Archiv časopisu Svět myslivosti

Číslo 10 (2012)

Lov na losa vábením v Bělorusku

Petr Ziegrosser

Losích trofejí je u nás již poměrně hodně, a dost je i destinací, kde lze losy lovit. Velikost trofejí je různá – od obrovských z Kamčatky (těch je u nás asi nejvíce) a z Aljašky (těch již tolik není – hlavně kvůli náročnosti lovu), přes poměrně dobré z Kanady – Ontaria (těch je poměrně málo a moc se o nich neví) až po trofeje z Evropy (ze Švédska, Finska, Polska, Ruska, Běloruska). Co země, to jiná lovecká tradice a jiný způsob lovu. A také jiné zážitky.

Životní jelen ze Šumavy

Ondřej Koubek

Dne 15. září t. r. se mi podařilo ulovit jelena, kterého mohu v klidu označit za životního.
Poprvé jsem se s ním setkal začátkem září (9. 9.) v lokalitě Berštain, která je součástí honitby Kašperskohorských městských lesů (výměra 5500 ha). Stál u tlupy laní a jen občas slabě zatroubil. Již na první pohled mě zaujalo jeho paroží, jemuž dominovala mohutná, lopatovitě rozšířená koruna na pravé lodyze.

Rok v životě šumavské jelení zvěře – říjen

Pavel Šustr

Říjen bývá na Šumavě již předzvěstí zimy. Teploty klesají, stoupá množství srážek, stále častější jsou mlhy. Turisté, houbaři i sběrači plodů ze Šumavy již téměř mizí. Pokračuje však jedno z nejdůležitějších období jelení zvěře v roce – říje. V minulém díle našeho seriálu (Svět myslivosti č. 9/2012) jsme se věnovali prostorové aktivitě jelenů v září a říjnu, nyní přichází řada na laně. Na připojených mapkách jsou data ze září pro přehlednost opět zobrazena vždy červeně, říjnová modře. Všechny mapky jsou ve stejném měřítku.

Šíření siky japonského v Doupovských horách – historická paralela z dějin našich národů

Jiří Křivánek

Po desetiletí byl Vojenský výcvikový prostor Hradiště (VVP Hradiště) uzavřeným světem, kam mělo civilní obyvatelstvo přísně zakázáno vstupovat. Je pravda, že kvůli potřebám armády zaniklo v daném území mnoho obcí, včetně cenných památek. Přítomnost vojáků však naopak svědčila přírodě a ve vojenském újezdu se podařilo zachovat krajinu lépe než v některých přírodních rezervacích. Doupovské hory se tak během let, kdy byly opuštěné, resp. jen lokálně využívané armádou, staly největší lesostepí v naší vlasti o výměře přes 30 000 ha. V podmínkách, které u nás neměly obdobu, našel domov sika japonský – druh, který byl až do počátku 50. let pro naši přírodu zcela neznámý. Malý samuraj z východu podnikl během posledního půlstoletí tažení, charakterem ne nepodobné historickým výpravám válečníků z Asie. Území Doupovských hor si velmi rychle podmanil, a to se všemi neblahými důsledky pro původní obyvatele, které taková tažení zpravidla přinášejí.

Rarita roku 2012 – V. kolo

Redakce

V poprázdninovém kole soutěže Rarita roku 2012 o nejzajímavější abnormální srnčí trofej, které je kolem předposledním, soupeřilo o postup do Velkého finále celkem 23 trofejí. Kolekce finalistek se stejně jako po kole minulém rozšířila o dvě atraktivní trofeje …

Vyhodnocení efektivnosti vnadění černé zvěře

Milan Slavinger

Na myšlenku vyhodnotit efektivnost vnadění černé zvěře mne přivedl kolega Ing. Jaroslav Kotrba z Moravských Budějovic, který zpracoval jednoduchou studii zpracovanou podle podkladů z 20 honiteb a výsledky představil v letošním roce na poradě pracovníků státní správy. Závěry pro mne byly natolik zajímavé, že jsem se rozhodl provést obdobný průzkum. Výsledky, které budu prezentovat, jsou ze 71 honiteb Českomoravské vrchoviny za rok 2011.

Na Šumavě se konala konference „Tetřev hlušec“

Daniel Černý

Správa Národního parku a Chráněné krajinné oblasti (NP a CHKO) Šumava uspořádala ve spolupráci s obcí Modrava ve dnech 25. a 26. června t. r. mezinárodní konferenci nazvanou „Tetřev hlušec“. Akce se konala v obecním sále v Modravě. Oficiálního zahájení se ujali tehdejší náměstek NP a CHKO Šumava Mgr. Jiří Mánek (dnešní ředitel NP a CHKO Šumava – pozn. red.) a starosta obce Modrava Ing. Antonín Schubert. Odborné referáty vyslechlo celkem 62 účastníků, z toho 13 ze Slovenska. Kromě zástupců státních podniků Vojenské lesy a statky ČR (VLS) a Lesy ČR, České zemědělské univerzity (ČZU) a České ornitologické společnosti byli přítomni též delegáti šumavských obcí.

Myslivecká statistika 2011/2012

Redakce

V pátek 31. srpna t. r. zveřejnil Český statistický úřad (ČSÚ) mysliveckou statistiku za období od 1. 4. 2011 do 31. 3. 2012. Oproti uplynulým letům došlo k poklesu úlovku všech druhů spárkaté zvěře a úlovek zajíce se opět o něco přiblížil historickému minimu z r. 1997.

Přeměna skladby a výnosů zemědělských plodin mezi lety 1920–2011: jeden z klíčů ke změně stavů zvěře (II.)

Jakub Hruška

Vztah mezi plodinami pěstovanými na našich polích a stavy zvěře je předmětem mnoha diskusí mezi myslivci. Nárůst stavů spárkaté zvěře a dramatický pokles zvěře drobné se dává zpravidla do souvislosti s rostoucí výměrou ploch technických plodin (řepka, kukuřice) a úbytkem polí s řepou a pícninami. V zářijovém Světě myslivosti byl proveden rozbor změn ve skladbě pěstovaných plodin od r. 1920 do současnosti na základě dat Českého statistického úřadu (ČSÚ). V tomto čísle budeme věnovat pozornost tomu, jak na přeměnu skladby a výnosů zemědělských plodin reagovaly jednotlivé druhy zvěře.

LMDA lesnický a myslivecký digitální archiv

Digitální archiv časopisů

Archiv časopisů Svět myslivosti od roku 2000 je nyní k nalezení na adrese: lmda.silvarium.cz

Zpracovaná data lze prohlížet v digitální knihovně prohlížeče Kramerius 5, který je standardem národních knihoven. Data budou postupně doplňována s určitým zpožděním oproti aktuálnímu vydání.

Každý návštěvník může zdarma využívat pro vlastní (nekomerční) potřebu data LMDA pro vyhledávání informací obsažených v digitalizovaných titulech.

Svět myslivosti na Facebooku