Archiv časopisu Svět myslivosti

Číslo 6 (2011)

Lovy v Argentině

Ing. Břetislav Nantl, MBA

Vzhledem k tomu, že se mnoho let zajímám téměř o vše, co má něco společného s loveckou turistikou, nemohly mi uniknout nabídky řady našich i zahraničních cestovních agentur, týkající se lovu v Argentině. Rovněž jsem si v našich odborných časopisech se zájmem přečetl články, popisující velmi dobré možnosti lovu jelena lesního v tamních končinách. Lovit v Argentině zvěř, jejímuž lovu se mohu věnovat u nás doma, jsem však netoužil. Zaujaly mě hlavně informace o lovu druhů, které se u nás nevyskytují.

Vysoké ocenění českého autora

Na závěr 58. generálního shromáždění Mezinárodní rady pro myslivost a ochranu zvěře (CIC) převzal 15. května doc. Ing. Josef Feuereisel, Ph.D., v Petrohradu v Rusku literární cenu za knihu Zelená čísla – o ekonomice v současné české myslivosti. Toto vysoké ocenění mu bylo uděleno na návrh mezinárodní šestičlenné poroty CIC v kategorii za odbornou literaturu. Ocenění navrhla Českomoravská myslivecká jednota v říjnu minulého roku. Slavnostního předání se zúčastnil také Josef Vosátka z pražského vydavatelství Druckvo, Praha, které knihu vydalo.

Chování, chov a lov jelení zvěře

Kurt Menzel: Chování, chov a lov jelení zvěře. Vydal v r. 2011 Víkend, Líbeznice. Rozsah 195 stran, 123 barevných fotografií, dvě mapy, pět pérovek. Z německého originálu přeložila A. Štorkánová.

Redaktor a vydavatel J. V. Rozmara

Již je jen málo žijících, kdo znali J. V. Rozmaru, jednoho z nejvýznamnějších vydavatelů myslivecké a lesnické literatury první poloviny 20. století, který převzal úkol pokračovat v díle J. T. Doležala (1847–1901).

Potěcha pro oko, aneb ještě jedno salcburské ohlédnutí

Redakce

Ještě jednou se objektivem fotoaparátu vracíme na salcburskou výstavu Hohe Jagd & Fischerei (Svět myslivosti č. 4/2011), kde bylo kromě jiného k vidění velké množství nejrůznějších kapitálních a raritních trofejí. Své stánky jimi vyzdobily především lovecké kanceláře, aby přilákaly potenciální klientelu.

Přehlídky trofejí jako doklad hospodaření se zvěří a zpřístupnění výsledků mysliveckého hospodaření veřejnosti

Ladislav Holeš

Jako člen hodnotitelské komise trofejí ulovené zvěře a zároveň jako pracovník státní správy myslivosti jsem byl vždy přesvědčen o smysluplnosti pořádání přehlídek trofejí ulovené zvěře, a to nejen pro potřeby nás myslivců. Tvrdím, že výsledky přehlídky jsou jedním z jasných důkazů pro veřejnost o tom, jak myslivci daného regionu hospodaří se zvěří. Zároveň tato přehlídka může sloužit jako součást ekologické výchovy školních dětí, pokud tyto děti dostanou při návštěvě chovatelské přehlídky náležitý výklad od zkušených myslivců k jednotlivým exponátům, což v konečném důsledku pomáhá měnit negativní názor veřejnosti na myslivce a jejich úlohu v přírodě. V okrese Žďár nad Sázavou se snažíme výše uvedené myšlenky při pořádání chovatelských přehlídek naplňovat. V následujících řádcích bych čtenáře seznámil, jak to děláme.

Honitby rychle, jednoduše a spolehlivě

Ing. Pavel Palas

Firma AG info® představila 25. března t. r. na aktivu předsedů ČMMJ inovaci programu Honitby. Nová koncepce postupů při tvorbě honitby byla přijata se zájmem jak ze strany přítomných předsedů OMS, tak vedení ČMMJ.

Přál bych si probojovat se na OH v Londýně

Ing. Dalibor Pačes

Účast na olympijských hrách (OH) je snem každého sportovce. Našim sportovním střelcům se na kvalifikačních závodech vloni a letos podařilo získat již tři účastnická místa na nadcházející letní OH v Londýně v r. 2012. Dvě z nich jsou v disciplíně trap, jedno ve skeetu. Čtenářům Světa myslivosti postupně představíme střelce, kteří se o to zasloužili.

IWA 2011 – novinky v lovecké optice

Ing. Jiří Fencl

V květnovém čísle Světa myslivosti jsme přinesli stručný přehled některých novinek a inovací z oblasti loveckých zbraní a střeliva, které byly k vidění na letošním veletrhu IWA v Norimberku. K výbavě každého lovce patří i lovecká optika. Na novinky z této oblasti se podíváme v tomto článku.

LMDA lesnický a myslivecký digitální archiv

Digitální archiv časopisů

Archiv časopisů Svět myslivosti od roku 2000 je nyní k nalezení na adrese: lmda.silvarium.cz

Zpracovaná data lze prohlížet v digitální knihovně prohlížeče Kramerius 5, který je standardem národních knihoven. Data budou postupně doplňována s určitým zpožděním oproti aktuálnímu vydání.

Každý návštěvník může zdarma využívat pro vlastní (nekomerční) potřebu data LMDA pro vyhledávání informací obsažených v digitalizovaných titulech.

Svět myslivosti na Facebooku