Týden lesů 2010 v České republice

Ve dnech 10. –14. 5. probíhal v České republice již třetí ročník Týdne lesů. V rámci této lesnicky významné události připravili lesníci na řadě míst republiky akce pro širokou veřejnost k zviditelnění lesnictví a zvýšení povědomí o tomto tradičním oboru a jeho významu pro společnost.

Týden lesů u státního podniku Lesy České republiky

K Týdnu lesů se připojil také státní podnik Lesy České republiky, pro který je práce s mládeží a veřejností jednou ze stěžejních aktivit. V rámci Týdne lesů připravil podnik zhruba desítku akcí, a to od Karlových Varů až po Buchlovice.

V Kostomlatech pod Milešovkou pořádala Lesní správa Litoměřice v sobotu 15. května „Den s Lesy České republiky“. Od 10 do 15 hodin měly děti i dospělí příležitost projít si poznávací trasu s ukázkami jarní přírody, seznámit se s prácí v lese, lesní technikou i zdejšími zajímavostmi a zúčastnit se různých soutěží a her. Vstup byl, tak jako i na další akce podniku, samozřejmě zdarma, pro účastníky bylo připraveno malé občerstvení.

Ve čtvrtek 13. května byl v rámci Týdne lesů u chaty Emilovna v křivoklátských lesích slavnostně založen vůbec první lesnický park v ČR – Lesnický park Křivoklátsko.

Lesní správa Buchlovice na Zlínsku pořádala při příležitosti Týdne lesů akcí hned několik. V pondělí 10. května se děti prvního stupně ZŠ v Bohuslavicích u Kyjova setkaly s místním revírníkem, který jim vyprávěl o tajemstvích lesních tišin. Ve středu 12. května se studenti SZŠ a Gymnázia Staré Město v doprovodu lesních odborníků zúčastnily vycházky na přírodní památku Ocásek. Vyvrcholením pak byl „Den s LČR“, který se uskutečnil v pátek 14. května v Archeoskanzenu Modrá. Tady si děti mimo jiné například vyzkoušely sázení stromků, navštívily lesní školku, uslyšely lovecké fanfáry a seznámily se s výcvikem loveckých psů i dravých ptáků.

Celým Týdnem lesů provázel organizátory akcí i účastníky vytrvalý májový déšť, který však nikoho neodradil a všichni vyrazili vstříc novým poznatkům a dobrodružství.

Mgr. Zbyněk Boublík, Lesy České republiky

Týden lesů v Praze – „S lesníkem do lesa“

V rámci Týdne lesů 2010 v Praze připravily Lesy hlavního města Prahy společně s Magistrátem hl. města Prahy, Ministerstvem zemědělství ČR, Ústavem pro hospodářskou úpravu lesů Brandýs nad Labem, Vojenskými lesy a statky ČR a Výzkumným ústavem lesního hospodářství a myslivosti pro školy a širokou veřejnost dvoudenní akci s názvem „S lesníkem do lesa“.

Akce se uskutečnila dne 11. 5. v Kunratickém lese a 12. 5. v Chuchelském háji. V obou dnech byla především pro děti připravena lesní stezka se stanovišti na téma jako pěstování lesa, ochrana lesa, měření stromů, kde se děti formou her a kvízů dozvěděly zajímavé informace o lese, ale také si mohly zkusit zasadit vlastní strom či zjistit pomocí vývrtu na pokáceném stromu jeho věk. Překvapivě se pro některé malé návštěvníky zdála být fyzická práce zcela novou zkušeností. Pro všechny návštěvníky byla kromě zmíněných stanovišť zajištěna na odlehlejším místě ukázka těžby s předvedením práce s pilou, vyvážení dřeva pomocí koně a lesnického stroje, kdy především koňský pomocník zažil nebývalý zájem. Dále byl pro děti připraven doprovodný program s výtvarnou dílnou a dalšími aktivitami. V Chuchelském háji byly navíc v zookoutku připraveny komentované prohlídky, kde se děti dozvěděly spoustu zajímavostí ze života zvířat žijících v naší přírodě, které si také v zookoutku přímo prohlédly. Po oba dny byl pro doprovod a dospělé návštěvníky postaven informační stánek s prospekty a informačními materiály týkajícími se lesnictví, děti si jako památku odnesly drobné upomínkové předměty ze dřeva. O úspěchu akce svědčí vysoká návštěvnost, kdy do Kunratického lesa zavítalo 28 pražských tříd, do Chuchelského háje pak 18 a odhadem přišlo za oba dny přes 1 300 návštěvníků. O organizaci a průběh obou dnů se staralo 30 lidí ze všech zmiňovaných organizací. O tom, že Týden lesů je již tradiční akce a že lesní pedagogika nestojí na okraji zájmu, svědčilo i zahájení akce v Kunratickém lese náměstkem ministra zemědělství Jiřím Novákem a ředitelem Lesů hl. města Prahy Václavem Kroutilem.

Ing. Petra Kulhanová, Týden lesů na Střední lesnické škole Hranice

U příležitosti Týdne lesů uspořádala Střední lesnická škola v Hranicích (SLŠ Hranice) hned několik akcí seznamujících širokou veřejnost, především děti, ale i dospělé, s lesem, jeho funkcemi a významem pro životní prostředí.

