Editorial 5/2009

Vážení čtenáři,
vítám vás u květnového čísla Lesnické práce. Zaskočeni nebývale brzkým rojením kůrovce, zneklidněni prognózami vývoje kůrovcové situace, nicméně potěšeni možností přinést vám rozhovor s generálním ředitelem LČR jsme pro Vás připravili druhově pestrou směs zajímavých článků.


Z rozhovoru se Svatoplukem Sýkorou je i přes jeho bohaté manažerské zkušenosti mimo jiné patrné, jak moc chybí státnímu podniku jasné zadání a alespoň střednědobá koncepce. Bez ohledu na pesimistickou náladu v oboru a nedůvěru v takřka jakékoli dění související s LČR by si podnik zasloužil silný a úspěšný management schopný spolupodílet se na zadání a způsobilý zformulovat jasnou koncepci, a to vše  na pozadí  znovuzískání určité formy suverenity. Při současné politické nestabilitě je ovšem toto přání možná více přehnané než kdy předtím.
Složitou situaci majitelů lesů dokládají i problémy Lesů SR. Kromě úsporných opatření a státní finanční pomoci Lesům SR (str. 9) bude na Slovensku pravděpodobně docházet namísto zkracování pracovního týdne i k využívání kancelářských pracovních sil pro práce v ochraně lesa a dalších venkovních činnostech. S trochou nadsázky se toto řešení nemusí zdát špatné. Reálně bohužel odráží, v jakých potížích se podnik Lesy SR nachází.
Aby špatných zpráv nebylo málo, přidávají se i poměrně nepříznivé prognózy kůrovcové situace v letošním roce
(str. 10). Význam ochrany lesa v následujících letech dokládají i informace z výrobně technického úseku LČR či článek o zhoršování stavu našich lesů. Zajímavý právní názor naleznete na straně 16, kde je zmíněna možnost činit na cizím pozemku opatření proti vzniku hrozící škody na vlastním majetku.
 Když dopisuji editorial, venku se zvedá vítr, který může podle odhadů meteorologů dosáhnout lokálně síly orkánu. Hasiči varují před vysokým rizikem a rychlým šířením požárů. Zalesňování v suchem ztvrdlé půdě se stává neřešitelným problémem. Není už čas na dobré zprávy?

S pozdravem Lesu zdar

Jan Příhoda


LMDA lesnický a myslivecký digitální archiv

Digitální archiv časopisů

Archiv časopisů Lesnická práce od roku 1922 je nyní k nalezení na adrese: lmda.silvarium.cz

Zpracovaná data lze prohlížet v digitální knihovně prohlížeče Kramerius 5, který je standardem národních knihoven. Data budou postupně doplňována s určitým zpožděním oproti aktuálnímu vydání.

Každý návštěvník může zdarma využívat pro vlastní (nekomerční) potřebu data LMDA pro vyhledávání informací obsažených v digitalizovaných titulech.