Editorial 1/2000

Jan Řezáč

Vážení čtenáři,

dostáváte do rukou první číslo 79. ročníku Lesnické práce. Stejně jako v uplynulých letech i v roce 2000 přinášíme v časopise několik změn. Předně je to nová grafická úprava obálky i stránek uvnitř čísla. Cílem těchto změn je formální odlišení jednoho ročníku od druhého. Připravili jsme také několik změn obsahových. Zvyšující se zájem o hospodaření v drobných lesích nás vedl k otevření nové rubriky Hospodaření v malém lese, která by měla být určena především odborným lesním hospodářům a drobným vlastníkům lesů. Rubrika Přehled odborné literatury by měla sloužit k lepší informovanosti o publikační činnosti v oblasti lesního hospodářství. Naším celkovým záměrem je postupně posílit diskusní, zpravodajský a servisní charakter Lesnické práce, tak aby svým 80. ročníkem v roce 2001 vstoupila do nového tisíciletí jako progresivní informační médium maximálně využívající nejmodernější komunikační technologie a z nich především internetu.

LMDA lesnický a myslivecký digitální archiv

Digitální archiv časopisů

Archiv časopisů Lesnická práce od roku 1922 je nyní k nalezení na adrese: lmda.silvarium.cz

Zpracovaná data lze prohlížet v digitální knihovně prohlížeče Kramerius 5, který je standardem národních knihoven. Data budou postupně doplňována s určitým zpožděním oproti aktuálnímu vydání.

Každý návštěvník může zdarma využívat pro vlastní (nekomerční) potřebu data LMDA pro vyhledávání informací obsažených v digitalizovaných titulech.