Dějištěm těchto akcí bylo především školní polesí ve Valšovicích, kde je možno předvést zúčastněným celou škálu činností zaměřených přímo na cílové skupiny, ať už jsou to instruktáže nebo hry spojené se smyslovým vnímáním přírody pro ty nejmenší.

V Olomouckém kraji je od dubna do prosince tohoto roku realizována série akcí s názvem „Pojďte s námi do lesa“, která je určena pro předškolní, školní i mimoškolní kolektivy, pedagogy i širokou veřejnost. Část těchto akcí se uskutečnila v Týdnu lesů.

SLŠ Hranice připravila dne 11. května „Den o lese“, kdy se svými učiteli navštívilo školu 100 žáků ze ZŠ Bělotín.

Na devíti zastávkách v lesních porostech, louce a střelnici byly děti seznámeny se základy praktického hospodaření v lese. Po přivítání ředitelem školy a jeho zástupcem pro školní polesí si vyslechli žačky a žáci slavnostní fanfáry a hlaholy předvedené Trubačským souborem školy. Děti toto vystoupení zaujalo a nadchlo. Některé se přiznaly, že slyší poprvé v životě hrát hudební nástroje v přírodě.

Na následujícím stanovišti se seznámily s předvedením výsadby třešně ptačí a její ochranou proti poškození zvěří. Měly možnost použít a vyzkoušet si práci se sekeromotykou a zasadit sazenici. Na jiném místě byla prezentována ochrana lesa proti lýkožroutu smrkovému. U dětí vzbudilo údiv, že tak malý brouček je schopen zničit i vysoký zdravý les. Na další zastávce předvedli dřevorubci bezpečné vybavení i kácení smrku. Tato ukázka zaujala i ty děti, které se do té doby nedokázaly odpoutat od psaní zpráv na svém mobilu. Následně viděly přibližování dřeva koňmi a soustřeďování dřeva speciálním lesním kolovým traktorem. Pár těžkých tažných koní byl v okamžiku dětmi obležen. Každé si chtělo na koně sáhnout a pohladit ho, případně se na něm svézt. Předvedené přiblížení těžké klády k odvozní cestě děti zaujalo a následně překvapilo, když s ní nemohly vůbec pohnout. Vzápětí byly přítomny nakládání dříví na odvozní soupravu. Práci hydraulické ruky nazvaly „pohybujícím se chapadlem pravěké příšery“.

Na louce u hájenky Na Krásné vyhlídce se prezentovali kynologové s loveckými psy a sokolníci s dravci. To, že si mohly děti pohladit a sáhnout na živého tvora, u nich vyvolalo silný citový zážitek a nadšení.

Den o lese byl zakončen na lovecké střelnici školy ukázkou bezpečné střelby z lovecké kulové a brokové zbraně.

Pro skupinu učitelů ZŠ připravila SLŠ Hranice 12. května několikahodinovou procházku lesem, spojenou s ukázkou možností výchovy, výuky a pozitivní motivace dětí přímo v přírodě.

Ve čtvrtek 13. května se naši lesní pedagogové věnovali nejmenším dětem z mateřské školky (55 dětí) a přes nepříliš příznivé počasí odcházely děti po absolvování her a soutěží s rozzářenýma očima, plny dojmů, s načerpanými zkušenostmi a znalostmi.

Ing. Miroslav Kutý, SLŠ Hranice

Jiří Gratcl, SLŠ Hranice

Týden lesů v arboretu Sofronka

Dne 12. 5. 2010 se v Plzni v arboretu Sofronka konal den pro plzeňskou veřejnost v rámci akcí Týdne lesů. Téma Les-dřevo-energie v areálu Sofronka připravili Správa veřejného statku města Plzně, Ústav pro hospodářskou úpravu lesů Brandýs nad Labem, pobočka Plzeň, a Lesy České republiky, s.p., Krajské ředitelství Plzeň. Zdatnou pomoc organizátorům poskytly firmy Plzeňská teplárenská, a.s., L.E.S. CR spol. s r.o., Solitera spol. s r.o. a pan Konečný. Záštitu nad celou akcí převzal Územní městský obvod 1 města Plzně a Magistrát města Plzně.

Na návštěvníky čekalo slavnostní otevření naučné stezky v arboretu Sofronka, exkurze s odborným výkladem po naučné stezce, ukázky lesní pedagogiky, ukázky zpracování dřeva a odborné přednášky o lese, dřevu, jeho významu a způsobech energetického využití. Věkové rozpětí návštěvníků, kteří se přišli podívat, bylo od 5 do 80 let. Účast byla vysoká a výrazně překročila hranici 550 návštěvníků. Akce díky spokojenosti návštěvníků, obětavosti organizátorů a přízni počasí proběhla velmi úspěšně. V příštím roce organizátoři pro Plzeňany opět připraví další téma k propagaci českého lesnictví.

Ing. Jiří Holický

Ústav pro hospodářskou úpravu lesů

LMDA lesnický a myslivecký digitální archiv

Digitální archiv časopisů

Archiv časopisů Lesnická práce od roku 1922 je nyní k nalezení na adrese: lmda.silvarium.cz

Zpracovaná data lze prohlížet v digitální knihovně prohlížeče Kramerius 5, který je standardem národních knihoven. Data budou postupně doplňována s určitým zpožděním oproti aktuálnímu vydání.

Každý návštěvník může zdarma využívat pro vlastní (nekomerční) potřebu data LMDA pro vyhledávání informací obsažených v digitalizovaných titulech.