Archiv časopisu Lesnická práce

Lesnická práce č. 11/03

Editorial 11/2003

Michal Třeštík

Vážení čtenáři,

jak jsem Vám slíbil v minulém čísle, celý měsíc jsme sledovali vývoj situace kolem LČR po rychlé výměně prakticky celého nejvyššího vedení podniku. Několikrát jsme také znovu prostřednictvím tiskového mluvčího Martina Severy žádali o rozhovor ministra Palase, ale dočkali jsme se opět pouze dalšího odkládání na neurčito z důvodů jeho zaneprázdněnosti. Ministr a jeho tým zatím nenašel čas ani na zodpovězení několika základních otázek, týkajících se důvodů odvolání, které jsme zaslali e-mailem již před více než měsícem. I poslanecký asistent ministra Vojtěch Slówik odmítl rozhovor s tím, že již vše řekl týdeníku EURO. Zatím nám tedy nezbývá než pozorně sledovat všechna vyjádření k této kauze v médiích, na tiskových konferencích či osobních rozhovorech. Přestože již ministr poskytl několik rozhovorů k tomuto tématu, věrohodnost jím udávaných důvodů je stále velice nízká a prostor pro spekulace stále velký (podrobněji na str. 14).

Úvodník 11/2003

Ing. František Morávek, člen RR LP, bývalý výrobně technický ředitel LČR

Vážení čtenáři,

v lesním hospodářství (LH) se v současné době spouštějí procesy, jejichž dopad si zatím můžeme jen domýšlet, protože kromě ministra je jen málo těch, kteří znají konečné zadání a strategii těchto započatých procesů.

Mediální komunikace je běh na dlouhou trať

Rozhovor s Ing. Andreou Pondělíčkovou, vrchní ředitelkou pro vztahy s EU na MZe

Tento rozhovor vznikal po etapách. S Ing. A. Pondělíčkovou, tehdy ještě ředitelkou odboru rozvoje lesního hospodářství, jsem se sešel začátkem září na výstavě Země živitelka, kde vznikla hlavní část tohoto rozhovoru. K 1. říjnu ale A. Pondělíčková nečekaně přešla v rámci MZe do funkce vrchní ředitelky pro vztahy s EU. Řízením Odboru rozvoje lesního hospodářství (LH) byl pověřen Ing. Václav Stránský. Hotový rozhovor jsme tedy ještě aktualizovali a doplnili o otázky, týkající se této výměny.

Veřejnost a státní lesy

Michal Třeštík

O problémech lesních podniků je veřejnost málo informována. Kde nevládne aktivní komunikace, vznikají nekontrolované fámy a mylné informace, a tím i pověst, která vždy neodpovídá skutečnosti. Správa lesa nekončí zdaleka hlavní pravomocí LH, tzn. v pronájmu či lovu a rybářství. Péče o pozemky se nevyčerpává v těchto hlavních kompetencích. Neboť státní lesní správy pečují o veřejný majetek, který je permanentně přístupný veřejnosti a využívá se jako místo pro rekreaci. Dalo by se hovořit o “firemním areálu bez závor” anebo o “dílně bez dveří”. (Výňatek z příspěvku G. Erlachera (ÖBf) na 7. konferenci generálních ředitelů středoevropských státních lesů.)

Strategie pro vzdělávání a komunikaci v lesnictví

Účast České komory odborných lesních hospodářů (ČKOLH)

Jiří Pohan

Přestože se všichni z nás s produkty lesů a lesního hospodářství (LH) denně setkáváme, nemá veřejnost o lesnictví vůbec ujasněnou představu. Výsledky průzkumu veřejného mínění z roku 2002 byly velkým překvapením. Ukázalo se, že většina obyvatel našeho státu nedokáže rozlišit rozdíl mezi lesníkem a myslivcem. Vůbec neví, jak je péče o les náročná a neuvědomují si, jaké všechny funkce lesy plní. Většina dotázaných dokonce uvedla, že lesníka v lese v životě neviděla.

