Lesnické subjekty podporují lesní pedagogiku

Lada Matoušková Prylová, Pavlína Vašičková

Představitelé nejvýznamnějších subjektů v lesnictví se svým podpisem přihlásili k jednotnému postupu při realizaci lesní pedagogiky v České republice. V rámci prvního dne veletrhu Silva Regina v Brně podepsali materiál nazvaný „Jednotný postup pro realizaci lesní pedagogiky u lesnických subjektů v ČR“.

Tento dokument připravila pracovní skupina založená ředitelem odboru koncepcí a ekono-miky lesního hospodářství Ministerstva zemědělství a složená ze zástupců MZe, LČR, s.p., ÚHÚL, VLS ČR, s.p., SLŠ Hranice, Sdružení lesních pedagogů ČR, Nadace dřevo pro život, Ostravských městských lesů, s.r.o., ČLS a ÚZEI.

Členění dokumentu

Materiál je členěn do pěti kapitol a samostatné přílohy. Po první, úvodní, následuje přehled dokumentů týkajících se lesní pedagogiky v ČR a v Evropské unii. Třetí kapitola je věnována SWOT analýze lesní pedagogiky, tedy identifikování silných a slabých stránek, příležitostí a hrozeb. Další a z našeho pohledu nejdůležitější část se zabývá akčním plánem. Poslední kapitola vysvětluje využití lesní pedagogiky jako komunikačního nástroje lesníků. V příloze je popsáno současné zapojení lesnických organizací do aktivit lesní pedagogiky v ČR.

V Akčním plánu je seznam doporučených aktivit pro: Ministerstvo zemědělství, subjekty zabývající se lesní pedagogikou, pracovní skupinu (výše zmíněnou) a lesnické školy.

Mezi doporučeními pro subjekty, které se věnují lesní pedagogice, je například:

- používat logo lesní pedagogiky při takto zaměřených aktivitách,

- v rámci koordinace lesní pedagogiky spolupracovat s odborem školství příslušného krajského úřadu (koordinátorem EVVO),

- usilovat, aby se každý žák alespoň jednou během své povinné školní docházky zúčastnil aktivity lesní pedagogiky,

- spolupracovat s ostatními organizacemi například v rámci Týdne lesů,

- každý rok statisticky sledovat a vyhodno-covat aktivity lesní pedagogiky a tyto údaje poskytovat pracovní skupině,

- aktivně využívat webovou stránku www.lesnipedagogika.cz,

- vytvořit podmínky pro vzdělávání lesních pedagogů a zavést motivační prvky pro aktivní lesní pedagogy.

Tento dokument byl prostřednictvím Ministerstva zemědělství poslán na vědomí dalším lesnickým organizacím, které se k němu mohou také přihlásit.

Celé znění „Jednotného postupu pro realizaci lesní pedagogiky u lesnických subjektů v ČR” naleznete na www.lesnipedagogika.cz v odkazu lesní pedagog.

Připravovaný dokument na Slovensku

Slovenští kolegové momentálně připravují podobný dokument pod názvem Lesní pedagogika jako součást environmentální výchovy. Dokument vzniká v rámci projektu financovaného z Programu rozvoje venkova a za jeho tvorbu je zodpovědná pracovní skupina. Slovenský dokument by měl být hotov v polovině tohoto roku a bude k nahlédnutí na webové stránce Národního lesnického centra (www.nlcsk.sk).

Autorky:

Ing. Lada Matoušková Prylová, ÚHÚL

E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Ing. Pavlína Vašičková, MZe

E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Foto: Lada Matoušková Prylová

LMDA lesnický a myslivecký digitální archiv

Digitální archiv časopisů

Archiv časopisů Lesnická práce od roku 1922 je nyní k nalezení na adrese: lmda.silvarium.cz

Zpracovaná data lze prohlížet v digitální knihovně prohlížeče Kramerius 5, který je standardem národních knihoven. Data budou postupně doplňována s určitým zpožděním oproti aktuálnímu vydání.

Každý návštěvník může zdarma využívat pro vlastní (nekomerční) potřebu data LMDA pro vyhledávání informací obsažených v digitalizovaných titulech.