Archiv časopisu Lesnická práce

Lesnická práce č. 6/10

Výskyt lesních škodlivých činitelů v roce 2009

Miloš Knížek, Jan Liška, Roman Modlinger, Vítězslava Pešková, František Soukup

Uplynulý rok 2009 je možno z pohledu ochrany lesa opět označit jako období méně příznivé. Celkové charakteristiky jsou však uspokojivější než v předcházejících letech 2007 a 2008, poznamenaných silnými abiotickými (větrnými) disturbancemi. Hlavní škodlivé faktory byly obdobné, z abiotických vlivů se jednalo o polomy, z biotických činitelů pak především o poškození způsobené přemnožením podkorního hmyzu (vzájemný poměr objemu „abiotického“ a „biotického“ poškození byl téměř vyrovnaný, což je z hlediska dlouhodobých trendů značně neobvyklé). Chod povětrnostních podmínek byl také celkově ustálenější, zaznamenané klimatické extremity (letní vichřice spojené s lijáky, mokrý sníh na začátku zimního období) měly více regionální charakter a nelze hovořit o jejich plošném působení jako v předchozích dvou letech. Výše nahodilých těžeb, která v celorepublikovém měřítku činila přes 6,4 mil. m3, byla signifikantně nižší než v roce 2008, kdy tyto těžby dosáhly téměř 10 mil. m3. Nahodilé těžby tak v roce 2009 reprezentovaly cca 35 % těžeb celkových.

Rod Podstatzký-Lichtenstein - Historie a současnost šlechtických lesních majetků

Rozhovor s Františkem Karlem Podstatzký-Lichtensteinem, spolumajitelem panství Podstatzký-Lichtenstein, a lesním hospodářem Jiřím Vávrou

V květnovém čísle Lesnické práce jsme seznámili čtenáře se záměrem zmapovat historii a současnost šlechtických lesních majetků v České republice formou rozhovorů s potomky šlechtických rodů. K realizaci dalšího rozhovoru jsme zavítaly do Velkého Meziříčí na panství rodu Podstatzký-Lichtenstein.

Lesnický park Křivoklátsko území pro přírodu i pro lidi

Rozhovor s Miroslavem Pechou

První lesnický park v ČR – Lesnický park Křivoklátsko byl v rámci Týdne lesů slavnostně založen 13. května 2010. Zakladateli Lesnického parku Křivoklátsko jsou Česká lesnická společnost, Lesy České republiky a Ing. Jerome Colloredo-Mannsfeld, Lesní a rybniční správa Zbiroh. Slavnostní založení proběhlo u chaty Emilovna, v jejímž sousedství byl za přítomnosti ministra zemědělství a dalších hostů vysazen památný strom Lesnického parku Křivoklátsko (dub zimní). V rámci založení Lesnického parku Křivoklátsko byla také uspořádána konference Křivoklátské lesnictví ve třetím tisíciletí, jejíž součástí byla zajímavá terénní exkurze po křivoklátských lesích.

Rok v čele mZE - Lesnictví v odpovědích ministra Jakuba Šebesty

Rozhovor s ministrem zemědělství Jakubem Šebestou

Měsíc květen přinesl mnoho podstatných událostí, prodej pily Javořice v Ptení, odstoupení Ivo Klimši z postu prezidenta Konfederace lesnických a dřevozpracujících svazů (KLDS) či demonstraci proti tendrům Lesů ČR, po jejímž konání se uskutečnil tento rozhovor. 17. května byly oficiálně zrušeny tendry Lesů ČR. V rámci Evropského týdne lesů byl také založen Lesnický park Křivoklátsko.

Vzhledem k časové zaneprázdněnosti ministra již nebylo možné rozhovor aktualizovat o názor na zrušení tendrů, přesto jeho odpovědi přinášejí některé zajímavé informace.

Zrušení tendrů LČR přinese více škod než užitku

Petr Havel

Ačkoli se zrušení tendrů na lesnické zakázky pro roky 2011 až 2020 může zdát na první pohled optimálním řešením ve vypjaté předvolební atmosféře plné manipulací neumožňujících korektní debatu, je tento krok bohužel dalším prodloužením destabilizace lesnického a dřevozpracujícího oboru v ČR. Jinými slovy, kritici tendrů dosáhli přesně toho, proti čemu bojovali.

Filosoficky je navíc zrušení tendrů potvrzením síly lobbismu minorit vůči majoritám. Samozřejmě – jde o legitimní metodu, avšak legitimní jako princip. Forma nátlaku (ne kvůli demonstracím, ale používanými „argumenty“) měla ale do objektivní diskuse hodně daleko. Pokud byla i přesto taková forma úspěšná, jde o signál nejen pro tuzemský trh, ale především o trh zahraniční – totiž, že se na oficiálně vyhlášené podmínky k podnikání v ČR nelze spolehnout.

Tendry Lesů ČR opět zrušeny

Lesy České republiky dne 17. 5. 2010 rozhodly o zrušení zadávacího řízení k veřejné zakázce s názvem „Provádění lesnických činností s prodejem dříví při pni“.

Ke zrušení tendrů přistoupil podnik proto, že se v průběhu zadávacího řízení vyskytly důvody hodné zvláštního zřetele, pro které nelze na zadavateli požadovat, aby v zadávacím řízení pokračoval.

Úvodník

Vážení čtenáři Lesnické práce,

i když jsem již od února 2007 v „lesnickém důchodu“, sleduji se zájmem veškeré aktivity nejen samotného státního podniku, ale i související komentáře z oblasti politiky centrální či krajské, vyjádření nejrůznějších ekologických aktivistů a hnutí, jednotlivých podnikatelských skupin či diskuze samotných lesníků, hajných a revírníků z terénu.

LMDA lesnický a myslivecký digitální archiv

Digitální archiv časopisů

Archiv časopisů Lesnická práce od roku 1922 je nyní k nalezení na adrese: lmda.silvarium.cz

Zpracovaná data lze prohlížet v digitální knihovně prohlížeče Kramerius 5, který je standardem národních knihoven. Data budou postupně doplňována s určitým zpožděním oproti aktuálnímu vydání.

Každý návštěvník může zdarma využívat pro vlastní (nekomerční) potřebu data LMDA pro vyhledávání informací obsažených v digitalizovaných titulech.