Projekt Zdravé stromy pro zítřek pomáhá ošetřovat stromy

Adéla Badáňová, Hana Rambousková

Přibližně 200 let starou lípu velkolistou z Terezína na začátku března ošetřil certifikovaný arborista Michal Hradský se svým týmem. Získala totiž letos spolu s dalšími 20 stromy v republice nárok na odbornou péči, kterou sponzorsky provádí arboristé v projektu Zdravé stromy pro zítřek. Projekt ošetřování stromů rostoucích mimo les již čtvrtým rokem pořádá Nadace Partnerství, Společnost pro zahradní a krajinářskou tvorbu, o. s., a Lesnická a dřevařská fakulta Mendelovy univerzity v Brně. K tématu vznikly také nové webové stránky, které poskytují informace o projektu i přehled základních zásad v péči o stromy.

Zvyšování povědomí o práci certifikovaných arboristů

Projekt Zdravé stromy pro zítřek vznikl v roce 2009 z inciativy Nadace Partnerství a Společnosti pro zahradní a krajinářskou tvorbu (SZKT), která sdružuje arboristy s mezinárodním certifikátem European Tree Worker (Evropský arborista). Před dvěma lety se do něj zapojila také Mendelova univerzita v Brně, jejíž odborníci v projektu zdarma poskytují hodnocení stavu všech přihlášených stromů a doporučují další postup.

Hlavním cílem snažení těchto organizací je upozornit majitele stromů na důležitost včasné a hlavně odborné péče o dřeviny. Arboristika je totiž v Česku relativně mladým oborem. Laická veřejnost bohužel stále ještě věří v to, že o zdraví stromů se dokáže postarat každý, kdo umí používat motorovou pilu. Kvalita těchto neodborných ošetření je ale samozřejmě velice nízká, často dochází k poškození stromu, který pak může být pro své okolí ještě méně bezpečným než před zásahem. Proto je důležité při výběru vhodné arboristické firmy přihlížet k předchozím referencím i k certifikaci Evropský arborista, jež garantuje potřebné znalosti arboristů o dřevinách, jejich vývoji, chorobách, řezech a vázání korun stromů, ale i záko-nech a bezpečnosti práce.

Ošetření získávají stromy, které jej opravdu potřebují

Přihlásit strom do projektu Zdravé stromy pro zítřek mohou ve vymezeném období právnické osoby z řad obcí, škol, občanských sdružení, obecně prospěšných společností a dalších organizací. V loňském roce, kdy byla přihlášena i zmiňovaná lípa z Terezína, probíhala tato možnost od srpna do poloviny září a letos bude termín podobný. Podmínkou účasti je písemný souhlas majitele pozemku, na němž se strom nachází, s případným ošetřením. Všechny přihlášené stromy pak v podzim-ních měsících přijedou navštívit odborníci z univerzity, aby ve spolupráci se studenty zdarma posoudili zdravotní stav stromu. Díky tomu majitelé stromů obdrží cenné informace o vitalitě, bezpečnosti a perspektivě stromu. Pokud se jedná o památný strom, slouží toto hodnocení zároveň jako podklad pro orgány ochrany přírody, které ošetření schvalují.  K realizaci potřebného zásahu pak dojde na jaře následujícího roku. Každoročně je do projektu přihlášeno více než 40 stromů, bohužel zatím není možné vyhovět všem žádostem o ošetření. Odbornou péči se podaří zajistit přibližně polovině z nich (viz graf). O tom, které stromy obdrží poukaz na ošetření certifikovanými arboristy, rozhoduje komise. Jedním z nejzásadnějších kritérií pro výběr je stav stromu a z něj vyplývající potřebnost zásahu i jeho proveditelnost. Neméně důležitá je také historie stromu a jeho význam pro místní komunitu.

Odbornou péči o stromy oceňují především obce

Za dobu existence projektu se podařilo odborně ošetřit již 56 stromů, mezi nimi také mnoho významných památných stromů – například jihočeskou Sudslavickou lípu, hraniční Teslínský buk, Kobzovu lípu z Francovy Lhoty, Hrušeň v Horním poli u Slavkova nebo Lípu Johanky z Rožmitálu pod Třemšínem. Letos na jaře se dočkalo péče arboristů dalších 21 stromů. Mezi ošetřenými stromy převládají domácí druhy dřevin, a to zejména lípa malolistá a dub letní. Zajímavou raritou bylo ošetření škumpovníku lákodárného, rostoucího v Botanické zahradě Masarykovy univerzity v Brně. Průměrný věk stromů je okolo 180 let, nejmladší ošetřený strom v projektu měl 50 let a nejstarší přibližně 600 let.

O pomoc s odbornou péčí se do Zdra-vých stromů pro zítřek nejvíce hlásí obce. Zejména malým obcím projekt umožňuje získat potřebné ošetření stromu, na které by mnohdy v obecním rozpočtu nezbyly peníze. Větší města podle zkušenosti z předchozích let zase oceňují především informace, jak ověřit kvalitu nabízených služeb, a kontakty na prověřené profesionály. Zprostředkování kontaktů si chválí také i někteří arboristé zapojení do projektu, jejichž počet každým rokem stoupá. V roce 2009 se projektu zúčastnilo 20 dobrovolníků z řad certifikovaných arboristů. Letos věnovalo ošetření stromů jeden den své práce zdarma celkem 32 arboristů. Stromy jim nebyly přiděleny náhodně, ale tak, aby odpovídaly regionům jejich působnosti. V případě stromů náročných na ošetření pracuje na jednom stromu hned několik arboristů (obvykle dva až tři).

