Archiv časopisu Svět myslivosti

Číslo 11 (2009)

Úvodník 11/2009

Jan Votava

Vážení čtenáři,
v nedávné době jsem se zúčastnil několika jednání souvisejících s budoucím vývojem české myslivosti. Pokusím se s vámi podělit o poznatky z těchto setkání.

Mezinárodní konference „Myslivost ve střední Evropě“ (II.)

Ing. David Vaca, Ph.D.

V říjnovém Světě myslivosti jsme přinesli zprávu o mezinárodní konferenci „Myslivost ve střední Evropě“ s podtitulem „Co je středoevropská myslivost, kdo je středoevropský myslivec?“ Akce, jíž se zúčastnili myslivci z Rakouska, Slovenska a ČR, se konala 3. září t. r. na zámku v Židlochovicích a byly na ní předneseny velmi zajímavé příspěvky. V minulém čísle časopisu jsme věnovali pozornost obsahu tří referátů, nyní představíme zbývajících pět příspěvků, které zazněly v odpoledních hodinách.

Shromáždění myslivců ČR II. bylo věnováno o koncepci myslivosti

Pavel Kříž

V sobotu 26. září t. r. ráno vyhrávalo na náměstí ve Velkém Meziříčí trio trubačů z LDF MZLU v Brně a vítalo účastníky II. shromáždění myslivců ČR, kteří přijeli jednat o tvorbě „Koncepce dlouhodobého rozvoje myslivosti v ČR“. Organizátorem akce byla Unie mysliveckých organizací ČR (UMO ČR).

K tvorbě koncepce myslivosti v ČR

Redakce

Situace kolem tvorby koncepce myslivosti v ČR se stává mírně nepřehlednou – v průběhu září se objevily zprávy o přípravě tohoto materiálu různými subjekty. Aktivitám UMO ČR je věnován samostatný článek, a tak jsme se pokusili stručně zrekapitulovat vývoj v uplynulých měsících z pohledu MZe a ČMMJ.

Rarita roku 2009 – VI. kolo a Velké finále

Pátek 2. října byl uzávěrkovým dnem posledního základního kola soutěže Rarita roku 2009. Do redakce došly fotografie 31 trofejí, z nichž porota vybrala účastnici Velkého finále. Trofej postupující do „závěrečných bojů“ zvolili i čtenáři. Díky tomu nyní můžeme představit kompletní finálovou sestavu nejzajímavějších trofejí z letošního ročníku soutěže.

Kamzíci od pramenů Isaru

Ing. David Vaca, Ph.D.

Atraktivitu soutěže Rarita roku o nejzajímavější atypickou srnčí trofej zvyšují hodnotné ceny věnované partnery redakce lovcům, jejichž trofeje obsadí ve Velkém finále první tři místa. Nejpřitažlivější cenou je lov kamzíka v Rakousku. Tuto cenu určenou lovci vítězné trofeje celé soutěže věnuje firma Swarovski Optik. První letošní říjnovou neděli si svou výhru v II. ročníku Rarity roku (2008) odjel „vybrat“ do největší z režijních honiteb firmy Swarovski Mgr. Čestmír Peter z Olomouce.

Historie bílé jelení zvěře v ČR a její současný chov v oboře Žleby

Ing. Martin Ernst, Ph.D.

Chov bílé jelení zvěře je u nás velmi ceněn. V minulosti prošel mnoha úskalími, přičemž jednou z hlavních příčin bylo snížení početnosti chované zvěře a z toho plynoucí příbuzenská plemenitba se všemi negativními projevy u zvěře. V současnosti již lze použitím moderních vědeckých metod získat detailní obraz o populaci. Příkladem je chov bílých jelenů v oboře Žleby (Lesy České republiky, s. p.). V letech 2004–2006 proběhlo „zmapování“ chované zvěře a vznikla její podrobná evidence, díky níž je možné vyvarovat se některých problémů plynoucích z příbuzenské plemenitby.

Síla pučnic – indikátor kvality parůžků (II.)

Pavel Scherer

Ve Světě myslivosti č. 10/2009 jsem se věnoval porovnání vývoje pučnic nejslabších a nejsilnějších, resp. nejnadějnějších srnčat samčího pohlaví a úskalím při jejich průběrném odstřelu. V tomto příspěvku pro názornost představím kvalitní roční srnce z mého chovu od doby vývoje pučnic, přes období růstu prvotních a druhých parůžků až po vytlučení.

Učarovali mi jeleni

Ing. Dalibor Pačes

Známý fotograf zvěře a přírody Jaromír Zumr st. z Českých Budějovic, jehož snímky se objevují také na stránkách Světa myslivosti, oslaví 11. listopadu šedesátiny. Při této příležitosti jsme se za ním vypravili do míst, kde žije a pracuje – do jižních Čech.

Vysokonozí honiči na naháňkách – ano, či ne?

Redakce

Nastal podzim a s ním i sezóna společných lovů. Soudě podle vývoje početních stavů černé zvěře se opět můžeme těšit na bohaté výřady. K tomu, aby výřady byly skutečně bohaté, je však potřeba mít kromě jiného dobré psy, schopné vytlačit zvěř z krytu a nahnat ji před střelce. Ne všechny psy však lze na naháňkách využít – zákon č. 449/2001 Sb., o myslivosti, zakazuje v § 45 odst. 1 písm. e) nahánět spárkatou zvěř s pomocí psů v kohoutku vyšších než 55 cm. Vysokonohá plemena honičů, dobře plnící svou práci na naháňkách na černou (v současnosti se u nás chová coonhound, finský honič, Hamiltonův honič, ruskoevropská a západosibiřská lajka, malý modrý gaskoňský honič, polský ogar, porcelaine, rakouský brakýř, sedmihradský honič, srbský honič, švédský losí pes, vydrař), tak nemohou být využita. Naskýtá se otázka, zda v souvislosti s efektivním lovem především černé zvěře na naháňkách nenastal čas přehodnotit výše uvedenou legislativní podmínku. Respondentům naší ankety jsme položili tuto otázku: Je na místě upravit podmínky pro používání loveckých psů na naháňkách?

LMDA lesnický a myslivecký digitální archiv

Digitální archiv časopisů

Archiv časopisů Svět myslivosti od roku 2000 je nyní k nalezení na adrese: lmda.silvarium.cz

Zpracovaná data lze prohlížet v digitální knihovně prohlížeče Kramerius 5, který je standardem národních knihoven. Data budou postupně doplňována s určitým zpožděním oproti aktuálnímu vydání.

Každý návštěvník může zdarma využívat pro vlastní (nekomerční) potřebu data LMDA pro vyhledávání informací obsažených v digitalizovaných titulech.

Svět myslivosti na Facebooku