Myslivecká výročí - srpen

Sto čtyřicet let uplyne 18. srpna od narození Ludvíka Doležala, který spatřil světlo světa v r. 1868 ve Vídni. Po vystudování tharandtské lesnické akademie byl zaměstnán na velkostatku Poděbrady, kde v té době byla myslivost na vysoké úrovni. Aktivně se zúčastnil přehlídek loveckých trofejí – již první z těchto akcí uspořádané u nás jako součást Jubilejní průmyslové výstavy v Praze v r. 1891, následně Mezinárodní lovecké výstavy ve Vídni v r. 1910, a pak všech celostátních mysliveckých výstav pořádaných u nás v letech 1933–38. Věnoval pozornost i lovecké hudbě a v r. 1934 vydal jako první u nás knížku Troubení loveckých fanfár a povelů.
Zemřel v Praze 26. července 1938.


Sedmdesát let od smrti prof. Jiřího Jandy si připomeneme 25. srpna. Narodil se 24. dubna 1865 v Praze a po univerzitních studiích v Praze a ve Štýrském Hradci se stal středoškolským profesorem nejprve na Moravě a od r. 1904 učil v Praze. Byl zakladatelem a prvním ředitelem zoologické zahrady v Praze – Tróji a zakládajícím členem Čs. ornitologické společnosti. Je autorem mnoha článků a knih, z nejznámějších je třeba uvést Atlas ptactva středoevropského (1902), Velký ilustrovaný přírodopis všech tří říší (1913) a český překlad Brehmova Života zvířat (1926–1928). Věnoval se především ornitologii a navrhl mnoho ptačích rezervací.
Prof. Janda zemřel v Praze v r. 1938.
Dalším významným ředitelem pražské zoologické zahrady byl prof. RNDr. Zdeněk Veselovský, DrSc., jehož nedožité osmdesátiny připadají na 26. srpna. Narodil se v Jaroměři (1928), absolvoval přírodovědeckou fakultu v Praze, kde pracoval jako asistent prof. dr. Julia Komárka. V r. 1959 se stal ředitelem zoo v Praze, odkud byl v r. 1988 donucen z politického rozhodnutí odejít. Poté učil jako profesor na přírodovědecké fakultě UK v Praze a biologické fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. Jako žák prof. dr. K. Lorenze se zabýval především etologií a ochranou zvířat a jeho velkou láskou bylo vodní ptactvo. Jeho raná práce Myslivec hospodaří na vodě (1954) byla právě jemu věnována. Napsal mnoho vědeckých a popularizačních článků a 36 knih. Byl členem řady zahraničních vědeckých společností a dostalo se mu četných uznání. V letech 1975–96 byl předsedou Čs. ornitologické společnosti.
Zemřel 24. listopadu 2006 v Praze.


Svět myslivosti na Facebooku