Jak zvládat mezní situace při aktivitách lesní pedagogiky

Michal Synek

To byl název atraktivního dvoudenního semináře, který pro lesní pedagogy z různých lesnických organizací a samosprávy již tradičně připravila pracovní skupina pro rozvoj lesní pedagogiky a organizačně zajistil Ústav zemědělské ekonomiky a informací, tentokrát v Kojicích v Železných horách.

Cílem semináře bylo připravit lesní pedagogy na možné mezní situace, se kterými se mohou setkat při aktivitách lesní pedagogiky v prostředí lesa, a to jak z pohledu bezpečnosti účastníků akcí lesní pedagogiky, tak z pohledu chování jednotlivců ve skupině.

Po oficiálním zahájení semináře následovalo seznámení účastníků se základy první pomoci. Školení prováděl Robert Pleskot spolu se svými kolegy ze skupiny ZDrSEM. Název této skupiny lékařů, zdravotníků a lektorů je zkratkou slov ZDravotní SEMinář a jejich hlavním mottem je „Kurzy první pomoci zážitkem“. O pravdivosti tohoto motta se během školení přesvědčili všichni lesní pedagogové na vlastní kůži. Po poutavém výkladu si každý mohl vyzkoušet techniku umělého dýchání a masáže srdce na realisticky vypadajících figurínách a také svoji fyzickou výdrž při resuscitaci. Nově nabyté znalosti a zásady si nakonec dobrovolníci vyzkoušeli i při zásahu u fingované autonehody, která vypadala velmi realisticky, včetně umělé krve a hraných poranění. Pro každého, kdo ještě nemusel zasahovat u takové situace, to byl silný zážitek, kdy si mohl ověřit svoje schopnosti.

Večerní část prvního dne semináře se pak věnovala bezpečnosti účastníků při ukázkách lesnických činností. Po prezentaci Dagmar Vandasové následovala živá diskuze na toto téma, které zatím u lesní pedagogiky stálo trochu v pozadí, co se týče jednotného řešení. Večerní část ještě doplnil příspěvek kolegyň z Národního lesnického centra ve Zvoleně, které představily výsledky projektu, v rámci kterého navštívily Polsko, Českou republiku, Maďarsko a Rakousko a seznámily se s organizací lesní pedagogiky v těchto zemích.

Druhý den semináře byl věnován tématu chování jednotlivců ve skupině. Teoretický výklad Kristýny Konárové a její kolegyně Žanety Zimové o způsobech budování vztahu žák – lesní pedagog a o poruchách chování u dětí a jejich zvládání při skupinových aktivitách lesní pedagogiky byl účelně propojen s praktickým vyzkoušením sociálně psychologických skupinových aktivit. K tématu chování dětí při akcích lesní pedagogiky proběhla vzájemná diskuze, ve které se všichni shodli, že by bylo dobré se k tomuto tématu ještě vrátit na dalším semináři.

Chtěl bych za všechny poděkovat organizátorům akce za výběr velmi zajímavých a pro lesní pedagogy důležitých témat a za bezproblémovou organizaci celého semináře, který proběhl, tak jako předchozí semináře, v pohodové a tvůrčí atmosféře.

Ing. Michal Synek, ÚHÚL,

pobočka Olomouc

LMDA lesnický a myslivecký digitální archiv

Digitální archiv časopisů

Archiv časopisů Lesnická práce od roku 1922 je nyní k nalezení na adrese: lmda.silvarium.cz

Zpracovaná data lze prohlížet v digitální knihovně prohlížeče Kramerius 5, který je standardem národních knihoven. Data budou postupně doplňována s určitým zpožděním oproti aktuálnímu vydání.

Každý návštěvník může zdarma využívat pro vlastní (nekomerční) potřebu data LMDA pro vyhledávání informací obsažených v digitalizovaných titulech.