Časopis Lesnická práce

PŘEDPLATIT ČASOPIS

CHCI INZEROVAT

MÁM NÁMĚT NA ČLÁNEK

DIGITÁLNÍ ARCHIV 1922-2018

 • Vychází nepřetržitě již od roku 1922
 • Aktuálním informace z lesnicko-dřevařského sektoru
 • Odborné i populární články, rozhovory, ankety, reportáže
 • Respektovaná redakční rada

Časopis Svět Myslivosti

PŘEDPLATIT ČASOPIS

CHCI INZEROVAT

MÁM NÁMĚT NA ČLÁNEK

DIGITÁLNÍ ARCHIV 2000-2018

 • Vychází od roku 2000
 • Informace z myslivecké praxe i vědy, politiky, lovecké kynologie, zahraničí
 • Rozhovory, reportáže
 • Kalendář tuzemských i zahraničních mysliveckých akcí

Vydavatelství Lesnická práce

Lesnická práce, s.r.o., je vydavatelem dvou odborných časopisů Lesnická práce a Svět myslivosti.

Aktuální Lesnická práce - červen 2020

PŘEDPLATIT ČASOPIS

OBSAH AKTUÁLNÍHO ČÍSLA 6/2020
 • Anketa Lesnické práce: Aktuální situace v lesích našich sousedů

 • Jakékoliv úsilí, které zpomalí kůrovcovou kalamitu, má smysl: rozhovor s Ondřejem Pecháčkem, vedoucím odboru lesního hospodářství a ochrany přírody ředitelství lesů ČR

 • Každý les je pro mne chrámem: rozhovor s Václavem Větvičkou, botanikem a dendrologem

 • Možnosti aplikace biouhlu do lesních půd jako příležitost pro moderní lesnictví

 • Hodnocení výživy lesních dřevin v rámci monitoringu zdravotního stavu lesa ICP Forests

 • Proč lesy ztrácí imunitu a co s tím dělat?

 • Pracovní úrazovost v lesnictví

 • Jsou údaje o obnově lesa v Rusku správné?

 • Lesy ČR vrací vodu lesu

 • Repelenty a rodenticidy v ochraně lesa

 • LOS informuje: poznámky k výskytu lýkožrouta borového

Další zajímavé informace naleznete v pravidelných rubrikách.

Aktuální Svět myslivosti - červen 2020

PŘEDPLATIT ČASOPIS

OBSAH AKTUÁLNÍHO ČÍSLA 6/2020
 • Po letech osvětové činnosti je zlepšení vnímání zvěřiny veřejností patrné (rozhovor s tiskovým mluvčím Německého myslivecké svazu T. Reinwaldem)

 • Nové opatření v Bádensku-Württembersku usnadňuje myslivcům prodej zvěřiny

 • Dolnorakouský myslivecký svaz zajistil prodej zvěřiny ve vybraných obchodních řetězcích

 • V Evropském parlamentu byl zamítnut návrh na omezení lovu kvůli covid-19

 • MZe předložilo vládě k projednání návrh zákona o myslivosti – přehled změn, jež novela přináší

 • Pronájem volných honiteb a obor u Lesů ČR

 • Potenciální predátoři tetřívčích hnízd v Jizerských horách

 • Místa nálezů divočáků uhynulých v souvislosti s AMP a možnosti využití získaných údajů (I.)

 • Podkožní střečci u černé zvěře

 • Je to marné, je to marné, je to marné ... (III.) – vlk v nás

Svět myslivosti č. 6/2020 je na novinových stáncích od 4. června 2020