Praktické ohlasy na mapový server ÚHÚL

Martin Smola, Přemysl Voborník

Mapový server OPRL (oblastní plány rozvoje lesů) obsahuje plány, definující zásady hospodaření v lesích dle lesních oblastí ČR, a zároveň slouží jako zdroj informací pro vypracování lesních hospodářských plánů, lesních hospodářských osnov a jako podpora pro rozhodování orgánů státní správy.

Jedinečnost této služby spočívá v její dostupnosti, kde pro přístup k zmíněným datům stačí běžný osobní počítač s připojením k internetu včetně internetového prohlížeče. Data, uložená v datovém skladu ÚHÚL, jsou kompatibilní s daty zemí EU a jsou veřejnosti k dispozici na webové adrese www.uhul.cz (sekce Mapy).

Chybí aktualizace údajů

V době privatizace centralizovaného systému hospodářské úpravy lesů, resp. zpracování lesních hospodářských plánů (LHP), šla myšlenka využití souvislého tzv. bezešvého mapového zobrazení lesů v rámci celé republiky tak trochu proti proudu. Rozvoj geografických informačních systémů, informačních technologií a především internetu spolu s dokončením prvního cyklu oblastních plánů rozvoje lesů (OPRL) však dal za pravdu představám tvůrců mapserveru.

Dnešní praxe v oblastech jako jsou poradenství v LH, hospodářská úprava lesů nebo oceňování lesů vyžaduje často okamžitý přístup k informacím, a to především mapovým. Mapový server ÚHÚL, zpřístupňující data v jednotlivých vrstvách (objektech) OPRL společně s podporou dalších mapových služeb, např. vizualizací rastrového podkladu obrysové mapy státních lesů, státní mapy odvozené (SMO) nebo základní mapy ČR, funkci rychlého zdroje komplexních lesnických informací splňuje. Samozřejmě s výhradou stárnutí některých informací. Vypovídací schopnost přístupných mapových podkladů navíc zvyšuje možnost zobrazení potřebných informačních vrstev na podkladě ortofotomapy. Využití ortofotomapy ale dnes patří ke standardu obdobných mapových serverů. Pro zvýšení užitnosti tohoto systému bych přinejmenším uvítal cyklickou aktualizaci ortofotomapy (např. ve dvouletých cyklech).

Kromě běžného využívání mapového serveru např. ve své znalecké praxi jsem možnost připojení k serveru ocenil i v daleké Kolumbii. Jako názorná didaktická pomůcka mapový server ÚHÚL posloužil při prosazování informačního systému v rámci projektu zalesňování rozsáhlých odlesněných území provincie Cordóba.

Ing. Martin Smola

E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Užitečnost by zvýšilo doplnění parcelních čísel

Jedním ze zdrojů dat pro praktické lesnické využití jsou různé druhy map umístěné na servu ÚHÚL, z nichž asi nejpoužívanější jsou ortofotomapy s rastrem SMO5. Zejména v současné době, kdy není běžně k dispozici souvislé zobrazení aktuálních lesnických map, jsou tyto ortofotomapy důležitým zdrojem informací zejména pro základní orientaci při vyhledávání parcel v terénu. Pravděpodobně jeden z prvních, širokou veřejností prakticky využitelný, byl mapový server ÚHÚL. Ten nabízel úžasné možnosti hlavně v aktuálnosti, shromáždění a zobrazení dat k zájmové ploše, a proto se později objevily podobné služby i na jiných serverech krajských a městských úřadů. Systém z ÚHÚL je uživatelsky velmi příjemný, správní rozdělení umožňuje rychle vyhledat zájmové území. Objem dat a další vrstvy se stále zvětšují a je možné si v dané lokalitě zobrazit stále větší množství informací. Když jsem si však zvykl tato nabízená data využívat, záhy jsem zjistil, že zobrazovaná data stárnou a že jim chybí zejména časové doplňující údaje.

Protože většina zobrazovaných informací je v čase proměnlivá, je jedním z velmi důležitých údajů datum jejich pořízení. Dalším upřesňujícím údajem může být i zdroj dat. Zveřejnění těchto informací by tímto způsobem velmi zvýšilo celkovou důvěryhodnost dat a dala by se také podstatně lépe odhadnout či ověřit jejich vypovídací schopnost při řešení konkrétních problémů. Bylo by velmi dobré, kdyby u leteckých snímků bylo datum pořízení, u chráněných území včetně ÚSES byly údaje o rozhodnutích, kterými byly zřízeny, u typologických dat datum poslední revize atd.

Zajisté by bylo nemalým přínosem, kdyby rastr SMO5 byl postupně nahrazován nebo doplněn další vrstvou s novým zobrazením zejména v těch katastrech, kde již proběhly komplexní pozemkové úpravy a původní státní odvozené mapy jsou zde již nepoužitelné. Daleko vyšší úroveň by zároveň tento server získal, kdyby byly v nové vrstvě zobrazeny i čísla parcel, podobně, jako je to například na mapovém serveru města Znojma. A tak se stává, že při hledání kvalitních dat se mapový server ÚHÚL dostává až na další místo jako zdroj informací a mívá spíše orientační charakter, což si, myslím, nezaslouží.

Ing. Přemysl Voborník

LS Znojmo, LČR, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

LMDA lesnický a myslivecký digitální archiv

Digitální archiv časopisů

Archiv časopisů Lesnická práce od roku 1922 je nyní k nalezení na adrese: lmda.silvarium.cz

Zpracovaná data lze prohlížet v digitální knihovně prohlížeče Kramerius 5, který je standardem národních knihoven. Data budou postupně doplňována s určitým zpožděním oproti aktuálnímu vydání.

Každý návštěvník může zdarma využívat pro vlastní (nekomerční) potřebu data LMDA pro vyhledávání informací obsažených v digitalizovaných titulech.