Otevření Regionální kanceláře Evropského lesnického institutu

Jiří Libus, Vilém Jarský, Bernhard Wolfslehner

Dne 12. 4. 2010 byla na univerzitě BOKU ve Vídni (Universität für Bodenkultur Wien) slavnostně otevřena regionální kancelář Evropského lesnického institutu (European Forest Institute – EFI) pro střední a východní Evropu – EFI RO EFICEEC (Central-East European Regional Office). Zahajovací ceremonie se zúčastnilo přes 60 významných osobností evropského lesnictví. Regionální kancelář má za cíl stát se významným centrem pro lesnický výzkum a jeho aplikaci na lesnickou politiku a lesnickou praxi.

Evropský lesnický institut pro střední a východní Evropu (EFICEEC)

EFICEEC je součástí strategie EFI 2022, která vznikla s cílem podpořit lesnický výzkum, práci ve výzkumných sítích, výměnu informací a budování regionálních kanceláří v různých oblastech po celé Evropě. Po zřízení regionální kanceláře EFI v oblasti Středomoří, střední Evropy a Atlantiku byla ve Vídni otevřena regionální kancelář pro střední a východní Evropu. EFICEEC sdružuje ve své výzkumné síti 28 organizací z 16 zemí. Pro první období (do roku 2013) je regionální kancelář financována ze zdrojů Spolkového ministerstva zemědělství, lesnictví, životního prostředí a vodního hospodářství, z vlastní vědy a výzkumu a ze zdrojů města Vídně. Mezi 11 klíčových partnerských organizací, které se budou podílet na výzkumu a chodu sítě EFICEEC, patří i Lesnická a dřevařská fakulta Mendelovy univerzity a Fakulta lesnická a dřevařská České zemědělské univerzity v Praze, které jsou tzv. core partners, zajišťující chod kanceláře i personálně.

EFICEEC může být chápána jako pokračovatel projektu EFI INNOFORCE, který se stal důležitým centrem zaměřeným především na inovace a výzkum v oblasti lesnické politiky pod vedením Ewalda Rametsteinera (2000–2009). V tomto smyslu je hlavním úkolem EFICEEC podpora výzkumných sítí mezi institucemi lesnického výzkumu. Očekává se, že regionální kancelář bude sloužit jako katalyzátor pro získání nových společných projektů v oblasti výzkumu, vzdělávání, zvyšování dovedností a výměnu zkušeností v regionu střední a východní Evropy.

Prvním ředitelem RO EFICEEC byl, na základě výběrového řízení, jmenován Bernard Wolfslehner, který se své funkce ujal 1. května 2010.

Výzkumné aktivity EFICEEC

EFICEEC je interdisciplinární kontaktní místo, které řídí výzkumné aktivity ve třech výzkumných oblastech:

- Oblast 1: Lesnická politika a ekonomika se zabývá především analýzou lesnické politiky, problematikou inovací v LH a trvalou udržitelností LH.

- Oblast 2: Změny ve využívání krajiny zabývající se především modelováním s důrazem na změny klimatu a bioenergie.

- Oblast 3: Management lesních ekosystémů zabývající se lesním hospodářstvím v měnících se environmentálních a sociálních podmínkách se speciálním důrazem na horské lesy.

FLD ČZU v Praze, jako dlouholetý partner projektu INNOFORCE, bude svou činnost nadále vyvíjet především v Oblasti 1, LDF MENDELU bude partnerem především ve výzkumné oblasti 3.

Slavnostní zahájení

Zahajovací ceremonie na vídeňské univerzitě se zúčastnilo přes 60 významných osobností evropského lesnictví. Rektor Martin Gerzabek ve svém zahajovacím proslovu řekl, že zřízení EFICEEC velmi úzce souvisí s internacionalizační strategií BOKU. Risto Päivinen, ředitel EFI, vyzdvihl význam regionálních kanceláří a představil jejich roli při naplňování strategie EFI. Očekává, že otázky a problémy související s lesnictvím na regionální úrovni budou díky činnosti EFI v partnerských zemích mnohem viditelnější.

Gerhard Mannsberger, ředitel lesnické sekce Spolkového ministerstva zemědělství, lesnictví, životního prostředí a vodního hospodářství, vyjádřil silný závazek Rakouska k udržitelnému hospodaření v lesích v mezinárodním kontextu. EFICEEC bude mít rozhodující roli při podpoře důležitých lesnicko-politických procesů v regionu střední a východní Evropy.

Julius Novotný, ředitel lesnické sekce Ministerstva zemědělství na Slovensku, ocenil ideu a témata, která by měla řešit EFICEEC, a uvedl, že budoucí činnost kanceláře musí být silně orientována na potřeby lesnické politiky a praxe s cílem splnit vysoké očekávání lesnické veřejnosti směrem k EFICEEC.

Význam pro české partnery

Instituce z České republiky si od účasti v projektu slibují, že se zlepší informovanost a přístup do týmů formulujících lesnický výzkum v mezinárodním měřítku. Přímá účast na chodu kanceláře zajistí bezprostřední kontakt s iniciativami vyplývajícími z činností EFI a tedy i s odborníky připravujícími konkrétní projekty.

Autoři:

Ing. Jiří Libus

Ing. Vilém Jarský, Ph.D.

Dipl. Ing. Dr. Bernhard Wolfslehner

e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Foto: Martin Faiss

LMDA lesnický a myslivecký digitální archiv

Digitální archiv časopisů

Archiv časopisů Lesnická práce od roku 1922 je nyní k nalezení na adrese: lmda.silvarium.cz

Zpracovaná data lze prohlížet v digitální knihovně prohlížeče Kramerius 5, který je standardem národních knihoven. Data budou postupně doplňována s určitým zpožděním oproti aktuálnímu vydání.

Každý návštěvník může zdarma využívat pro vlastní (nekomerční) potřebu data LMDA pro vyhledávání informací obsažených v digitalizovaných titulech.