Rarita roku 2016

Jubilejní ročník soutěže o nejzajímavější srnčí trofej

Je to neuvěřitelné, ale letos uplyne již deset let od chvíle, kdy se na stránkách Světa myslivosti začala pravidelně objevovat populární soutěž Rarita roku o nejzajímavější srnčí trofej. Uzávěrka pro přijímání fotografií raritních trofejí do prvního kola letošního jubilejního ročníku je 12. května. Přihlašovat lze jak snímky trofejí srnců ulovených v uplynulých letech, tak letošních úlovků.

 
 
 
 
 
 
 
 

Pro ty, kdo soutěž neznají, jen stručně připomínáme její princip:

  • Soutěže se může zúčastnit každý myslivec z České republiky a Slovenska, jenž zašle (elektronicky či klasicky poštou) do redakce Světa myslivosti fotografii srnce s atypickou trofejí, kterého ulovil v české nebo slovenské honitbě.
  • K fotografii soutěžící připojí následující údaje: své jméno a příjmení, název honitby, v níž byl srnec uloven, datum ulovení, věk uloveného srnce a své kontaktní údaje (adresu, telefonní číslo, e‑mail).
  • Soutěž je rozdělena do šesti základních kol a Velkého finále.
  • Vizuální hodnocení trofejí v základních kolech provádí sedmičlenná porota. Porotci budou hodnotit trofeje individuálně, každé trofeji udělí počet bodů na stupnici 1–10. Body udělené jednotlivými porotci se sčítají. Fotografie deseti trofejí s nejvyšším součtem bodů budou zveřejněny v nejbližším čísle Světa myslivosti vycházejícím po uzávěrce příslušného soutěžního kola a na internetových stránkách Světa myslivosti (www.svetmyslivosti.cz).
  • V následujícím kole bude porota hodnotit trofeje zaslané do redakce k dalšímu termínu uzávěrky. Z výsledného souboru bude znovu vybráno a zveřejněno deset trofejí. Tímto způsobem proběhne šest základních kol, z nichž vzejde šest vítězných trofejí odborné poroty postupujících do Velkého finále.
  • V každém kole bude probíhat též hlasování čtenářů prostřednictvím SMS zpráv a na internetových stránkách Světa myslivosti (www.svetmyslivosti.cz). Systém hlasování bude zveřejněn na zmíněných internetových stránkách, kde se budou po uzávěrkách jednotlivých kol objevovat fotografie trofejí přihlášených do soutěže. Podle výsledků hlasování čtenářů bude pro každý měsíc vyhlášena „vítězka čtenářů“, která rovněž postoupí do Velkého finále.
  • Ve Světě myslivosti č. 11/2016 budou kromě fotografií nejlepších trofejí 6. kola podle poroty a vítězné trofeje čtenářů tohoto kola zveřejněny též fotografie vítězných trofejí pěti předchozích kol – od odborné poroty i od čtenářů společně.
  • Absolutní vítěznou trofej soutěže Rarita roku 2016 vybere z kolekce vítězných trofejí šesti základních kol (podle hodnocení čtenářů i hodnocení poroty společně) porota, a to stejným systémem jako v základních kolech. V případě bodové shody rozhoduje o pořadí počet bodů získaných v základním kole. Konečné pořadí bude vyhlášeno ve Světě myslivosti č. 12/2016.
  • Svou vítěznou trofej vyberou z kolekce vítězných trofejí šesti základních kol (podle hodnocení čtenářů i hodnocení poroty společně) také čtenáři. Ve Světě myslivosti č. 11/2016 bude zveřejněn kupón, jímž budou moci hlasovat. Zvítězí trofej s nejvyšším počtem hlasů.

Jak zasílat fotografie trofejí?

Elektronicky: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Poštou: Lesnická práce, s. r. o., P. O. BOX 25, 281 63 Kostelec n. Č. l.

Uzávěrky pro zasílání fotografií trofejí do jednotlivých kol

1. kolo – zasílejte do 12. 5. 2016 (fotografie deseti nejlepších trofejí budou zveřejněny ve Světě myslivosti č. 6/2016)
2. kolo – zasílejte do 8. 6. 2016 (Svět myslivosti č. 7/2016)
3. kolo – zasílejte do 13. 7. 2016 (Svět myslivosti č. 8/2016)
4. kolo – zasílejte do 10. 8. 2016 (Svět myslivosti č. 9/2016)
5. kolo – zasílejte do 7. 9. 2016 (Svět myslivosti č. 10/2016)
6. kolo – zasílejte do 12. 10. 2016 (Svět myslivosti č. 11/2016)

Porota bude letos pracovat v novém složení. Jejími členy jsou:

prof. Ing. Juraj Ciberej, CSc. – expert CIC pro hodnocení trofejí a člen slovenské Ústřední hodnotitelské komise trofejí
MVDr. Pavel Forejtek, CSc. – ředitel Středoevropského institutu ekologie zvěře, o. p. s., a člen Ústřední hodnotitelské komise trofejí
Jaroslav Hladík – sběratel trofejí spárkaté zvěře a dlouholetý asistent Ústřední hodnotitelské komise trofejí, Lounsko
Ing. Miroslav Kutý – ředitel Střední lesnické školy Hranice
Kamil Kvasnička – dlouholetý myslivecký hospodář, Kutnohorsko
Ing. Miroslav Pecha – lesnický a myslivecký odborník, tvůrce myšlenky založení Lesnického parku Křivoklátsko
Ing. Milan Suk, Ph.D. – ředitel Vojenských lesů a statků ČR, s. p., divize Karlovy Vary, a vedoucí odborné skupiny Myslivost při České lesnické společnosti

Ceny věnované hlavními partnery s obrázky

1. cena – pro absolutního vítěze soutěže Rarita roku 2016: pozorovací dalekohled Swarovski SLC 8x42 – věnovala firma Swarovski Optik
2. cena – pro soutěžícího na druhém místě: lov daňka II. věkové třídy v honitbě Vojenských lesů a statků ČR, s. p., v roce 2017 – věnovaly Vojenské lesy a statky ČR, s. p.
3. cena – pro soutěžícího na třetím místě: fotopast UV 595 – věnovala firma Ing. Roman Jelínek, Ph.D. – Les a lov
4. cena – pro soutěžícího na čtvrtém místě: krytá pozorovatelna „jednomužka“ – věnovala firma ProLov, výroba mysliveckých zařízení
5. cena – pro soutěžícího na pátém místě: lovecký nůž Mikov – věnovala firma Mikov, s. r. o.

Pozor, uzávěrka I. kola je již 12. května 2016!

Redakce Světa myslivosti

Svět myslivosti na Facebooku