Archiv časopisu Lesnická práce

Lesnická práce č. 3/13

Podpora lesního hospodářství z pohledu MZe

Jan Lojda

Systém podpor hospodaření v lesích prošel v průběhu posledních deseti let několika zásadními změnami, mezi které patří samostatné poskytování příspěvků do lesního hospodářství krajskými úřady či vývoj systému podpor lesního hospodaření související se vstupem České republiky do Evropské unie. S postupným utlumováním poskytování finančních prostředků jednotlivými kraji dochází k částečnému převodu dotačních titulů zpět pod ministerstvo zemědělství. Výjimkou není ani letošní rok 2013, který je navíc zajímavý z pohledu tvorby Programového dokumentu PRV pro období 2014–2020.

Cílem reorganizace není obnovit či udržet naše podnikání, ale co největší uspokojení věřitelů

Rozhovor s Janem Mičánkem

Věřitelé schválili na konci ledna 2013 reorganizaci společností LESS, LESS & FOREST a LESS & TIMBER, které jsou od loňského podzimu v insolvenci. Dlužník společně s insolvenční správkyní a poradci připraví během čtyř měsíců reorganizační plán, jenž bude následně předložen věřitelům ke schválení.
Na aktuální situaci a prvotní představy o reorganizaci zejména společnosti LESS & FOREST jsme se zeptali jejího majitele Jana Mičánka.

Dřevěná kniha v praxi

Anketa Lesnické práce

Přelom roku bývá tradičně zkouškou nastavení spolupráce Lesů ČR a lesnických firem. Počátek roku 2013 je v podstatě prvním obdobím, kdy lze hodnotit spolupráci státních lesů a lesnických firem v režimu senátního systému výběrových řízení definovaného Dřevěnou knihou.
Zároveň ministr zemědělství Petr Bendl na konci ledna uvedl, že by v první polovině roku 2013 rád Dřevěnou knihu aktualizoval. Proto jsme požádali zástupce sektoru o zhodnocení efektu Dřevěné knihy a jejich podněty k případné ministerské aktualizaci.

Úvodník 3/2013

Marie Růžková

Vážení čtenáři,

nosným tématem aktuálního čísla Lesnické práce jsou dotace do lesnictví a příspěvky na hospodaření v lesích. Tyto záležitosti jsou v centru pozornosti Sdružení vlastníků obecních a soukromých lesů dlouhodobě, ale v současné době zvyšuje tlak na vedení resortu, aby se problematikou podpory lesnictví zabývalo komplexněji, a to co nejdříve. Proč?

LMDA lesnický a myslivecký digitální archiv

Digitální archiv časopisů

Archiv časopisů Lesnická práce od roku 1922 je nyní k nalezení na adrese: lmda.silvarium.cz

Zpracovaná data lze prohlížet v digitální knihovně prohlížeče Kramerius 5, který je standardem národních knihoven. Data budou postupně doplňována s určitým zpožděním oproti aktuálnímu vydání.

Každý návštěvník může zdarma využívat pro vlastní (nekomerční) potřebu data LMDA pro vyhledávání informací obsažených v digitalizovaných titulech.