Středisko propagace a PR

Marketing

 • Dobrý marketing musí pomáhat prodávat!
 • Dobrý nápad je v marketingu půlka úspěchu
 • Pomůžeme vám ho najít, poznat a využít.

Marketingový audit

 • marketingové plány, rozpočty, mediální kampaň

Tvorba firemních materiálů a kampaní

Komunikace s médii (public relations)

 • Pomůžeme vám plně využít příležitosti
 • Aktivní komunikace s médii

Efektivní propagační činnost

 • Tvorba mediálních plánů
 • Návrhy a výroba inzerátů
 • Tvorba PR článků
 • Rozhovory s výrobci, dodavateli .a uživateli lesnické techniky
 • Zastupování a propagace veletrhů
 • Komplexní propagace firem
 • Mediální partnerství

Mediální poradenství

Rozvoj komunikačních a informačních kanálů posunul v posledních desetiletích demokratickou společnost do období, které bývá označováno jako „věk médií“. Masová média nám poskytují převážnou většinu informací, které máme o světě okolo sebe. Média efektivně ovlivňují naše voličské a spotřebitelské chování, ovlivňují také politiku, chování státních institucí i soukromých subjektů. Ovlivňují je často mnohem více, než si management společností či politici připouští.

Za těchto okolností je schopnost dorozumět se s médii a efektivně s nimi spolupracovat klíčovou kompetencí, a utvořené mediální vztahy velmi podstatnou vlastností každé firmy a instituce.

I přesto, že mnohé PR agentury tvrdí něco jiného, média si nelze koupit, i když se o to některé silné subjekty snaží. Médiím je ale možné porozumět, je možné s nimi efektivně spolupracovat. Proto nenabízíme služby, garantující umístěné požadovaných informací v tom či onom médiu, ale odborné poradenství, jak v této oblasti postupovat a být úspěšný.

Mediální poradenství napomáhá v orientaci ve světě médií, efektivnímu navazování a udržování vztahů s nimi, prezentaci vašich produktů a myšlenek, ale i řešení problémů, které mohou vzniknout na základě negativního mediálních referencí nebo ignorováním vašich stanovisek.

Oblasti mediálního poradenství:

 • analýzy mediální situace
 • příprava mediální strategie
 • návrhy řešení problémů
 • podpora schopnosti účelné komunikace s médii
 • podpora mediálního obrazu
 • rady v otázkách spojených s mediální a veřejnou komunikací
 • prevence mediálních problémům
 • krizová komunikace
 • příprava na mediální vystoupení
 • školení prezentačních dovedností
 • prezentaci subjektů s využitím tradičních i moderních médií

Mediální poradenství Lesnické práce s.r.o. je poskytováno a nabízeno všem zájemcům. Cíleno je zejména na oblast lesnicko-dřevařského sektoru. Využívána je kombinace nasazení pracovníků s detailní znalostí lesnicko-dřevařského prostředí a profesionálních mediálních poradců. Kombinace lesnické odbornosti a mediální praxe je významnou výhodou poskytované služby, která přináší časovou i finanční úsporu v seznamování mediální agentury všeobecného zaměření se specifiky oboru.