Archiv časopisu Lesnická práce

Lesnická práce č. 03/06

Úvodník 3/2006

Ing. Richard Slabý -  oddělení vnějších vztahů ÚHÚL, Člen redakční rady LP

Vážení a milí čtenáři,

naše republika je závislá na importu - zejména energií a surovin - a tím také na exportu, který nákup potřebných komodit v zahraničí umožňuje. Po mnoha letech pasivní bilance zahraničního obchodu jsme dosáhli v loňském roce konečně obratu. Bez pochyby k tomu velkou měrou přispělo naše členství v EU, ale ač je u nás strojírenství tradiční, přílišná závislost na komoditě, která se na změně dominantně podílí - dopravních prostředcích - vzbuzuje u mnohých ekonomů obavy.

 

Editorial 3/2006

Veronika Kmínková

Vážení čtenáři,

březnové číslo LP jsme se rozhodli věnovat
především tématu „čeští lesníci ve světě“. V rozhovoru se třemi významnými osobnostmi českého lesnictví a v článku shrnujícím působení českých lesnických organizací na mezinárodním poli se můžeme přesvědčit, že české lesnictví má co nabídnout. Přísloví o „zlatých českých ručičkách“ lze dozajista použít i v našem oboru.

 

LMDA lesnický a myslivecký digitální archiv

Digitální archiv časopisů

Archiv časopisů Lesnická práce od roku 1922 je nyní k nalezení na adrese: lmda.silvarium.cz

Zpracovaná data lze prohlížet v digitální knihovně prohlížeče Kramerius 5, který je standardem národních knihoven. Data budou postupně doplňována s určitým zpožděním oproti aktuálnímu vydání.

Každý návštěvník může zdarma využívat pro vlastní (nekomerční) potřebu data LMDA pro vyhledávání informací obsažených v digitalizovaných titulech.