Rarita roku 2015

Začíná IX. ročník soutěže o nejzajímavější srnčí trofej

Rok se sešel s rokem a Svět myslivosti vyhlašuje další ročník populární soutěže Rarita roku o nejzajímavější srnčí trofej. Ten letošní je již devátý. Uzávěrka prvního kola je 13. května. Do soutěže je možné přihlašovat i trofeje z minulých let.

 

 

 

Pro ty, kdo soutěž neznají, jen stručně připomínáme její princip:

  • Soutěže se může zúčastnit každý myslivec z ČR a Slovenska, který zašle do redakce Světa myslivosti fotografii srnce s atypickou trofejí, kterého ulovil v české nebo slovenské honitbě.
  • K fotografii soutěžící připojí následující údaje: své jméno a příjmení, název honitby, v níž byl srnec uloven, datum ulovení, věk uloveného srnce a své kontaktní údaje (adresa, telefonní číslo, e mail).
  • Soutěž je rozdělena do šesti základních kol a Velkého finále.
  • Vizuální hodnocení trofejí v základních kolech provádí sedmičlenná porota. Porotci budou hodnotit trofeje individuálně, každé trofeji udělí počet bodů na stupnici 1–10. Body udělené jednotlivými porotci se sčítají. Fotografie deseti trofejí s nejvyšším součtem bodů budou zveřejněny v nejbližším čísle Světa myslivosti vycházejícím po uzávěrce příslušného soutěžního kola a na internetových stránkách Světa myslivosti (www.svetmyslivosti.cz).
  • V následujícím kole bude porota hodnotit trofeje zaslané do redakce k dalšímu termínu uzávěrky. Z výsledného souboru bude znovu vybráno a zveřejněno deset trofejí. Tímto způsobem proběhne šest základních kol, z nichž vzejde šest vítězných trofejí odborné poroty postupujících do Velkého finále.
  • V každém kole bude probíhat též hlasování čtenářů prostřednictvím SMS zpráv a na internetových stránkách Světa myslivosti (www.svetmyslivosti.cz). Systém hlasování bude zveřejněn na zmíněných internetových stránkách, kde se budou po uzávěrkách jednotlivých kol objevovat fotografie trofejí přihlášených do soutěže. Podle výsledků hlasování čtenářů bude pro každý měsíc vyhlášen „vítěz čtenářů", který rovněž postoupí do Velkého finále.
  • Ve Světě myslivosti č. 11/2015 budou kromě fotografií nejlepších trofejí 6. kola podle poroty a vítězné trofeje čtenářů tohoto kola zveřejněny též fotografie vítězných trofejí pěti předchozích kol – od odborné poroty i od čtenářů společně.
  • Absolutní vítěznou trofej soutěže Rarita roku 2015 vybere z kolekce vítězných trofejí šesti základních kol (podle hodnocení čtenářů i hodnocení poroty společně) porota, a to stejným systémem jako v základních kolech. V případě bodové shody rozhoduje o pořadí počet bodů získaných v základním kole. Konečné pořadí bude vyhlášeno ve Světě myslivosti č. 12/2015.
  • Svou vítěznou trofej vyberou z kolekce vítězných trofejí šesti základních kol (podle hodnocení čtenářů i hodnocení poroty společně) také čtenáři. Ve Světě myslivosti č. 11/2015 bude zveřejněn kupón, jímž budou moci hlasovat. Zvítězí trofej s nejvyšším počtem hlasů.

Hlasování on-line bude spuštěno 14.května 2015.

Uzávěrky pro zasílání fotografií trofejí do jednotlivých kol

1. kolo – zasílejte do 13. 5. 2015 (fotografie deseti nejlepších trofejí budou zveřejněny ve Světě myslivosti č. 6/2015)

2. kolo – zasílejte do 10. 6. 2015 (Svět myslivosti č. 7/2015)

3. kolo – zasílejte do 8. 7. 2015 (Svět myslivosti č. 8/2015)

4. kolo – zasílejte do 12. 8. 2015 (Svět myslivosti č. 9/2015)

5. kolo – zasílejte do 9. 9. 2015 (Svět myslivosti č. 10/2015)

6. kolo – zasílejte do 14. 10. 2015 (Svět myslivosti č. 11/2015)

Porota bude letos pracovat ve stejném složení jako v loňském roce. Jejími členy jsou:

Ing. Dušan Krajniak – viceprezident Slovenského mysliveckého svazu
Ing. Libor Krček – referent myslivosti Správy Kolowratských lesů v Rychnově nad Kněžnou
doc. Ing. Václav Malík, Ph.D. – ředitel Školního lesního podniku v Kostelci nad Černými lesy
Ing. Petr Skočdopole – hlavní inženýr Vojenských lesů a statků ČR, s. p., divize Lipník nad Bečvou
Václav Svoboda – člen Klubu vábičů ČMMJ
Ing. Roman Vohradský – ředitel Vojenských lesů a statků ČR, s. p., divize Mimoň a člen Ústřední hodnotitelské komise trofejí
Ing. Michal Zubíček – předseda Okresního mysliveckého spolku ČMMJ Vsetín

Ceny věnované hlavními partnery

1. cena – pro absolutního vítěze soutěže Rarita roku 2015: pozorovací dalekohled Swarovski SLC 8x42 – věnovala firma Swarovski Optik
2. cena – pro soutěžícího na druhém místě: lov daňka II. věkové třídy v honitbě Vojenských lesů a statků ČR, s. p., v roce 2016 – věnovaly Vojenské lesy a statky ČR, s. p.
3. cena – pro soutěžícího na třetím místě: krmný automat – věnovala firma Ing. Roman Jelínek, Ph.D – Les a lov
4. cena – pro soutěžícího na čtvrtém místě: krytá pozorovatelna „Jednomužka" – věnovala firma ProLov, výroba mysliveckých zařízení
5. cena – pro soutěžícího na pátém místě: lovecký nůž Mikov – věnovala firma Mikov, s. r. o.

Pozor, uzávěrka závěrečného VI. kola je již 14. října 2015!


Redakce Světa myslivosti