Setkání lesníků Vysočiny 2013

Gabriela Pavloňová

V roce 2013 se uskutečnil již 18. ročník tradiční akce Setkání lesníků Vysočiny. Pořadateli byl Ústav pro hospodářskou úpravu lesů, Česká lesnická společnost a Správa lesů Belcredi Jimramov. Akce se účastnili zástupci majitelů lesů, státní správy i lesnických institucí. Další ročník v roce 2014 se odehraje na Správě městských lesů Jihlava.

Historie setkávání lesníků z Vysočiny

Tradice setkávání lesníků z regionu Vysočina vznikla v roce 1995 z popudu pracovníků brněnské pobočky Ústavu pro hospodářskou úpravu lesů, majitelů lesního hospodářství Kinský ve Žďáru nad Sázavou a Lesnické fakulty MENDELU v Brně.

Během 17 ročníků těchto setkávání se v pořádání akce vystřídalo mnoho majitelů lesů na Vysočině. Od zmiňovaného majetku Kinský přes rodinu Podstatzkých ve Velkém Meziříčí, lesní družstva obcí Přibyslav a Bystřice nad Pernštejnem, správy městských lesů Jihlava a Pelhřimov, až po majetky ve správě Lesů ČR – lesní správy Telč, Pelhřimov a Nové Město na Moravě.

Současný ročník

Dne 7. června 2013 se uskutečnil již 18. ročník Setkání lesníků Vysočiny, tentokrát na majetku rodiny Belcredi v Jimramově. Místem konání akce se stal Penzion Selský dvůr v Daňkovicích u Sněžného, kde za účasti zástupců majitelů lesů i představitelů státní správy z regionu Vysočina proběhla interní část programu. Správce lesů Jiří Driml seznámil účastníky s historií i současností hospodaření na Správě lesů Belcredi Jimramov a zazněly také referáty odborníků z Ústavu pro hospodářskou úpravu lesů, které zachycovaly historii hospodářské úpravy lesů na uvedeném majetku.

V odpolední části programu navštívili účastníci setkání lesnicky i historicky zajímavé lokality. První zastávkou byl hrad Štarkov, kde vlastník majetku Ludvík Belcredi osobně představil lesnické veřejnosti historii hradu a nastínil tradici svého rodu. Exkurze se poté přesunula na lokalitu Buchtův kopec. Závěr setkání proběhl již tradičně v přátelském a neformálním duchu v okolí loveckého srubu. K úspěchu celé akce přispělo také nečekaně vydařené počasí a profesionálně zajištěná organizace.

Další ročník Setkání lesníků Vysočiny v roce 2014 je plánován ve spolupráci Ústavu pro hospodářskou úpravu lesů a Správy městských lesů Jihlava.

Autor:

Ing. Gabriela Pavloňová

ÚHÚL Brno

Foto: Ondřej Smetana

LMDA lesnický a myslivecký digitální archiv

Digitální archiv časopisů

Archiv časopisů Lesnická práce od roku 1922 je nyní k nalezení na adrese: lmda.silvarium.cz

Zpracovaná data lze prohlížet v digitální knihovně prohlížeče Kramerius 5, který je standardem národních knihoven. Data budou postupně doplňována s určitým zpožděním oproti aktuálnímu vydání.

Každý návštěvník může zdarma využívat pro vlastní (nekomerční) potřebu data LMDA pro vyhledávání informací obsažených v digitalizovaných titulech.