Archiv časopisu Svět myslivosti

Číslo 10 (2009)

Úvodník 10/2009

JUDr. Ing. Jiří Staněk, CSc.

Vážení čtenáři,
tento úvodník by mohl mít titulek „Není zákon jako zákon“, protože se v něm chci krátce zamyslet nad zákonem o myslivosti, který platí u nás, tedy v ČR, a zákonem o myslivosti, který s účinností od 1. září 2009 platí na Slovensku.

Mezinárodní konference „Myslivost ve střední Evropě“ (I.)

Ing. David Vaca, Ph.D.

Židlochovický zámek hostil dne 3. září t. r. účastníky mezinárodní konference věnované problematice myslivosti ve střední Evropě. Téma letošního ročníku pravidelného pracovního setkání zástupců myslivců z Rakouska, Slovenska a ČR shrnuli organizátoři do dvou otázek: „Co je středoevropská myslivost, kdo je středoevropský myslivec?“

IX. kongres biologů zvěře

Mgr. Jarmila Krojerová, Ph.D., Mgr. Miroslava Barančeková, Ph.D., Ing. Radim Plhal a Ing. Kamil Turek

Ve dnech 17.–22. srpna t. r. se v Moskvě konal již XXIX. kongres Mezinárodní unie biologů zvěře (International Union of Game Biologists, IUGB). Tato akce se pravidelně opakuje každé dva roky a sjíždějí se na ni vědci z mnoha oborů, jejichž společným objektem zájmu je zvěř.

Co dělat pro to, aby bylo méně srážek aut se zvěří?

Ing. David Vaca, Ph.D.

Známým problémem myslivců a současně motoristů jsou kolize vozidel se zvěří. Myslivci z okresů Litoměřice a Louny letos testují na poměrně rozsáhlém území možnosti ochrany řidičů na jedné straně a volně žijících živočichů ohrožených silničním provozem na straně druhé.

Když začnou padat žaludy a bukvice …

Redakce

V některých částech naší republiky je letos semenný rok dubu a buku, což s sebou přináší problémy s individuálním lovem černé zvěře. Jakou loveckou strategii zvolit, když divočáci mají dostatek potravy v lese a přestanou chodit na vnadiště?

Sarkoptový svrab u černé zvěře

Mgr. Vladimír Bádr, Ph.D.

Rekordní úlovky přisuzují černé zvěři mimořádnou pozornost. Jedním z diskusních témat je i zdravotní stav divokých prasat. Na výzvu redakce si dovolujeme poskytnout čtenářům přehled poznatků o sarkoptovém svrabu, který je jedním z parazitárních onemocnění prasete divokého.

Síla pučnic – indikátor kvality parůžků (I.)

Pavel Scherer

Parožím, které je sekundárním pohlavním znakem samců jelenovitých (výjimkou je sob polární, u něhož paroží roste také samicím), nazýváme kostnaté výrůstky, jež se pravidelně každoročně vyvíjejí na dvou zvláštních výčnělcích kosti čelní, zvaných pučnice. Síla pučnic je indikátorem kvality budoucích parůžků.

Rarita roku 2009 – V. kolo

Redakce

V předposledním kole soutěže Rarita roku 2009 o nejzajímavější abnormální srnčí trofej, které mělo uzávěrku 4. září, svedlo pomyslný souboj o postup do Velkého finále 23 trofejí.

Nový zákon o myslivosti na Slovensku (II.)

JUDr. Ing. Jiří Staněk, CSc.

Ve Světě myslivosti č. 9/2009 byla zveřejněna první část článku věnovaného novému slovenskému zákonu o myslivosti, jenž nabyl účinnosti 1. září t. r. Dokončení článku, který obsahuje porovnání některých pasáží nového slovenského zákona s naší právní úpravou (zákon č. 449/2001 Sb.) přinášíme v tomto čísle časopisu.

Test loveckých brokových nábojů (II.)

Redakce

V minulém čísle našeho časopisu jsme přinesli první informaci o orientačním redakčním testu loveckého brokového střeliva ráže 12, které je k dostání na našem trhu. V článku byl stručně popsán výběr střeliva, parametry, které jsme hodnotili, a další podrobnosti testování. Součástí byly též výsledky první zkoušky, v níž se hodnotilo krytí. V tomto článku shrnujeme výsledky dalších zkoušek, které spolu s již zveřejněnými informacemi podávají komplexní informaci o hodnoceném střelivu.

LMDA lesnický a myslivecký digitální archiv

Digitální archiv časopisů

Archiv časopisů Svět myslivosti od roku 2000 je nyní k nalezení na adrese: lmda.silvarium.cz

Zpracovaná data lze prohlížet v digitální knihovně prohlížeče Kramerius 5, který je standardem národních knihoven. Data budou postupně doplňována s určitým zpožděním oproti aktuálnímu vydání.

Každý návštěvník může zdarma využívat pro vlastní (nekomerční) potřebu data LMDA pro vyhledávání informací obsažených v digitalizovaných titulech.

Svět myslivosti na Facebooku