Návštěva Lesní školy v Ostravě

Ve spolupráci s Ing. Ivanou Hálovou připravil Michal Třeštík

V březnu tohoto roku jsem navštívil sídlo Ostravských městských lesů, s. r. o. (100% vlastníkem je město Ostrava, 1100 ha lesů, z toho 90 % zvláštního určení, hlavně příměstských), a přilehlý Bělský les, ve kterých se mimo jiné pořádají výukové programy zaměřené na lesní pedagogiku. Po rozhovoru s ředitelem společnosti Zdeňkem Kwapulinskim a Ing. Ivanou Hálovou, která se lesní pedagogice ve společnosti věnuje, jsem měl možnost podívat se i na praktickou ukázku práce s dětmi. Některé postřehy a informace Vám zprostředkuji v následujícím textu, který Ing. Hálová před publikováním ještě doplnila o aktuálnější informace.

Vývoj situace kolem LČR

Michal Třeštík

Uplynulý měsíc nepřinesl tak převratné změny kolem LČR jako ten minulý. Policie šetří některá ekonomická rozhodnutí LČR při nakládání se svěřeným majetkem (týdeník Euro 13. 10. 2003 zveřejnil seznam celkem 16 podkladů a vyjádření, které si Policie ČR od LČR vyžádala). Nové vedení podniku reagovalo na mimořádné tiskové konferenci v Hradci Králové (13. 10.) na některé spekulace médií (šetření Policie ČR, způsob financování komunikace podniku s veřejností) a představilo základní vymezení koncepčních záměrů LČR v letech 2004-2006, které publikujeme ve zkrácené formě v rámečku. V médiích je téma bleskové výměny generálního ředitele a dalších kroků ministra Palase stále poměrně živé. Spekulace o důvodech tohoto kroku stále přetrvávají (monitoring médií na www.silvarium.cz/top_tema1.php3).

XII. Světový lesnický kongres

Karel Vančura, ORLH MZe

V kanadském Québec City se od 21. do 28. září 2003 sešli představitelé světového lesnictví při kongresovém jednání, které se konalo pod heslem “Lesy, zdroj života”. Toto téma reflektuje skutečnost, jak mnoho jsme na lesích jako strategickém zdroji závislí, a vysvětluje i mnoho různých přínosů, které lesy poskytují všemu živému na planetě. Zcela také odpovídá globálnímu dialogu o lesích, který pokračuje od konference UNCED (United Nations Conference on Environment and Development) v Rio de Janeiru v roce 1992. Lesnický kongres je považován za jednu z možností k dosažení dalšího pokroku v této diskusi.

Lesy a lesnictví v Québecu

Kateřina Trejbalová, Karel Vančura

Význam lesů pro zachování života a druhové rozmanitosti naší planety, ale i pro ekonomiku si člověk ještě více uvědomí v případě zemí, kde les a přírodní prostředí hraje prvořadou roli v životě celé společnosti. V případě největší kanadské provincie Québecu, který je s 1,7 mil km2 třikrát větší než rozloha jeho někdejší mateřské země Francie, je první věcí, která nás napadne, ohromná rozloha lesů.

Lesnická strategie EU

Jiří Matějíček

Na základě druhého odstavce článku 138b Smlouvy o založení Evropského společenství (ES) ze dne 31. ledna 1997 schválil Evropský parlament rezoluci o lesní strategii Evropské unie (EU) vyzývající Komisi, aby v souladu s četnými úvahami a doporučeními připravila “legislativní návrh evropské lesnické strategie” (Sdělení Komise Evropskému parlamentu a Radě schválené Evropskou komisí 14. 12. 1998).

LMDA lesnický a myslivecký digitální archiv

Digitální archiv časopisů

Archiv časopisů Lesnická práce od roku 1922 je nyní k nalezení na adrese: lmda.silvarium.cz

Zpracovaná data lze prohlížet v digitální knihovně prohlížeče Kramerius 5, který je standardem národních knihoven. Data budou postupně doplňována s určitým zpožděním oproti aktuálnímu vydání.

Každý návštěvník může zdarma využívat pro vlastní (nekomerční) potřebu data LMDA pro vyhledávání informací obsažených v digitalizovaných titulech.