Proč je důležité zjišťovat současný stav rekreace v lesích CHKO

Alena Drábková

Příspěvek diskutuje důvody k rekreaci v CHKO a popisuje problémy, které vznikají při nedostatku informací o návštěvnících. Dále se věnuje zamyšlení autorky nad současným stavem průzkumů týkajících se rekreace v lesích a podtrhuje potřebu dalšího výzkumu.

Rekreace v lesích CHKO
V současné době mnoho lidí nachází potěšení v procházkách přírodou, jejich kroky často míří do lesů v CHKO. Ty nabízí různé možnosti rekreace: pěší turistiku, cykloturistiku, ekologické výlety, možnost jízdy na koni atd. Lidé většinou dávají přednost trasám, kde je příroda zachovalá, a kde mohou vidět různé druhy rostlin a živočichů. Návštěvníci přicházejí najít přirozenost, malebnost a těšit se z pobytu venku. V ČR je velmi oblíbené hledání a sběr hub, lesních plodů, léčivých rostlin, i ostatních plodin.
Existují statistiky potvrzující blahodárný vliv lesa na zdraví a psychiku člověka. Můžeme říci, že pobyt v lese je životní nutností (nejen městských) obyvatel. Rozvoj rekreace záleží na několika faktorech, zejména na vzdálenosti lesa od sídlišť, na dosažitelnosti dopravním prostředkem, na typu lesa a jeho stavu, i na kulturní a hospodářské vyspělosti společnosti.
Průzkum preferencí návštěvníků Objektivní průzkum zjišťující preference návštěvníků je velmi důležitý informační zdroj. Již v minulosti (zvláště v 80. letech 20. stol.) lze najít několik dobrých příkladů o mapování turistického ruchu v našich lesích (např. Mráček, Poleno, i jiní). V současnosti se tematikou rekreačních funkcí lesa a/nebo preferencemi turistů zabývá několik významných autorů (např. Šišák, Roček, a další). Aktuálnost tématu dokládá i zájem studentů univerzit.
Aby mohl být cestovní ruch v dané oblasti nadále rozvíjen či naopak vhodně usměrňován, je třeba zjistit, co turisté preferují, a poté navrhnout vhodná opatření. Ne všichni mají stejná očekávání a zájmy, proto je vhodné zajistit různé rekreační možnosti. Také je dobré si uvědomit, že ne všechny požadavky návštěvníků mohou být splněny a nikdy nebudou spokojeni úplně všichni.

Turistický ruch a ochrana území
Turismus a rekreace v lese by měly být v souladu s ostatními způsoby využívání lesa. V některých případech je třeba jej omezovat. Efektivní plánování, řízení a kontrola jsou předpoklady pro zdravý vztah mezi ochranou území, jejím hospodářským využíváním a mírou cestovního ruchu. Nesprávné řízení turistických aktivit může zvýšit či urychlit degradaci přírody a nastartovat či prohloubit konflikty mezi různými zájmovými skupinami na využívání funkcí lesa.
Zejména při nadměrném zatěžování některých oblastí je důležité monitorovat pohyb a preference turistů. Při absenci základních informací o návštěvnících, může na turistických trasách v CHKO nastat řada problémů, např. nedostatečné vybavení toaletami, strmé svahy mohou být problémem pro hůře pohyblivé návštěvníky, jazyk na značení nemusí být pochopen návštěvníky jiné národnosti atd.

Kdo to zaplatí?
Otázkou však zůstává, kdo by měl tyto výzkumy financovat. V současnosti je možné získat granty z různých národních zdrojů. Nemalé prostředky vynakládá např. Národní agentura pro zemědělský výzkum. Zřídka přispívají i některá nestátní sdružení. Na nadnárodní úrovni se jedná většinou o zdroje z EU, např. průzkum firmy ECORYS, kdy zadavatelem byla Evropská komise – Generální ředitelství pro zemědělství a rozvoj venkova.
Do budoucnosti by bylo vhodné se zaměřit nejen na univerzitní grantové agentury (pro bakalářské, diplomové i disertační práce) či na národní agentury, avšak pokusit se čerpat více z mezinárodních zdrojů. Návrh rozpočtu EU pro období 2014–2020 je již hotov a byla by škoda nevyužít této možnosti financování. To bude zajišťováno prostřednictvím rozpočtů z určitých oblastí politiky.
Další alternativou je oslovit místní organizace, např. správce konkrétní oblasti – pro ně jsou získaná data nejužitečnější. S využitím získaných informací lze usměrnit tok návštěvníků, a tím zmírnit negativní dopady na stav lesa, zvláště v okolí turistických stezek.

Závěrem
Studie zabývající se preferencemi návštěvníků lesa jsou přínosným zdrojem dat, kterých však stále není dostatek. Informace o turistech a jejich úvahy o rekreační zkušenosti jsou důležité k pochopení, jak návštěvníci vnímají krajinu, a mohou být využity při vývoji nových, vylepšených plánů řízení. Následná doporučení by se neměla týkat jen toho, jak zvýšit rekreační potenciál ve specifické oblasti, ale především by měla pomoci najít správnou rovnováhu mezi úrovní rekreačního využití a zachování přírody. Tím se nabízí otázka: nebylo by potřeba více šetření mapujících současný stav rekreace v lesích CHKO?

Autorka:
Ing. Alena Drábková
Česká zemědělská univerzita v Praze
E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

LMDA lesnický a myslivecký digitální archiv

Digitální archiv časopisů

Archiv časopisů Lesnická práce od roku 1922 je nyní k nalezení na adrese: lmda.silvarium.cz

Zpracovaná data lze prohlížet v digitální knihovně prohlížeče Kramerius 5, který je standardem národních knihoven. Data budou postupně doplňována s určitým zpožděním oproti aktuálnímu vydání.

Každý návštěvník může zdarma využívat pro vlastní (nekomerční) potřebu data LMDA pro vyhledávání informací obsažených v digitalizovaných titulech.