Archiv časopisu Lesnická práce

Lesnická práce č. 10/03

Editorial 10/2003

Michal Třeštík

Vážení čtenáři,

jak si jistě všichni všimnete, je toto číslo svým obsahem netradiční. Kromě mnoha reportáží z různých lesnických klání měla obsahu původně dominovat problematika Natury 2000 a novely zákona o ochraně přírody a krajiny, ke které se v úvodníku vyjadřuje i Vladimír Krchov. Události posledních dnů ale rozhodly, že se pro nás hlavním tématem stalo odvolání generálního ředitele LČR, tedy podniku, který stále z velké části ovlivňuje směr vývoje lesního hospodářství u nás.

Úvodník 10/2003

Ing. Vladimír Krchov, Ph.D., vedoucí OLHOP LČR

Vážení čtenáři,

měřeno časem lesa se teprve nedávno lesnická veřejnost poprvé seznámila s přípravou soustavy evropsky významných území s názvem NATURA 2000. Asi první významnou informaci vyslechla širší skupina lesníků v červnu 2000 na lesnickém sněmu v Písku. Na stránkách Lesnické práce se problematika soustavy území NATURA 2000 poprvé objevila v lednovém vydání v roce 2001. Z těchto úvodních informací mimo jiné vyplynula ujištění o tvorbě soustavy území NATURA 2000 v úzkém kontaktu s vlastníky, obcemi a dalšími významnými partnery v území. S nimi má být konzultováno jak vymezení území a jeho hranice, tak i vymezení předmětu ochrany a především plány péče, které by měly obsahovat zejména to, co by bylo možné nazvat vzájemně odsouhlasenými směrnicemi pro hospodaření.

LČR po odvolání Jiřího Olivy

Michal Třeštík

Bezprostředně po návratu z dovolené byl v pondělí 8. 9. 2003 odvolán po jedenáctiletém působení generální ředitel Lesů ČR, s.p., Ing. Jiří Oliva, Ph.D. Novým ředitelem byl hned nato jmenován Ing. Kamil Vyslyšel, dosavadní náměstek pro hospodářskou úpravu a ekologii lesů v Ústavu pro hospodářskou úpravu lesů v Brandýse nad Labem. Odvolání inicioval přímo ministr Palas bez konzultací s ministerským úsekem lesního hospodářství, dokonce i náměstek ministra pro lesní hospodářství Jaromír Vašíček se podle všech dostupných informací dozvěděl o tomto kroku až v den odvolání. To samozřejmě vyvolává otázky a různé spekulace, kterých jsme v posledních dnech a teď už i týdnech svědky. Proto jsme také oslovili všechny hlavní aktéry této rošády a požádali je o vysvětlení různých naznačených důvodů a scénářů. Jediný, kdo nám zatím na naše otázky neodpověděl, je ministr Palas, ale podle vyjádření jeho mluvčího Martina Severy si v příštím týdnu dokáže vyhradit čas na naše otázky. V příštím měsíci budeme bedlivě sledovat kroky nového vedení a spekulace si ověřovat z více zdrojů tak, abychom Vás v příštím čísle mohli informovat o vývoji situace.

Organizační změny na MŽP

Michal Třeštík

Po nástupu nového vedení Ministerstva životního prostředí (MŽP) v loňském roce došlo letos k organizačním změnám ve struktuře ministerstva. Protože někteří lesníci hovoří o “potlačení lesnického směru” na MŽP, požádali jsme náměstka ministra životního prostředí a ředitele sekce ochrany přírody a krajiny RNDr. Ladislava Mika, aby pro náš časopis důvody těchto změn okomentoval a vysvětlil. Jeho vyjádření k jednotlivým okruhům jsme zaznamenali a zkrácený přepis vám předkládáme.

NATURA 2000 a novela zákona č. 114/1992 Sb.

Michal Třeštík

V září bylo hodně slyšet o připravované soustavě evropsky chráněných území Natura 2000 a novele zákona č 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny. 9. září se konala v budově MŽP tisková konference ministra Ambrozka k vytváření Natury 2000, 16. září uspořádalo SVOL ve spolupráci s pány Colloredo Mannsfeldem a Karlem Schwarzenbergem na Dobříši seminář “Přežijí lesy novelu zákona o ochraně přírody?” a konečně 18. září proběhla v Praze k těmto tématům tisková konference SVOL.

Zalesňování zemědělské půdy

Jan Klíma

První letošní seminář na téma zalesňování zemědělských půd pořádala Česká komora odborných lesních hospodářů v Pelhřimově. O aktuálnosti tohoto tématu svědčí i seminář pořádaný 10. září 2003 Českou lesnickou společností ve spolupráci s VLS ČR, s.p., a Ministerstvem zemědělství v Měříně u Slapské přehrady, který byl z pohledu ČLS co do účasti 168 posluchačů rekordní.

Zalesňování nelesních půd v praxi

Miroslav Mikeska

Každý majitel zalesňovaného zemědělského pozemku si musí uvědomit, že převod zemědělské půdy na lesní je zásah do krajiny, ke kterému je nutno přistupovat velmi citlivě, neboť jde o ekologicky významnou, odpovědnou, zavazující a zároveň nákladnou, byť dotovanou činnost. Jde o dlouhodobý proces a případné vrácení zalesnění zpět pro účely zemědělství je velmi složité a nákladné. V praxi se navíc bohužel ukazuje, že se v přístupu k zalesnění nelesních půd stále nedaří prosadit ekologický význam, který by měl být na prvním místě, zvláště když je tato činnost dotována.

Obnova lesa na LZ Židlochovice

Martin Klimánek, Josef Stejskal, Martin Mráz

Lesní závod (LZ) Židlochovice (LČR) se nachází v nejjižnější části jižní Moravy. Nadmořská výška je od 151 m n. m. (soutok Moravy a Dyje) až po 550 m n. m. (Pavlovské kopce). Většina území spadá do přírodní lesní oblasti (PLO) 35 - Jihomoravské úvaly, východní - menší část rozlohy - se nachází v PLO 33 - Předhoří Českomoravské vrchoviny. Lesnatost krajiny je malá (13 %). Převažují listnaté porosty (90 %). Nejvíce jsou zastoupeny dřeviny dub (44 %), jasan (14), akát (10) a topol (6).

LMDA lesnický a myslivecký digitální archiv

Digitální archiv časopisů

Archiv časopisů Lesnická práce od roku 1922 je nyní k nalezení na adrese: lmda.silvarium.cz

Zpracovaná data lze prohlížet v digitální knihovně prohlížeče Kramerius 5, který je standardem národních knihoven. Data budou postupně doplňována s určitým zpožděním oproti aktuálnímu vydání.

Každý návštěvník může zdarma využívat pro vlastní (nekomerční) potřebu data LMDA pro vyhledávání informací obsažených v digitalizovaných titulech.