Předplatné časopisu Svět myslivosti na rok 2020 - online formulář

Celoroční předplatné časopisu Svět myslivosti (12 čísel včetně příloh) zůstává pro rok 2020 stejné: 852 Kč včetně DPH.

Zvýhodněné roční předplatné činí 720 Kč (včetně DPH) a je určeno pro studenty prezenční formy studia středních a vysokých lesnicky nebo biologicky zaměřených škol.
Nárok na slevu vzniká až po dodání potvrzení o studiu poštou nebo osobně do redakce Lesnické práce.

Závazně objednávám časopis Svět Myslivosti

Máte-li zájem o předplatné na část roku, vyplňte prosím od kterého čísla.
Máte-li zájem o dárkový poukaz či jednotlivá čísla, napište to prosím do poznámky.

Při objednávce samostatných čísel je cena 75 Kč x počet měsíců předplatného + poštovné.

Objednávka pro firmu/společnost

Vyplňujte v případě, že objednáváte časopis na právnickou osobu (IČ, firmu, společnost) a potřebujete fakturu

Kontaktní údaje plátce
Kontaktní údaje o odběrateli

Údaje odběratele vyplňte pouze v případě, že nejsou shodné s plátcem

Poznámky k objednávce předplatného
Souhlas s uchováním a zpracováním osobních údajů
Bezpečnostní kód

captcha

Svět myslivosti na Facebooku