Svět myslivosti

Rarita roku 2017 - rarity z jednotlivých kol soutěže

Rarity I. kolo

Rarita 01
Rarita 02
Rarita 03
Rarita 04
Rarita 05
Rarita 06
Rarita 07
Rarita 08
Rarita 09
Rarita 10
Rarita 11
Rarita 12
Rarita 13
Rarita 14
Rarita 15
Rarita 16

Rarity II. kolo

Rarita 01
Rarita 02
Rarita 03
Rarita 04
Rarita 05
Rarita 06
Rarita 07
Rarita 08
Rarita 09
Rarita 10
Rarita 11
Rarita 12

Rarity III. kolo

Rarita 01
Rarita 02
Rarita 03
Rarita 04
Rarita 05
Rarita 06
Rarita 07
Rarita 08
Rarita 09
Rarita 10
Rarita 11
Rarita 12
Rarita 13
Rarita 14
Rarita 15
Rarita 16
Rarita 17
Rarita 18
Rarita 19

Rarity IV. kolo

Rarita 01
Rarita 02
Rarita 03
Rarita 04
Rarita 05
Rarita 06
Rarita 07
Rarita 08
Rarita 09
Rarita 10
Rarita 11
Rarita 12
Rarita 13
Rarita 14

Rarity V. kolo

Rarita 01
Rarita 02
Rarita 03
Rarita 04
Rarita 05
Rarita 06
Rarita 07
Rarita 08
Rarita 09
Rarita 10
Rarita 11
Rarita 12
Rarita 13
Rarita 14
Rarita 15
Rarita 16
Rarita 17

Rarity VI. kolo

Rarita 01
Rarita 02
Rarita 03
Rarita 04
Rarita 05
Rarita 06
Rarita 07
Rarita 08
Rarita 09
Rarita 10
Rarita 11
Rarita 12
Rarita 13
Rarita 14
Rarita 15
Rarita 16
Rarita 17
Rarita 18
Rarita 19
Rarita 20
Rarita 21
Rarita 22
Rarita 23
Rarita 24

Rarita roku 2017

Začíná XI. ročník soutěže Rarita roku o nejzajímavější srnčí trofej

Letošním ročníkem zahájí populární soutěž Rarita roku o nejzajímavější srnčí trofej, pořádaná redakcí Světa myslivosti, svou druhou dekádu. Uzávěrka pro přijímání fotografií raritních trofejí do prvního kola je 16. května. Přihlašovat lze jak snímky trofejí srnců ulovených v uplynulých letech, tak letošních úlovků.

 

Vychází kniha o malíři zvěře Otakaru Čílovi

Dne 10. prosince 2014 vychází v nakladatelství a vydavatelství Lesnická práce ojedinělá kniha autorů Ing. Zdeňka Auerswalda a Romana Šlechty „Otakar Číla – obrazy." Velkoformátová publikace vydaná u příležitosti 120. výročí malířova narození obsahuje reprodukce 149 obrazů.

Aktuální Lesnická práce - červen 2020

PŘEDPLATIT ČASOPIS

OBSAH AKTUÁLNÍHO ČÍSLA 6/2020
 • Anketa Lesnické práce: Aktuální situace v lesích našich sousedů

 • Jakékoliv úsilí, které zpomalí kůrovcovou kalamitu, má smysl: rozhovor s Ondřejem Pecháčkem, vedoucím odboru lesního hospodářství a ochrany přírody ředitelství lesů ČR

 • Každý les je pro mne chrámem: rozhovor s Václavem Větvičkou, botanikem a dendrologem

 • Možnosti aplikace biouhlu do lesních půd jako příležitost pro moderní lesnictví

 • Hodnocení výživy lesních dřevin v rámci monitoringu zdravotního stavu lesa ICP Forests

 • Proč lesy ztrácí imunitu a co s tím dělat?

 • Pracovní úrazovost v lesnictví

 • Jsou údaje o obnově lesa v Rusku správné?

 • Lesy ČR vrací vodu lesu

 • Repelenty a rodenticidy v ochraně lesa

 • LOS informuje: poznámky k výskytu lýkožrouta borového

Další zajímavé informace naleznete v pravidelných rubrikách.

Aktuální Svět myslivosti - červen 2020

PŘEDPLATIT ČASOPIS

OBSAH AKTUÁLNÍHO ČÍSLA 6/2020
 • Po letech osvětové činnosti je zlepšení vnímání zvěřiny veřejností patrné (rozhovor s tiskovým mluvčím Německého myslivecké svazu T. Reinwaldem)

 • Nové opatření v Bádensku-Württembersku usnadňuje myslivcům prodej zvěřiny

 • Dolnorakouský myslivecký svaz zajistil prodej zvěřiny ve vybraných obchodních řetězcích

 • V Evropském parlamentu byl zamítnut návrh na omezení lovu kvůli covid-19

 • MZe předložilo vládě k projednání návrh zákona o myslivosti – přehled změn, jež novela přináší

 • Pronájem volných honiteb a obor u Lesů ČR

 • Potenciální predátoři tetřívčích hnízd v Jizerských horách

 • Místa nálezů divočáků uhynulých v souvislosti s AMP a možnosti využití získaných údajů (I.)

 • Podkožní střečci u černé zvěře

 • Je to marné, je to marné, je to marné ... (III.) – vlk v nás

Svět myslivosti č. 6/2020 je na novinových stáncích od 4. června 2020

Svět myslivosti na Facebooku