Archiv časopisu Svět myslivosti

Číslo 8 (2013)

Český teriér uznán před 50 lety (str. 32-34)

Tomáš Urban a Jan Dvořák

Český teriér je vedle českého fouska naším druhým národním plemenem loveckého psa. Jeho chovatelé, majitelé a příznivci slaví letos zaokrouhlené výročí – Mezinárodní kynologická federace (FCI) před 50 lety uznala plemenný standard českého teriéra. Jako většina loveckých teriérů byl i český teriér původně vyšlechtěn pro lov lišek a jezevců norováním. Kvůli současnému relativně velmi malému využívání v lovecké praxi je však považován spíše za psa společenského. Je to ke škodě věci, protože tento malý, ale pracovitý a houževnatý teriér v sobě skrývá netušený lovecký potenciál.

Obora – významný krajinotvorný prvek (str. 30-31)

Dalibor Pačes

Oborní chovy nelze považovat pouze za objekty sloužící k produkci trofejové zvěře, byť jsou za tímto účelem zakládány. Pokud splňují určité kvalitativní parametry, představují významné krajinotvorné prvky a místa k životu nejen chované zvěře, ale též dalších živočišných a rostlinných druhů, nezřídka vzácných a chráněných. Jedním z příkladů je obora Obelisk, postavená v Lednicko-valtickém areálu na Břeclavsku.

Rarita roku 2013 – III. kolo (str. 28-29)

Redakce

Čas letních dovolených a prázdnin neznamená přerušení soutěže Rarita roku 2013 o nejzajímavější abnormální srnčí trofej. V červenci pokračovala třetím kolem, v němž se o postup do Velkého finále střetlo 15 trofejí, z toho 14 z ČR a jedna ze Slovenska. Která zvítězila u poroty a která u čtenářů?

Myslivost na starých lesnických mapách (I.) (str. 22-27)

Ivan Roček

Na konci 18. století se začala zřetelněji vymezovat nejasná hranice mezi myslivostí a lesním hospodářstvím, ale v povědomí mnoha laiků dodnes zůstává představa lesníka coby muže v zelené kamizole, s loveckým psem u nohy a zbraní přes rameno. To je pochopitelné, protože mnoho lesníků aktivně provozuje myslivost, která byla vždy s lesnictvím těsně propojena. Historické spojení lovectví s lesnictvím bylo již na mnoha příkladech popsáno. V tomto článku se chceme věnovat zvláštnímu fenoménu, a to odrazu lovectví (a později myslivosti) na lesnických mapách, nebo lépe řečeno na našich mapách lesa.

Ceny zvěřiny v lovecké sezóně 2013/2014 (str. 18-19)

Redakce

V srpnovém čísle Světa myslivosti pravidelně přinášíme informace o aktuálních výkupních cenách zvěřiny v rozbíhající se sezóně lovu veškeré spárkaté zvěře. Letos se nám opět podařilo kontaktovat zástupce šesti tuzemských firem zabývajících se výkupem, zpracováním a prodejem zvěřiny. Z poskytnutých ceníků jsme sestavili přehlednou tabulku.

Od lámavosti jeleního paroží k chorobám člověka (str. 14-17)

Tomás Landete-Castillejos, Laureano Gallego a Andrés García

Paroží je nejtvrdší, téměř nezlomitelná kost. Tento článek dokumentuje, jak hodnocení náhodně zvýšeného výskytu lámavosti jeleního paroží přivedlo výzkumný tým na souvislosti spojené s osteoporózou a poškozením lidského mozku.

Seminář o výživě jelení a daňčí zvěře (str. 13)

Redakce

Společnost VVS Verměřovice s. r. o. z Orlickoústecka, zabývající se kromě jiného výrobou krmiv pro zvěř, uspořádala v uplynulých dvou letech několik seminářů a přednášek o problematice chovu spárkaté zvěře. Letošní seminář se konal 14. června v obci Mistrovice poblíž Verměřovic a byl zaměřen na výživu jelení a daňčí zvěře.

Když se řekne Schmallenberský virus ... (str. 10-12)

Adéla Šperlová, Dagmar Zendulková, Jiří Lamka

Schmallenberský virus (SBV) je zcela nový virus, který se r. 2011 objevil v několika státech západní Evropy u domácích přežvýkavců. Má na svědomí ztráty mláďat, především jehňat, která se v důsledku infekce rodí s vrozenými vývojovými vadami, a způsobuje také akutní horečnaté onemocnění dospělého skotu s dočasným poklesem dojivosti a průjmy. Virus se záhy rozšířil východním směrem a v prosinci 2012 byl poprvé zjištěn na našem území. Státní veterinární správa (SVS) ČR v současnosti provádí pasivní a aktivní sledování výskytu viru u domácích přežvýkavců. Čtenáře-myslivce jistě napadne, zda virus ohrožuje i volně žijící přežvýkavce. Představuje pro ně nějaké zdravotní riziko?

Novela zákona o střelných zbraních (str. 6-9)

Jiří Staněk

Dne 21. června t. r. byl v částce 71 Sbírky zákonů vyhlášen zákon č. 170/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu (zákon o zbraních), ve znění pozdějších předpisů. Jde o velmi rozsáhlou novelu, která se dotýká i ustanovení zákona o zbraních (dále jen „zákon“) souvisejících s držením a užíváním střelných zbraní pro lovecké účely. I když novela zákona nabývá účinnosti až dnem 1. července 2014, je účelné již nyní seznámit mysliveckou veřejnost se změnami, které přináší.

LMDA lesnický a myslivecký digitální archiv

Digitální archiv časopisů

Archiv časopisů Svět myslivosti od roku 2000 je nyní k nalezení na adrese: lmda.silvarium.cz

Zpracovaná data lze prohlížet v digitální knihovně prohlížeče Kramerius 5, který je standardem národních knihoven. Data budou postupně doplňována s určitým zpožděním oproti aktuálnímu vydání.

Každý návštěvník může zdarma využívat pro vlastní (nekomerční) potřebu data LMDA pro vyhledávání informací obsažených v digitalizovaných titulech.

Svět myslivosti na Facebooku