Archiv časopisu Lesnická práce

Lesnická práce č. 9/00

AKTUALITY ZE SVĚTA

EXPO 2000 A DŘEVO

Německé odborné noviny Holz-Zentralblatt vydaly k světové výstavě EXPO 2000 speciální přílohu, v níž upozorňují na objekty (celkem 22), které mimořádným způsobem uplatnily dřevo jako vysoce hodnotný obnovitelný stavební materiál. Pro naše čtenáře jsme z této přílohy vybrali několik zajímavých informací.

Editorial 9/2000

Jan Řezáč

Vážení čtenáři,

školství je téma v našem časopise málo frekventované. A protože začíná nový školní rok, věnovali jsme toto číslo částečně problematice lesnického školství, byť diskuse o úrovni lesnického vzdělávání ne a ne se rozběhnout. Snad tedy několik článků o středních i vysokých lesnických školách někoho podnítí k nějaké replice. Pro inspiraci si dovolím upozornit na článek Franze Schmithüsena o výzvách lesnickému vzdělávání v měnícím se společenském a akademickém prostředí.

STŘEDNÍ LESNICKÁ ŠKOLA V TRUTNOVĚ SLAVÍ VÝZNAMNÉ VÝROČÍ

Uplynulo 145 let od založení lesnické školy v Bělé pod Bezdězem (1855-1904) a v Zákupech (1904-1940), přeložené roku 1945 do Trutnova

PhDr. Jiří Uhlíř, emeritní profesor SLŠ Trutnov

Ke konci 18 stol. vzniklo v Čechách několik soukromých lesnických škol (Blatno, Zlatá Koruna, Nové Hrady, Lednice), které vždy brzo zanikly. O zřízení veřejných lesnických škol se začalo sice uvažovat již od začátku 19. stol., ale teprve po vzniku lesnických spolků byl vytvořen předpoklad k jejich otevření. O vybudování státní lesnické školy nebylo možno ještě v minulém století uvažovat, neboť převážná většina lesů byla v soukromém vlastnictví. Státní správa si proto zajišťovala potřebnou kvalifikaci lesníků pouze zavedením povinných státních zkoušek.

LESNICKÉ ŠKOLY V PÍSKU SLAVÍ 115. VÝROČÍ SVÉHO ZALOŽENÍ

Mgr. Jitka Nováková - VOŠL a SLŠ Písek

Založení české lesnické školy v Písku spadá do 80. let minulého století. Myšlenka byla realizována zásluhou městského lesmistra Josefa Zenkra v Písku, který se zabýval úmyslem zřídit pro lesnické praktikanty zvláštní kurs, kde by posluchači nabývali lesnické praxe upravené určitým systémem a vhodně volenými odbornými přednáškami.

VYŠŠÍ STUDIUM LESNICTVÍ na Vyšší odborné škole lesnické a střední lesnické škole Bedřicha Schwarzenb

Ing. Václav Kohout - Vyšší odborná a střední lesnická škola Písek

V jiném mém článku již byla čtenářům LP poskytnuta informace o podstatě vyššího studia a o obecných souvislostech jeho vzniku. Čtenáře LP ale nepochybně zajímá vyšší studium právě v souvislosti s jejich vlastním oborem, tedy vyšší studium lesnictví. Informací o něm je ale pramálo; a je přitom s podivem, že v různých dokumentech již byly publikovány názory a kritické soudy týkající se vyššího studia, ačkoliv věcné informace o něm publikovány vlastně dosud nebyly. Je načase nahradit “pověsti české” věcnou informací!

LESNICKÁ FAKULTA MNICHOVSKÉ UNIVERZITY STOJÍ PŘED VÝZNAMNÝMI ZMĚNAMI

Prof. ing. Zdeněk Poleno, CSc. - Lesnická fakulta ČZU Praha

Díky stipendiu z prostředků Evropské unie (programu ERASMUS) jsem mohl v červenci 1999 pobývat dva týdny na Lesnické fakultě univerzity v Mnichově, která sídlí ve starobylém městě Freisingu, asi 30 km severně od Mnichova. Budova lesnické fakulty byla postavena v letech 1990-1992 v rozsáhlém areálu vysokoškolských a výzkumných institucí v městské části Freising-Weihenstephan.

VÝZVY LESNICKÉMU VZDĚLÁVÁNÍ V MĚNÍCÍM SE SPOLEČENSKÉM A AKADEMICKÉM PROSTŘEDÍ

Franz Schmithüsen - katedra lesnické politiky a ekonomiky, ETH centrum, Zürich, Švýcarsko

Vazby a pracovní vztahy mezi Švýcarskem a Českou republikou v lesnickém vzdělávání a výzkumu mají dlouhou tradici. V současné době jsou velmi intenzivní. Několik pedagogů z akademického sboru lesnické fakulty ČZU v Praze navštívilo oddělení lesnických věd na švýcarském federálním institutu technologie ETH v Zürichu. Před několika lety studenti a učitelé z ETH přijeli na exkurzi do ČR. Je také vhodné připomenout výzkumnou spolupráci v 80. letech, kdy jsme se velmi strachovali o rozsah a dopad odumírání lesů v různých regionech Evropy.

CO CHYBÍ PŘI VÝUCE LESNÍCH INŽENÝRŮ

Doc. Ing. Blahomil Grunda, CSc. - Fakulta lesnická a dřevařská MZLU Brno

V 50. letech při jedné z četných studijních reforem byl uplatňován názor, že musí být prosazovány profilové lesnické předměty tak, aby byl absolvent po ukončení studia schopen bez zaškolování ihned pracovat v určité praktické funkci. Uvádělo se, že by to měla být funkce lesníka nebo zástupce vedoucího polesí. Později po získání zkušeností se měl absolvent stát vedoucím polesí nebo být zařazen do jiné vyšší funkce. Po několika letech byla základní myšlenka této reformy zamítnuta jako nesprávná a důsledky zčásti napraveny.

ÚLOHA LESNÍKA V BOJI PROTI VĚTRNÝM A SNĚHOVÝM KALAMITÁM

Ing. Alois Indruch

Na konci 90. let vichry a částečně sníh nečekaně zle poškodily lesy v severovýchodní části Bílých Karpat. Vinou chybných hospodářských zásahů, bohužel z neznalosti ekologického pojetí pěstění lesů, byly postiženy listnaté vysoce hodnotné porosty v souborech lesních typů 4B, 4D, 4S, tedy svěží bučiny se zastoupením dřevin buk 10, javor +, a obohacené bučiny se zastoupením buku, javoru klenu a mléče, jasanu, jilmu, lípy, třešně, olše černé a j. Tedy porosty s nejvyšší nadějnou hodnotou lesa v době sklizně, jaké jsem na západ od Bílých Karpat v našich i alpských zemích dosud neviděl. Způsobené škody jsou natolik závažné, že je zapotřebí odhalit příčiny jejich vzniku pro vyvarování se dalších podobných pohrom.

LMDA lesnický a myslivecký digitální archiv

Digitální archiv časopisů

Archiv časopisů Lesnická práce od roku 1922 je nyní k nalezení na adrese: lmda.silvarium.cz

Zpracovaná data lze prohlížet v digitální knihovně prohlížeče Kramerius 5, který je standardem národních knihoven. Data budou postupně doplňována s určitým zpožděním oproti aktuálnímu vydání.

Každý návštěvník může zdarma využívat pro vlastní (nekomerční) potřebu data LMDA pro vyhledávání informací obsažených v digitalizovaných titulech.