Archiv časopisu Svět myslivosti

Číslo 9 (2009)

Úvodník 9/2009

Doc. RNDr. Petr Koubek, CSc.

Vážení čtenáři,
rád bych v tomto úvodníku zmínil tři zdánlivě nesouvisející témata, která podle mého soudu vypovídají leccos o naší myslivosti.

Kde jsou meze populačního růstu prasete divokého?

Prof. MVDr. Emil Tkadlec, DrSc.

Problém bezprecedentního růstu populace prasete divokého asi není třeba představovat. Mnohé již bylo napsáno a doporučeno. Ve Světě myslivosti č. 10/2007 jsem v rozhovoru otištěném pod názvem Stavy černé zvěře: vrcholu jsme ještě nedosáhli předpověděl, že rekordní úlovek z r. 2004 (122 tis. kusů) bude v dalších letech určitě překročen. Po zveřejnění myslivecké statistiky za rok 2008 (str. 8–11 v tomto čísle časopisu – pozn. red.), v němž bylo uloveno 138 tis. kusů černé zvěře, jsem byl vyzván redakcí, abych poslední vývoj podrobněji okomentoval, příp. se pokusil odhadnout, kde onen vrchol leží.

Myslivecká statistika 2008/2009

Redakce

V polovině července t. r. zveřejnil Český statistický úřad (ČSÚ) mysliveckou statistiku za období od 1. 4. 2008 do 31. 3. 2009. Asi nejpodstatnější informací je, že kromě jelení zvěře byly téměř u všech ostatních hlavních druhů spárkaté zvěře v uplynulém mysliveckém roce vytvořeny nové rekordy v celkových úlovcích.

Myslivecká konference Libereckého kraje 2009

Jiří Černý

Dne 6. června t. r. se v multifunkčním sále budovy Krajského úřadu (KÚ) Libereckého kraje konala Myslivecká konference 2009, určená nejen myslivcům z Liberecka.
Patronaci nad konferencí převzal Ing. Jaroslav Podzimek, člen rady Libereckého kraje pro resort zemědělství a životního prostředí.

Predace hospodářských zvířat krkavcem velkým

PaedDr. Jan Pavelka a prof. RNDr. Karel Šťastný, CSc.

V článku o historii výskytu krkavce velkého u nás (Svět myslivosti č. 6/2008) je v části o potravě zmíněna mimořádná přizpůsobivost tohoto druhu různým zdrojům potravy. V době příprav zmíněného článku byly v denním tisku uveřejněny zprávy upozorňující na napadání mláďat ovcí a skotu krkavci na pastvinách v různých částech republiky. Protože tyto zprávy bylo nutné náležitě ověřit, v uvedeném článku se ještě neobjevilo vyjádření k nim. Bylo v něm jen zmíněno, že v některých rozborech potravy se objevují i zbytky domácích zvířat.

Rarita roku 2009 – IV. kolo

Redakce

V čase dovolených byly do redakce doručeny fotografie 22 srnčích trofejí, které jejich lovci přihlásili do IV. kola soutěže Rarita roku 2009 o nejzajímavější abnormální srnčí trofej. O první místa se v tomto kole odehrál velmi vyrovnaný boj.

Nový zákon o myslivosti na Slovensku (I.)

JUDr. Ing. Jiří Staněk, CSc.

Národní rada Slovenské republiky přijala v červnu zákon č. 274/2009 Z. z., o poľovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Jde o nový zákon o myslivosti, který nabude účinnosti dnem 1. září 2009. Mysliveckou veřejnost v České republice bude jistě zajímat porovnání slovenského zákona s naší právní úpravou, tedy se zákonem č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění pozdějších předpisů.

Hospodaření se zajícem polním na Slovensku

Doc. Ing. Jaroslav Slamečka, CSc., a doc. Ing. Pavel Hell, CSc., hosť. prof.

V minulosti byl zajíc polní pilířem slovenské myslivosti, neboť produkoval přes 67 % z celkového objemu veškeré zvěřiny. V současnosti jsou to však pouze 3,6 % (není v tom započítán odchyt). Maximálních úlovků – přes 340 tisíc zajíců – bylo dosaženo v letech 1973–74. Tehdy měli mnozí uživatelé honiteb problémy s prodejem velkého množství ulovené zaječí zvěře. V r. 1975 se populace zhroutila a v následujících dvou letech probíhal podle našeho názoru nadměrný odstřel. Od r. 1979 se celkový úlovek (odstřel a odchyt) ustálil na velmi nízké úrovni (průměr za roky 1979–2008 pouze 43 tisíc jedinců) s klesajícím trendem. Pokud porovnáme současný odstřel zajíce s nejlepším rokem z pohledu lovu, zjistíme, že produkce poklesla až o 91 %.

Myslivost vs farmové chovy a produkce trofejí

Ing. Martin Ernst, Ph.D.

Ve Světě myslivosti č. 7/2007 jsem si se zájmem přečetl příspěvek Dr. Jaroslava Pokorádiho „Inseminační stanice pro jeleny, daňky a muflony“. Respondentům v navazující anketě byla položena otázka: „Co ještě je a co již není myslivost?“ Určité ohlasy k diskutovanému tématu můžeme také zaznamenat v Myslivosti č. 8/2009 (článek doc. Ing. Pavla Hella a kol. „Zastavme trofejových maniakov“). Do probíhající diskuse bych rád přispěl, přičemž předesílám, že většinu autorů uvedených článků, ale i respondentů ankety, osobně znám a vážím si jejich práce, kterou vykonávají pro myslivost nebo pro farmové chovy.

II. ročník soutěže O pohár pojišťovny Halali

Ing. Dalibor Pačes

Rok utekl jako voda a na loňskou premiéru kynologické soutěže O pohár Halali, všeobecné pojišťovny, a. s., letos navázal její II. ročník. Konal se v sobotu 8. srpna stejně jako vloni v honitbě Mysliveckého sdružení Žernov Chvojenec na Pardubicku. Připomeňme, že jde o speciální zkoušky loveckých psů z vodní práce.

LMDA lesnický a myslivecký digitální archiv

Digitální archiv časopisů

Archiv časopisů Svět myslivosti od roku 2000 je nyní k nalezení na adrese: lmda.silvarium.cz

Zpracovaná data lze prohlížet v digitální knihovně prohlížeče Kramerius 5, který je standardem národních knihoven. Data budou postupně doplňována s určitým zpožděním oproti aktuálnímu vydání.

Každý návštěvník může zdarma využívat pro vlastní (nekomerční) potřebu data LMDA pro vyhledávání informací obsažených v digitalizovaných titulech.

Svět myslivosti na Facebooku