Mladí lidé v evropských lesích (YPEF 2013)

Vilém Podrázský

Dne 23. května 2013 se v Kostelci nad Černými lesy uskutečnilo národní kolo 3. ročníku soutěže Young People in European Forests (YPEF), svého typu „lesnické olympiády“. Navazovalo na regionální kola, pořádaná lesnickými středními školami v Hranicích, Písku, Trutnově a Žluticích, vítězné družstvo pak bude Českou republiku reprezentovat v kole mezinárodním, které se tento rok koná v Portugalsku.

Historie soutěže a její podpora v sektoru

Jedná se o aktivitu zahájenou z inicia-tivy skupiny pracovníků polských státních lesů a polské Společnosti přátel lesa před několika lety. Cílem je zlepšit povědomí zejména mládeže, ale i celé společnosti, o významu lesů a zdůraznit význam lesnictví v současné době. Byly osloveny partnerské instituce v dalších zemích Evropy, asi 20 zemí tak bylo zastoupeno na prvním jednání na podzim 2009 v polském Golu-chově. Od té doby se soutěž úspěšně šíří Evropou a získává stále větší popularitu. Počínaje rokem 2012 je národním garantem soutěže za Českou republiku ČLS, jejíž dva zástupci jsou členem mezinárodního výboru YPEF. Regionální kola jsou pořádána středními lesnickými školami, kde klíčovou metodickou a organizační roli zaujímá škola v Hranicích, a nad národním kolem převzala garanci FLD ČZU v Praze, konkrétně Katedra pěstování lesů této fakulty.

Kromě toho se v podpoře soutěže silně angažují MZe, SVOL, ČLS, ÚHÚL (lesnická pedagogika) a konečně zmíněné střední školy, bez kterých by zajištění průběhu nebylo myslitelné. Finančně pak letošní ročník podpořily instituce a firmy: MZe, SVOL, VLS, Wood & Paper, Lenzing. Zásadní byl přínos ČLS a neza-nedbatelný byl i příspěvek FLD.

Výsledky národního kola v roce 2013

Ročníku 2013 se účastnili vítězové regionálních kol, z každého z nich postoupila dvě družstva, jedno v kategorii 13–15 a druhé 16–19 let. Soutěžící nejprve absolvovali test v anglickém jazyce, odpolední část se poté uskutečnila v Arboretu FLD ČZU v Praze. Účastníci měli jednak za úkol najít a správně určit 30 kvetoucích rostlin a poté absolvovali řadu poznávacích testů: dřeviny, zoologické preparáty, zvuky ptáků, mladší kategorie navíc horniny a starší vzorky dřev. Na prvním místě v kategorii do 15 let se pak umístilo Biskupské gymnázium Hradec Králové, ve starší kategorii a absolutním vítězem, postupujícím do mezinárodního kola, se stalo družstvo VOŠL a SLŠ Písek.

Všem účastníkům patří uznání za velmi dobré znalosti o přírodě a lesnictví, organizátorům regionálních kol i kola národního pak díky za organizaci a úsilí s ní spojené.

Autor:

Prof. Ing. Vilém Podrázský, CSc.

FLD ČZU v Praze

E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Foto: Martin Baláš

LMDA lesnický a myslivecký digitální archiv

Digitální archiv časopisů

Archiv časopisů Lesnická práce od roku 1922 je nyní k nalezení na adrese: lmda.silvarium.cz

Zpracovaná data lze prohlížet v digitální knihovně prohlížeče Kramerius 5, který je standardem národních knihoven. Data budou postupně doplňována s určitým zpožděním oproti aktuálnímu vydání.

Každý návštěvník může zdarma využívat pro vlastní (nekomerční) potřebu data LMDA pro vyhledávání informací obsažených v digitalizovaných titulech.