Archiv časopisu Lesnická práce

Lesnická práce č. 7/04

Nechci mít s Palasem nic společného

Rozhovor s Ing. Jiřím Olivou, Ph.D., bývalým generálním ředitelem LČR

Ing. Jiří Oliva, Ph.D., dnes působí na Fakultě lesnické a environmentální ČZU v Praze, kde vyučuje lesnickou politiku na katedře ekonomiky a řízení. Dále provozuje poradenskou firmu OLEA-consult, která se zabývá poradenstvím v oboru ekonomiky lesního hospodářství a obchodu se dřevem. Mj. pracuje i pro podniky státních lesů v jiných evropských zemích.

Stav lesa v ČR podle ICP Forests v roce 2003

Petr Fabiánek, Jitka Hejdová

Zdravotní stav stromů je charakterizován především stupněm defoliace (relativní ztráta asimilačního aparátu v koruně stromu v porovnání se zdravým stromem, rostoucím ve stejných porostních a stanovištních podmínkách). Dynamika vývoje defoliace u hospodářsky nejvýznamnějších jehličnatých druhů (porosty 60leté a starší) byla výrazně odlišná v průběhu konce 80. let, kdy došlo k prudkému zhoršování zdravotního stavu, a v následujícím období 90. let s výrazným poklesem této dynamiky.

Klíněnka jírovcová v roce 2004

Václav Skuhravý

Ve dnech 24.-27. března 2004 uspořádal Ústav organické chemie a biochemie Akademie věd s dalšími mezinárodními institucemi „První mezinárodní symposium o klíněnce jírovcové Cameraria ohridella a o dalších invazních minujících druzích v Evropě“. Zúčastnilo se jej na 100 entomologů z celé Evropy, z nichž převážná většina přednesla referáty, nebo ukázala své výsledky na posterech. Klíněnce, která se stala všeobecně známým hmyzem, bylo věnováno okolo osmdesáti příspěvků.

Odumírání smrku na severní Moravě a ve Slezsku

Česká lesnická společnost (ČLS) uspořádala v Hradci nad Moravicí 2. června seminář Problematika pěstování lesa v oblastech postihovaných odumíráním smrku v nižších polohách severní Moravy a Slezska. Po dopolední „přednáškové“ části v sále hotelu Červený zámek a nezbytném obědu následovala odpolední exkurze revírem Pustá Polom (LČR, LS Opava), ze kterého Vám také přinášíme bohatou fotoreportáž s komentářem místního revírníka Ing. Ivo Kupky, který připojil i informace o hospodaření v tomto revíru.

Z historie plavby dříví

U příležitosti 200letého výročí od smrti Josefa Rosenauera, stavitele Schwarzenberského a Vchynicko-tetovského plavebního kanálu na Šumavě, uspořádaly ve dnech 13. - 14. května Lesy ČR, s. p. (LČR), město Český Krumlov a Správa NP a CHKO Šumava odbornou konferenci „Využití díla Josefa Rosenauera pro rozvoj regionu Šumavy“. Při této příležitosti Vám předkládáme i ukázku z rozsáhlého článku Ing. Jiřího Neumanna „Z historie plavby dříví na bývalém panství Krumlov“.

J. E. Chadt-Ševětínský a jeho vzkaz současným lesníkům

Radomír Mrkva

Dne 27. 5. 2004 byl v Lysicích uspořádán celostátní seminář „Vyhlášení památného stromu J. E. Chadta-Ševětínského“, pořádaný ČLS, LČR, s.p., LS Tišnov a Obecním úřadem Lysice. Seminář měl obsáhlý program, věnovaný zámku, tamní oboře a zámeckým rodům, dále samotné osobě vzpomínaného, a zvláště pak památným a významným stromům (viz reportáž v aktualitách na str. 28, pozn. red.). Nebyl však vzpomenut Chadt-Ševětínský jako lesník.

Maroko od pobřeží do pouště

Eugen Král

Maroko se rozkládá v severozápadním cípu Afriky, kde 500 km dlouhé severní pobřeží omývají vlny Středozemního moře a západní pobřeží v délce 3000 km mezi Tangerem a La Gouirou sousedí s Atlantickým oceánem. Zatímco údolí řek a pobřežní oblasti využívá zemědělství, horská pásma jsou doménou lesů, které zasahují do výše položených stepí. Na jihu mimo datlovníkové oázy nacházíme zejména kamenité pouště - hamady a písečné duny.

Intenzivní školkařské technologie

Zkrácený název rámuje program semináře konaného 3. - 4. června v Opočně. Celý všeobjímající název dvoudenního semináře pořádaného VÚLHM Jíloviště - Strnady VS Opočno a Sdružením lesních školkařů zněl „Možnosti použití sadebního materiálu z intenzivních školkařských technologií pro obnovu lesa“. Seminář se pořádal pod odbornou záštitou a s finančním přispěním MZe, úseku lesního hospodářství; spolupracovaly MZLU v Brně, FLE ČZU v Praze, LVÚ Zvolen a TU vo Zvolene.

14. KWF-Tagung 2004 - Groß-Umstadt – Německo

16. až 19. června 2004

KWF (Kuratorium für Waldarbeit und Forsttechnik e. V. = Německé centrum pro práce a technologie v lese) patří do skupiny šesti evropských veletrhů pořádaných s praktickými ukázkami v lese. Na rozdíl od ostatních čtyř veletrhů se na přípravě a organizaci veletrhů KWF a Elmia Wood podílí švédští a němečtí pořadatelé společně. Využívají volný potenciál stálých zaměstnanců, a to s ohledem na čtyřletý cyklus tzv. „velké“ Elmia Wood a dvouletý cyklus „malé“ Elmia Wood a KWF. Německý veletrh je typický rozdělením na část klasické venkovní výstavy, na část s odbornou exkurzí a praktickými ukázkami práce strojů v lese a konečně na odborný kongres.

Dřevorubec 2004

Mistrovství České republiky v práci s motorovou pilou - 23. - 25. června 2004 Svoboda nad Úpou

V podkrkonošském areálu SOU lesnického ve Svobodě nad Úpou se setkalo 27 dřevorubců z celé republiky, ale i ze Slovenska a Německa. Letos se poprvé nemuseli kvalifikovat v jednotlivých předkolech. Stačila přihláška na MZe. I když se výsledky zahraničních účastníků nezapočítávaly do konečného pořadí, určitě jejich účast přispěla ke zvýšení prestiže mistrovství. Vedle výborně připraveného areálu vydrželo i krásné slunečné počasí, přesně do konečného vyhlášení výsledků. Dramatický průběh soutěže vydržel až do finále. Generálním sponzorem mistrovství byla firma Husqvarna ČR.

LMDA lesnický a myslivecký digitální archiv

Digitální archiv časopisů

Archiv časopisů Lesnická práce od roku 1922 je nyní k nalezení na adrese: lmda.silvarium.cz

Zpracovaná data lze prohlížet v digitální knihovně prohlížeče Kramerius 5, který je standardem národních knihoven. Data budou postupně doplňována s určitým zpožděním oproti aktuálnímu vydání.

Každý návštěvník může zdarma využívat pro vlastní (nekomerční) potřebu data LMDA pro vyhledávání informací obsažených v digitalizovaných titulech.