70. Memoriál Karla Podhajského

František Zahradníček

Město Litomyšl se v minulosti stalo hostitelem jubilejních ročníků Memoriálu Karla Podhajského (MKP). Nejinak tomu bylo i letos ve dnech 27. – 28. září při 70. výročí konání této vrcholné všestranné soutěže ohařů s mezinárodní účastí. Důvodem nejsou jen dobře zazvěřené honitby a výborná organizace a technické zabezpečení akce ze strany Okresního mysliveckého spolku ČMMJ Svitavy. Litomyšl si tuto poctu zasloužila coby rodiště Karla Podhajského, který stál u vzniku Československé myslivecké jednoty, zasadil se o loveckou kynologii a vypracoval první zkušební řády pro lovecká plemena psů.

Svět myslivosti na Facebooku