Archiv časopisu Lesnická práce

Lesnická práce č. 7/13

Lesnická exkurze studentů MENDELU ve Švédsku

Petra Kulhanová

Ve dnech 3.–8. 6. studenti čtvrtého ročníku lesního inženýrství a doktorandi Lesnické a dřevařské fakulty MENDELU spolu se zástupci firmy LESCUS Cetkovice – partnera projektu vycestovali v rámci plnění aktivit projektu InoBio na odbornou exkurzi zaměřenou na školkařství a pěstování lesa do akciové společnosti BCC AB a státní školky Svenska Skogsplantor AB ve Švédsku. Poslední den exkurze byl věnován návštěvě jednoho z největších lesnických veletrhů na světě – Elmia Wood.

Elmia Wood 2013 - optimismus pro lesnictví

Brány nejvýznamnějšího světového lesnického veletrhu Elmia Wood se otevřely opět po 4 letech, aby poskytly prostor 500 vystavovatelům, kteří představili své produkty a služby 54 215 návštěvníkům z celého světa. Z České a Slovenské republiky jich bylo téměř 500. Doplníme-li skvělou organizaci a krásné slunečné počasí, investice do 1000 km dlouhé cesty do švédského Jönköpingu se určitě vyplatila.

20 let přestaveb smrkových monokultur na majetku Belcredi

Rozhovor s Jiřím Drimlem z Lesní správy BelcrediRozhovor s Jiřím Drimlem z Lesní správy Belcredi

Přestavby smrkových monokultur na stabilnější porosty s vyšší odolností vůči klimatickým výkyvům, s vyrovnanější produkcí a ekologicky i ekonomicky rozumným zastoupením smrku jsou tématem lesnických diskusí již desítky let.

O tom, že tyto cíle lze úspěšně nastartovat již během dvaceti let jsme se mohli přesvědčit na terénní exkurziPro Silva Bohemica konané na LHC Belcredi - Jimramov. Průvodcem exkurzí byl lesní hospodář Ing. Jiří Driml, kterého jsme se písemně zeptali na jeho praktické zkušenosti s přestavbou smrkových monokultur na Českomoravské vrchovině.

Je čas jednat pozitivně a konstruktivně

Rozhovor s Františkem Dejnožkou, prezidentem ČAPLH

Lesnicko-dřevařský sektor se z mnoha příčin nenachází v příliš dobré kondici. Jednou z možností, jak změnit situaci k lepšímu, je znovuzískání ztraceného vlivu lesníků na dění v českém lesnictví. Ve vyspělé společnosti je vliv uplatňován významnou měrou prostřednictvím profesních sdružení. Dnes je prakticky jediným profesním sdružením lesnických firem Česká asociace podnikatelů v lesním hospodářství (ČAPLH).

Jejího prezidenta Františka Dejnožky jsme se v rozhovoru zeptali na jeho cíle ve vedení České asociace podnikatelů v lesním hospodářství a Konfederace lesnických a dřevozpracujících svazů ČR, názor na problematická místa spolupráce Lesů ČR a lesnických firem nebo prognózu situace na trhu s dřívím.

Úvodnik 7/2013 - Vydávání Lesnické práce není samozřejmostí

Časopis Lesnická práce provází celé generace lesníků již 92 let. Stal se pro ně pomocníkem, rádcem a zdrojem pro získávání aktuálních informací. Ovlivňoval úroveň nejen lesnictví samého, ale byl a zůstává významným prvkem osvěty. V Lesnické práci publikovaly významné lesnické osobnosti vý-zkumu, školství a praxe. Na stránkách časopisu se mezi přispěvateli odehrály napínavé odborné polemiky, které posunovaly lesnické vědění a praxi kupředu. Ten, kdo chtěl rychle proniknout do lesnické problematiky, nacházel v Lesnické práci vždy neocenitelného pomocníka.

LMDA lesnický a myslivecký digitální archiv

Digitální archiv časopisů

Archiv časopisů Lesnická práce od roku 1922 je nyní k nalezení na adrese: lmda.silvarium.cz

Zpracovaná data lze prohlížet v digitální knihovně prohlížeče Kramerius 5, který je standardem národních knihoven. Data budou postupně doplňována s určitým zpožděním oproti aktuálnímu vydání.

Každý návštěvník může zdarma využívat pro vlastní (nekomerční) potřebu data LMDA pro vyhledávání informací obsažených v digitalizovaných titulech.