Kvalitní ošetření zajistí zdraví i bezpečnost stromů

Lípa z Terezína se díky Zdravým stromům pro zítřek dočkala tvarovacího řezu, bez něhož by hrozilo možné riziko postupného rozlamování koruny. Práce certifikovaného arboristy spočívá v současném zohledňování stavu stromu i podmínek okolního prostředí. Zároveň při ní využívá takových způsobů ošetření, které stromu neublíží, ale naopak prospějí, prodlouží jeho životnost a zajistí bezpečnost stromu pro své okolí. Ošetření stromů v projektu proto například zahrnují odstraňování suchých, poškozených či nevhodně rostoucích větví, vyvažování a odlehčování koruny řezem, úpravu podchodné nebo podjezdné výšky nebo stabilizaci stromů bezpečnostními vazbami. Ceny takovýchto zákroků se běžně pohybují v řádu tisíců až desetitisíců korun, avšak stromy, které v projektu získaly sponzorské ošetření, je mají zdarma. Pokud je potřeba v koruně stromu instalovat bezpečnostní vazbu, hradí náklady na využitý materiál (v rozmezí 5–20 tisíců korun) sám žadatel. Stejně tak zajišťuje následný úklid větví a prezentaci ošetření médiím a veřejnosti.

Zdravé stromy pro zítřek na internetu

Projekt Zdravé stromy pro zítřek majitelům stromů pomáhá šířit povědomí o správné péči o vzrostlé dřeviny, čemuž napomáhají také nové webové stránky www.zdravestromy.cz, které vznikly s finančním přispěním společnosti Weleda. Kromě informací o bezplatných ošetřeních a zapojených arboristech se na nich návštěvníci dozvědí více například o výsadbě stromů a povýsadbové péči, ochraně stromů na staveništi nebo o tom, co zahrnuje komplexní péče o vzrostlé stromy.

Projekt také úzce spolupracuje s portá-lem Stromy pod kontrolou (www.stromy-podkontrolou.cz), jehož garantem je Mendelova univerzita. Portál je založen na mapových podkladech a zaznamenává informace o více než 500 tisících stromech z celé republiky. Obcím zjednodušuje péči o stromy, protože například eviduje bezpečnostní vazby a nabízí pomůcky pro plánování péče. Veřejnosti zase poskytuje informace o stavu a bezpečnosti stromů ve městech a podél silnic.

Majitelé všech stromů zapojených do projektu Zdravé stromy pro zítřek na tomto portálu mohou jednoduše získávat a spravovat informace o zdravotním stavu svého stromu i po ošetření v projektu. Najdou zde hodnocení stavu stromu, který do projektu přihlásili – jak obecné informace o stromu (druh, výška, průměr kmene), jeho fyziologické stáří, perspektivu na stanovišti, tak i navrhované arboristické zásahy. Provedená ošetření se na portálu v profilu stromu archivují. Tak budou mít majitelé stromů i v budoucnu detailní přehled o tom, kdo, kdy a jaké zásahy na stromě provedl.

O zuby pečuje zubař, o stromy se stará certifikovaný arborista

Při péči o vzrostlé stromy rostoucí mimo les je důležité si uvědomit, že tyto dřeviny mají často vysokou estetickou, společenskou i historickou hodnotu, která může dosahovat až statisíců korun. I z čistě ekonomického hlediska by tedy nemělo být majitelům stromů lhostejné, jestli se o jejich stromy skutečně starají profesionálové. Péči o zuby běžně svěřujeme zubaři s patřičným vzděláním a praxí. Se stejnou samozřejmostí bychom měli nahlížet i na ošetřování stromů a všechny zákroky přenechat zkušeným certifikovaným arboristům. Při výběru firmy by se majitelé stromů neměli spoléhat pouze na slovní potvrzení odbornosti. Zajímat by je měla osvědčení, znalosti i způsob práce arboristů. Orientace v oblasti nemusí být pro laickou veřejnost úplně snadná. Potřebné informace i pomoc s ošetřením se jim proto snaží poskytnout projekt Zdravé stromy pro zítřek.

Autoři:

Mgr. Adéla Badáňová

Mgr. Hana Rambousková

Nadace Partnerství

E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. , Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Foto: archiv Nadace Partnerství

LMDA lesnický a myslivecký digitální archiv

Digitální archiv časopisů

Archiv časopisů Lesnická práce od roku 1922 je nyní k nalezení na adrese: lmda.silvarium.cz

Zpracovaná data lze prohlížet v digitální knihovně prohlížeče Kramerius 5, který je standardem národních knihoven. Data budou postupně doplňována s určitým zpožděním oproti aktuálnímu vydání.

Každý návštěvník může zdarma využívat pro vlastní (nekomerční) potřebu data LMDA pro vyhledávání informací obsažených v digitalizovaných titulech.