Archiv časopisu Lesnická práce

Lesnická práce č. 8/13

Borovice Jeffreyova

Luboš Úradníček

Vědecký název je Pinus jeffreyi Grev. et Balf., Pinus ponderosa var. jeffreyi (Murray) Vasey. Název druhu je odvozen od jména nálezce – Skot J. Jeffreyi objevil pro vědu tuto rostlinu r. 1852. Anglicky se nazývá Jeffreyi Pine.

Červenka obecná (Erithacus rubecula)

Robert Doležal

Červenka patří k ptačím druhů žijícím v těsném sousedství člověka. Jedná se o zvědavého a nebojácného pěvce, se kterým se můžeme setkat v městském parku, z těsné blízkosti jej můžeme pozorovat na krmítku nebo nás zaujme svým nevšedním zpěvem na kraji lesa. Blízký vztah člověka a červenky ilustruje stará legenda, kterou zmiňují stránky Muzea Komenského v Přerově. Červenka, tehdy nenápadný hnědavý ptáček, přilétla Kristovi umírajícímu na kříži na rameno, aby mu zpěvem ulehčila utrpení. Krev z jeho ran ji postříkala na hrudi a od té doby mají všechny červenky na svém těle znak Kristova utrpení. Odtud také pramení vazba červenky na svátky vánoční a její časté vyobrazení na vánočních pohlednicích.

Ke kauze Národního parku Šumava a k zamyšlení pro lesníky i vědce

Vladimír Krečmer

Politické turbulence se dotýkají také obtížně získávaného kompromisu v nakládání s lesy Národního parku Šumava. Formulace návrhu zákona i konečně sestavený Plán péče jsou ohroženy myšlením, které nepřipouští kompromisy, je-li opřeno o jediné ideové hledisko. Spočívá v tom i jeden z velkých problémů lesnictví dneška a jeho budoucnosti.

Úvahy o bezzásahovém lese na Šumavě

Ivo Vicena

Při státní hranici s Německem na území Národního parku Šumava se nachází 434 ha souvislého zvláštního území nazvaného Židovský les. Leží v oblasti dřívější lesní správy Srní při vrcholu Medvědí hory (1 224 m n. m.) blízko Roklanu (1 453 m n. m.), vzdáleného odsud 1,5 km. Plocha Židovského lesa leží sice na českém území, ale svažuje se směrem k jihu do Bavorska. Na některých mapách bývá označena jako Kamerální nebo též Roklanský les. V Židovském lese se od doby vykácení neprováděly žádné zásahy a může tak posloužit k odhadu, jak se mohou vyvíjet v budoucnu lesy po žíru kůrovce, v nichž odumřelo celé horní stromové patro, a suché pahýly spadnou během 10 let na zem.
Dvěma větvemi zde pramení řeka Malá Řezná (Kleiner Regen), která odtud odvádí vody do Bavorska směrem na města Frauenau a Zwiesel, kde se vlévá do Velké Řezné (Großer Regen).

Plavení dřeva do Paříže v 16. až 20. století a vory na Rýně

Pavel Šimek

V 16. století se v Paříži s více než 200 tisíci obyvateli začalo silně nedostávat dřeva pro stavby, výrobu nábytku, předmětů denní potřeby, výrobu povozů a pro výrobu nástrojů a strojů. Ještě naléhavější byla potřeba palivového dřeva pro domácnosti, kuchyně, pekaře, kováře, hrnčíře, skláře…

Pohár VLS 2013 - XII. mistrovství České republiky v práci s motorovou pilou

Pavel Češka

XII. mistrovství České republiky v práci s motorovou pilou bylo již šestým ročníkem pořádaným Vojenskými lesy a statky ČR, s. p., v rámci 37. Lesnického dne na Skelné Huti v Ralsku u divize Mimoň.
Dřevorubeckého klání se zúčastnilo 37 závodníků ze tří evropských zemí – Česka, Slovenska a Německa. Oproti předchozím letům nedorazili polští závodníci. V kategorii Profesionál soupeřilo 21 soutěžících, v kategorii Junior (závodníci do 24 let) 12 soutěžících a v kategorii Začátečník (závodníci mající maximálně dvě účasti na soutěžích úrovně mistrovství republiky) 5 soutěžících.

Severské taxační inspirace...

Rozhovor s Vilémem Urbánkem z FLD ČZU v Praze

Veletrh Elmia Wood nepřitahuje pozornost lesníků jen moderní mechanizací předváděnou přímo v terénu, ale i řadou zajímavých inovací ve stáncích lemujících prohlídkové trasy mezi dominujícími harvestory a vyvážečkami. V minulém vydání LP jsme upozornili na některé novinky v oblasti taxačních pomůcek. Vzhledem k tomu, že se tento obor v posledních letech vyvíjí rychleji za hranicemi než u nás, zajímaly nás nejen trendy v současné taxaci, ale i nové přístroje, které nám práci zefektivní. Požádali jsme Ing. Viléma Urbánka z Fakulty lesnické a dřevařské ČZU v Praze o rozhovor.

Výměra lesní půdy a zásoby dříví v porostech

Vladimír Simanov

Výměra lesní půdy je významným ukazatelem produkční základny a její vývoj odráží vztah mezi lesním hospodářstvím a ostatními resorty. Proto je potěšitelné, že má na území ČR dlouhodobě rostoucí trend, což vypovídá i o její dobré legislativní ochraně, na rozdíl od půdy zemědělské! Přestože pro stavební činnost, dobývání surovin a ukládání odpadů ubývá ročně z lesního půdního fondu průměrně více než 1 500 ha, přesuny ze zemědělských půd, ostatních půd a rekultivací tyto plošné ztráty více než kompenzují, byť lesu odnímané pozemky jsou většinou lepších bonit, než pozemky nabývané.

Stav lesních kultur v době zajištění porostů

Oldřich Mauer, Petr Vaněk

Umělá obnova je a zřejmě ještě dlouhou dobu zůstane rozhodujícím způsobem obnovy lesa v České republice. Její realizace je poměrně jednoduchá, a proto bývá i podceňována. Cílem příspěvku je prezentovat, jak vypadá kvalita kořenového systému vysázených dřevin v době zajištění porostů a nastínit, jak provozní praxe pracuje s melioračními a zpevňujícími dřevinami.

Seminář: Jeřáb – dřevina roku 2013

Alena Tondrová

Česká lesnická společnost, o. s., ve spolupráci s Lesy České republiky, s. p., Českou lesnickou akademií Trutnov a Správou KRNAP uspořádali dne 30. 5. 2013 u příležitosti oslav 50. výročí založení Krkonošského národního parku odborný seminář Jeřáb – dřevina roku 2013.
Seminář se konal ve Svobodě nad Úpou a byl rozdělen na dopolední přednáškovou část a odpolední venkovní pochůzku. V dopolední části bylo prezentováno pět odborných příspěvků.

LMDA lesnický a myslivecký digitální archiv

Digitální archiv časopisů

Archiv časopisů Lesnická práce od roku 1922 je nyní k nalezení na adrese: lmda.silvarium.cz

Zpracovaná data lze prohlížet v digitální knihovně prohlížeče Kramerius 5, který je standardem národních knihoven. Data budou postupně doplňována s určitým zpožděním oproti aktuálnímu vydání.

Každý návštěvník může zdarma využívat pro vlastní (nekomerční) potřebu data LMDA pro vyhledávání informací obsažených v digitalizovaných titulech.