Archiv časopisu Svět myslivosti

Číslo 12 (2009)

Úvodník 12/2009

Ing. David Vaca, Ph.D.

Vážení čtenáři,
závěr roku vybízí k různým zamyšlením, často s ohledem na zhodnocení uplynulých dvanácti měsíců. Já si v letošním prosincovém úvodníku dovolím zajít v čase o něco dál, a to do r. 2002. Tehdy, konkrétně v srpnovém čísle Světa myslivosti, vyšel pilotní díl seriálu, který jsme nazvali Naše obory. Cílem redakce bylo zmapovat nejdůležitější a nejzajímavější oborní chovy v ČR. Téma získalo záhy u čtenářů velkou oblibu a články o oborách vychází v našem časopise nepřetržitě dodnes (s jedinou výjimkou, jíž bylo č. 10/2002).

Myslivost a nový trestní zákoník

JUDr. Ing. Jiří Staněk, CSc.

Dnem 1. ledna 2010 nabývá účinnosti zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, který nahradí dosavadní zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon. Dlouho očekávaný nový trestní zákoník přináší do trestního práva mnoho změn. Některé z nich se přímo nebo nepřímo významně dotýkají i oblasti myslivosti.

Seminář „Snižování rizika srážky motoristů s volně žijící zvěří“ (I.)

Ing. David Vaca, Ph.D.

V říjnovém Světě myslivosti jsme informovali o projektu myslivců z Litoměřicka, Roudnicka a Lounska, jehož cílem je snížit pomocí tzv. pachového ohradníku riziko střetů motorových vozidel s volně žijící zvěří. Výsledky projektu byly prezentovány na semináři 22. října t. r. v Litoměřicích, kam jeho organizátoři pozvali své kolegy z celé republiky, aby se s nimi podělili o získané zkušenosti a diskutovali o dalších možnostech využití pachových ohradníků.

Filariózy jelení zvěře na Slovensku

MVDr. Rudolf Janto, MVDr. Dagmar Sojáková, MVDr. Peter Lazar
 
V souvislosti s globálním oteplováním bude stále běžnější výskyt některých parazitů, kteří nebyli dosud pro naši zeměpisnou šíři zcela typičtí. Mezi ně patří např. oblí červi setarie a onchocerky, paraziti jelenovitých, spadající do podřádu vlasovci (Filariata). Proto je namístě seznámit mysliveckou veřejnost s morfologií a biologií těchto parazitů. Do podřádu vlasovců patří i nematody dirofilariózy, jejichž dospělí červi parazitují v srdci a plicních artériích psů a koček. Ochoření bylo na Slovensku před několika lety již popsáno.

Význam velkých šelem a jejich vliv na kořist: I. Početnost – jak moc regulují šelmy svou hlavní koři

Mgr. Miroslav Kutal

O tom, zda velké šelmy – především rys – mohou žít s myslivci ve společných honitbách, se ve Světě myslivosti opakovaně psalo, naposledy v č. 3/2006. Z posledně jmenovaného článku, jehož autorem byl doc. Ing. Jaroslav Červený, CSc., vyplývá, že vliv rysa na populace srnčí zvěře je velmi malý a nevylučuje myslivecké hospodaření. Lovem samičí zvěře rys v honitbách upravuje poměr pohlaví ve prospěch samců a zlepšuje kondici zvěře. Protože více dat z ČR není zatím k dispozici, přinášíme rozbor současných vědeckých poznatků z dalších evropských států, kde se výzkumníci zabývají vlivem velkých šelem na okolní prostředí. V prvním díle se zaměříme na problematiku ovlivňování početních stavů kořisti.

Znovu za kamzíky k pramenům Isaru

Ing. David Vaca, Ph.D.

Ve Světě myslivosti č. 11/2009 jsme přinesli reportáž z lovu kamzíka v honitbě firmy Swarovski Optik v Rakousku, což byla hlavní cena v soutěži Rarita roku 2010. Výherce Mgr. Čestmír Peter strávil v Alpách počátkem října dva lovecké dny, ale domů odjížděl s prázdnou. Díky velkorysosti firmy Swarovski však dostal ještě šanci a v polovině listopadu vyrazil znovu zkusit své lovecké štěstí. Jak vše dopadlo?

Rarita roku 2009 – vyhlášení výsledků

Redakce

Již třetím rokem je prosinec měsícem vyhlášení výsledků soutěže Rarita roku. Letos bylo do šesti základních soutěžních kol přihlášeno celkem 137 trofejí, z nichž se do Velkého finále probojovalo 12. Výsledky hodnocení poroty i čtenářů již známe, pojďme se podívat, které trofeje stanuly na stupních vítězů.

42. mezinárodní sokolnické setkání v Opočně

Mgr. Marcela Medková

S počátkem října bývá nerozlučně spjata nejprestižnější akce Klubu sokolníků ČMMJ – mezinárodní sokolnické setkání v Opočně. Nejinak tomu bylo i letos ve dnech 7. až 11. října, kdy se do malebného východočeského městečka sjeli sokolníci a příznivci sokolnictví nejen z ČR, ale také z Belgie, Holandska, Jižní Koreje, Maďarska, Polska, Rakouska, Ruska, Slovenska a Velké Británie. 

Oborní chovy v České republice v letech 1998–2009

Ing. Dalibor Pačes

Seriál o oborních chovech v ČR, který se na stránkách Světa myslivosti pravidelně objevoval od r. 2002, dospěl k závěru. V tomto článku shrneme informace o vývoji počtu obor především v posledních 11 letech a odstřelu hlavních oborních druhů zvěře v tomto období.

Chov a lov jelení zvěře na farmách Nového Zélandu

Ing. Kamil Turek

Nový Zéland se v posledních letech stal velmi oblíbenou destinací milovníků lovecké turistiky. Důvodem je překrásná příroda, ale především pestré spektrum spárkaté zvěře, která v tamních podmínkách navíc dosahuje vynikající trofejové kvality. Zvláště jeleni udivují mohutným, bohatě členěným parožím.

LMDA lesnický a myslivecký digitální archiv

Digitální archiv časopisů

Archiv časopisů Svět myslivosti od roku 2000 je nyní k nalezení na adrese: lmda.silvarium.cz

Zpracovaná data lze prohlížet v digitální knihovně prohlížeče Kramerius 5, který je standardem národních knihoven. Data budou postupně doplňována s určitým zpožděním oproti aktuálnímu vydání.

Každý návštěvník může zdarma využívat pro vlastní (nekomerční) potřebu data LMDA pro vyhledávání informací obsažených v digitalizovaných titulech.

Svět myslivosti na Facebooku