Archiv časopisu Svět myslivosti

Číslo 8 (2009)

Úvodník 8/2009

Ing. Marcel Lehocký

Vážení čtenáři,
se zájmem jsem si přečetl anketu na stránkách červencového Světa myslivosti k otázce „Co je ještě myslivost?“, kterou položila redakce vybraným respondentům v souvislosti s intenzivními chovy zvěře. Toto téma začala myslivecká veřejnost více vnímat v době, kdy se naplno provalil skandál se „světovým“ rekordem jelena uloveného v Bulharsku a odchovaného v Rakousku, který na chvíli zatřásl i Mezinárodní radou pro myslivost a ochranu zvěře (CIC).

Zvěř a zvířata v různých typech chovů z pohledu legislativy

Ing. Zuzana Wudyová a MVDr. Václav Švihel

Ve Světě myslivosti č. 7/2009 byl zveřejněn článek o slovenské inseminační stanici pro jeleny, daňky a muflony, v němž autor naznačuje možnost využití některých postupů používaných na farmách v myslivosti. Za tímto článkem následovala anketa, v níž se redakce zeptala respondentů v souvislosti s intenzivními chovy zvěře na to, co je ještě myslivost. Považujeme za vhodné přispět do diskuse stručným nástinem legislativních podmínek chovu zvěře na farmách, v oborách, v zajetí a ve volnosti a možnostmi jejích přesunů mezi těmito chovy.

Chystá se nová hodnotitelská metoda trofejí

Ing. Ctirad Rakušan

V r. 2007 pověřilo prezidium Mezinárodní rady pro myslivost a ochranu zvěře (CIC) Gerharda Damma z Jihoafrické republiky vytvořením komise, jejímž úkolem je přepracovat metody hodnocení trofejí zvěře podle zásad, jež si CIC v minulých letech stanovila tak, aby bylo patrné, že cílem myslivosti (a lovu) je trvalé využívání dorůstajících zásob. Podle současných představ se má méně zdůrazňovat trofej a její lovec. Více pozornosti se má naopak věnovat ulovené zvěři jako výsledku kvality určité přirozené populace a jejího životního prostředí.

Zaostřeno na zvěřinu, aneb o zdravotní problematice zvěřiny mezinárodně

MVDr. Pavel Forejtek, CSc.

Lov, vyvržení zvěře, skladování zvěřiny, spotřeba zvěřiny lovcem, prodej zvěřiny v místě a především systém zdravotní kontroly zvěřiny a jejího uvádění do oběhu (prodeje) jsou v posledních letech předmětem častých diskusí. V mnoha případech myslivecká veřejnost tuto problematiku zlehčuje tvrzením, že donedávna se produkce zvěřiny obešla bez nařízení, která platí dnes, a konzumentům se „nic nestalo“.  Hygienické nároky současného spotřebitele – veřejnosti – se však neustále zvyšují a konzumenti zvěřiny požadují – stejně jako v případě jiných potravin – pouze kvalitní potravinu s garancí nulového zdravotního rizika.

Světový svátek sokolnictví

Mgr. Marcela Medková

O víkendu 11. a 12. července t. r. se v Anglii po dvou letech uskutečnil druhý mezinárodní Sokolnický festival (The Festival of Falconry). Pro sokolníky celého světa představoval mimořádnou událost, neboť na něm mohli předvést početným divákům i svým kolegům tradice a specifika sokolnictví v jednotlivých státech. Hlavním organizátorem byla anglická organizace The Hawk Board, sdružující nejen britské sokolnické kluby a jednotlivé sokolníky, ale také např. chovatele dravců a další příznivce sokolnictví a dravých ptáků. Neméně důležitou roli sehrál při pořádání festivalu Sokolnický klub Spojených arabských emirátů (Emirates Falconers Club), který byl hlavním sponzorem velkolepé akce. Festival se v letošní podobě konal pravděpodobně naposledy, neboť uspořádání akce takového rozsahu je organizačně i finančně nesmírně náročné.

Vítané druhy, či vetřelci? (III.) – Ptáci vrubozobí – bernešky, kachničky, kachnice a další druhy

Prof. RNDr. Karel Šťastný, CSc.

V tomto čísle Světa myslivosti končí miniseriál věnovaný některým nepůvodním druhům ptačí fauny v naší přírodě. Po ptácích hrabavých (Svět myslivosti č. 6/2009) a husicích a husách (ptáci vrubozobí; Svět myslivosti č. 7/2009) si představíme další druhy vrubozobých ptáků, kteří k nám byli buď introdukováni, nebo do našich krajin zalétávají, a mohou mít význam z hlediska působení na využívané biotopy a též z pohledu myslivosti.

Národní myslivecké slavnosti 2009

Ing. David Vaca, Ph.D.

V sobotu 27. června t. r. se na loveckém zámku Ohrada u Hluboké nad Vltavou konaly tradiční Národní myslivecké slavnosti, po roce opět s republikovým mistrovstvím ve vábení jelenů a dalšími zajímavostmi zařazenými do doprovodného programu. Průběh odpolední části oblíbené akce bohužel ovlivnily prudké výkyvy počasí, které letos sužují celou naši republiku.

Rarita roku 2009 – III. kolo

III. kolo soutěže Rarita roku 2009 o nejzajímavější abnormální srnčí trofej bylo co do počtu přihlášených trofejí z dosud proběhnutých kol nejbohatší – o postup do Velkého finále v něm soupeřilo 28 trofejí. Vítězkou se zcela jednoznačně stala impozantní trofej srnce ze Slovenska.

Lov na kamzíky v Rakousku

Ing. Petr Ziegrosser

Stále více českých lovců láká lov na kamzíka. Někteří to zkoušejí v Čechách, většina si však našla cestu do zahraničí – převážně do Bavorska nebo Rakouska. V Rakousku jsou známé honitby hlavně v Alpách. Někdo tam má kamarády, jiný vymění lov kamzíka za lov muflona u nás, ale stále přibývá poplatkových lovců. Nabídka lovu v soukromých, ale i ve státních honitbách je velká. Nemusí vždy jít o kapitální trofej, mnohého lovce uspokojí i růžky mladého kamzíka. Ať jde o starého či mladého kamzíka, lovecký zážitek v prostředí nad hranicí lesa ve skalách nebo v klečových polích je nezapomenutelný. Jednou z oblastí s dobrými stavy kamzičí zvěře je pohoří Schneeberg, tyčící se jihozápadně od Vídně.

Sedmihradský honič – maďarská krev v českých krajích

Richard Štrobl

Sedmihradský nebo též transylvánský honič patří do VI. skupiny FCI, sekce honiči střední velikosti s pracovní zkouškou, kam řadíme honiče, barváře a příbuzná plemena. Přestože u nás nepatří mezi rozšířená plemena loveckých psů, pro svou odvahu a rozhodnost zejména při lovu černé zvěře si jistě zaslouží pozornost.

LMDA lesnický a myslivecký digitální archiv

Digitální archiv časopisů

Archiv časopisů Svět myslivosti od roku 2000 je nyní k nalezení na adrese: lmda.silvarium.cz

Zpracovaná data lze prohlížet v digitální knihovně prohlížeče Kramerius 5, který je standardem národních knihoven. Data budou postupně doplňována s určitým zpožděním oproti aktuálnímu vydání.

Každý návštěvník může zdarma využívat pro vlastní (nekomerční) potřebu data LMDA pro vyhledávání informací obsažených v digitalizovaných titulech.

Svět myslivosti na Facebooku