČMMJ a všem myslivcům za jejich práci a vyzval je k další spolupráci, mimo jiné na poli propagace udržitelné myslivosti, která by měla být odpovědí myslivců vůči sílící antilovecké propagandě.
Zdravici od Mezinárodní rady pro myslivost a ochranu zvěře (CIC) přednesl její prezident Dieter Schramm. CIC podle něho vidí do budoucna jako dva nejdůležitější úkoly myslivců vysvětlovat veřejnosti smysl lovu a souvisejících aktivit a zapojit do těchto činností co nejvíce mládeže. „Pojďme spolu oslovit mladé lidi a přesvědčit je, aby se věnovali myslivosti a ochraně přírody společně s námi,“ ukončil svoji řeč Dieter Schramm.
V duchu mezinárodní spolupráce se nesly pozdravné projevy viceprezidenta Federace mysliveckých organizací států EU (FACE) Blaže Krče, jinak prezidenta mysliveckého svazu Slovinska, výkonného ředitele Slovenského poľovníckeho zväzu PaedDr. Imricha Šuby či zástupce mysliveckého svazu Srbska Tomislava Radojleviče. Představitel Polského mysliveckého svazu Jan Suchomiel zdůraznil lepší možnosti spolupráce po vstupu východoevropských států do „schengenského prostoru“, tajemník ústředí rakouských mysliveckých svazů dr. Peter Lebersorger vyzval ke vzájemné podpoře a spolupráci při prosazování myšlenek v orgánech EU.
Účastníky zasedání pozdravili též poslanec Parlamentu ČR a předseda jeho zemědělského výboru ing. Ladislav Skopal, který slíbil podporu myslivosti a ČMMJ v zákonodárném sboru, a ekonomický ředitel Lesů České republiky, s. p., ing. Zdeněk Sýkora, jenž vyjádřil uspokojení nad dosavadním průběhem spolupráce a víru ve spolupráci budoucí.
Po ukončení oficiálního programu vyslechli přítomní krátký koncert lovecké hudby v podání Trubačů OMS Přerov a souboru Panoši a zhlédli vystoupení folklórního souboru Varmuža. Tečkou za slavnostním zasedáním byl raut v prostorách pavilónu Rotunda.
Ke gratulantům k „půlkulatému“ výročí ČMMJ se připojuje i naše redakce.


Svět myslivosti na Facebooku